Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин

Опис документу:
Під час розв'язування багатьох задач обчислювальний процес має циклічний характер, тобто частина операторів багаторазово виконується при різних значеннях змінних. Для організації повторення дій (циклів) під час запису алгоритмів мовою Lazarus використовуються три різновиди операторів циклу з параметром, з передумовою і з післяумовою

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин.

Цілі:

  • навчальна: сформувати уявлення про синтаксис і семантику циклу з передумовою; сформувати вміння складати алгоритми з повтореннями для розв'язування задач;

  • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;

  • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: Середовище програмування Lazarus,браузер.

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • привітання

  • перевірка присутніх

  • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: правила створення і налаштування властивостей елементів керування перемикач і прапорець; програмування обробки події вмикання перемикача і встановлення прапорця.

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

Слово вчителя. Під час розв'язування багатьох задач обчислювальний процес має циклічний характер, тобто частина операторів багаторазово виконується при різних значеннях змінних. Для організації повторення дій (циклів) під час запису алгоритмів мовою Lazarus використовуються три різновиди операторів циклу з параметром, з передумовою і з післяумовою.

На уроці ми ознайомимось із синтаксисом і правилами виконання оператору циклу з передумовою.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Як мовами програмування описують цикл із передумовою?

Ви знаєте, що алгоритм, у якому передбачається багаторазове виконання одного й того самого набору команд, називають циклічним. У циклічних алгоритмах використовують алгоритмічну структуру повторення. У мовах програмування для опису структури повторення використовують оператори циклу.

У мові програмування Free Pascal цикл із передумовою описується оператором while.

Робота з підручником: § 25

V. Фізкультхвилинка

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

  1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.

  2. Інструктаж учителя.

Завдання 1. Урожай

Фермер вирощує новий сорт рослин для годівлі тварин. Він дослідив закономірність, що після кожного зрізу, який здійснюється через тиждень (один раз на два тижні) не більше 5 разів, кількість зеленої маси збільшується за формулою s = s + (i - 1) * i, де і – номер тижня, s – кількість зеленої маси. Розробіть проект у середовищі програмування мовою Free Pascal, за яким буде визначено, чи встигне фермер зібрати n одиниць зеленої маси.

Вказівка до виконання:

Завдання 2. Доданки

Скільки потрібно взяти доданків, перший з яких дорівнює заданому дійсному числу, а кожний наступний на 3 більший від попереднього, щоб їхня сума перевищила 100?

Даними цієї задачі є перший доданок. Вводитимемо його в поле.

Перед початком циклу присвоїмо змінній s, яку використаємо для збереження суми, значення першого доданка. А змінній n, яку використаємо для збереження кількості взятих доданків, присвоїмо значення 1, бо в сумі вже враховано один (перший) доданок. До суми потрібно додавати наступні доданки, поки ця сума буде меншою, або дорівнюватиме 100. Тому логічний вираз у заголовку циклу матиме вигляд s<=100. У тілі циклу шукатимемо наступний доданок, додаватимемо його до поточного значення суми і збільшуватимемо кількість доданих доданків на 1.

Вказівка до виконання:

3. Додаткове завдання

Створіть проект, у якому можна обчислити кількість двоцифрових чисел серед чисел, перше з яких дорівнює 10, а кожне наступне більше від попереднього на задане додатне число.

Наприклад: ми загадали число 15, тоді 10 + (10+15) + (25+15) <= 99. У цій нерівності є три доданки.

99 - найбільше ціле двоцифрове число.

Підказка:

Підручник ст. 171-172. Рубрика «Діємо»

  1. Практична робота за комп’ютерами.

  2. Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Що нового ви сьогодні дізналися?

2. Чого навчилися?

3. Чи виникали труднощі?

VІІI. Домашнє завдання Підручник § 25 ст. 170-172

ІХ Оцінювання роботи учнів

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 1

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Програмування Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 2

Програмування Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 3

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Ти дізнаєшся: Як описують цикл із передумовою Які особливості використання циклів у програмах Як скла...
Слайд № 4

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Ти дізнаєшся: Як описують цикл із передумовою Які особливості використання циклів у програмах Як складати алгоритми з повторенням

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин
Слайд № 5

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк з якою метою в алгоритмах використовують структуру повторення; подання алгоритмічної структури повтор...
Слайд № 6

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк з якою метою в алгоритмах використовують структуру повторення; подання алгоритмічної структури повторення графічним способом; опис алгоритмів із визначеною кількістю повторень у середовищі Скретч; опис алгоритмів повторення з умовою в середовищі Скретч; що таке вкладені повторення. Пригадайте:

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Повторення — базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набор...
Слайд № 7

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Повторення — базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд Вираз «багаторазове виконання» означає, що команди будуть виконуватися скінченну кількість разів У мовах програмування для опису структури повторення використовують оператори циклу. Повторюємо:

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 8

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Цикл з передумовою Заголовка Записуються умови, за яких виконання циклу триватиме або завершиться Команди, виконання яких потрібно повторювати Будь-який оператор циклу складається з двох частин: Тіла Заголовок циклу Умова Тіло циклу

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 9

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Цикл з передумовою Цикл із передумовою описується оператором while... Скорочена форма Повна форма while <логічний вираз> do <команда>; while <логічний вираз> do begin <команда1>; <команда2>; … <команда n>; end;

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 10

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Цикл з передумовою Цикл із передумовою описується оператором while... Скорочена форма оператора while працює таким чином Повна форма оператора while працює таким чином Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення True, то виконується команда, записана після службового слова do. Якщо значення логічного виразу False, то цикл завершується й управління передається команді, записаній у програмному коді після тіла циклу Повна форма оператора while мовою програмування передбачає, що після службового слова do будуть виконуватись команди, які містяться між операторними дужками

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Домашнє завдання Вивчити §25 с.170-172 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик Заповнити словнич...
Слайд № 11

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Домашнє завдання Вивчити §25 с.170-172 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик Заповнити словничок Повторення, цикл з передумовою (цикл-поки)

Розгадай ребус Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 12

Розгадай ребус Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Розгадай ребус ЦИКЛ
Слайд № 13

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Розгадай ребус ЦИКЛ

Робота з комп'ютером Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вправа 1. Урожай
Слайд № 14

Робота з комп'ютером Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вправа 1. Урожай

Працюємо за комп’ютером Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 15

Працюємо за комп’ютером Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин.

Завдання 1. Урожай

Фермер вирощує новий сорт рослин для годівлі тварин. Він дослідив закономірність, що після кожного зрізу, який здійснюється через тиждень (один раз на два тижні) не більше 5 разів, кількість зеленої маси збільшується за формулою s=s+(i-1)*i, де і – номер тижня, s – кількість зеленої маси. Розробіть проект у середовищі програмування мовою Free Pascal, за яким буде визначено, чи встигне фермер зібрати n одиниць зеленої маси.

Вказівка до виконання:

Завдання 2. Доданки

Скільки потрібно взяти доданків, перший з яких дорівнює заданому дійсному числу, а кожний наступний на 3 більший від попереднього, щоб їхня сума перевищила 100?

Даними цієї задачі є перший доданок. Вводитимемо його в поле.

Перед початком циклу присвоїмо змінній s, яку використаємо для збереження суми, значення першого доданка. А змінній n, яку використаємо для збереження кількості взятих доданків, присвоїмо значення 1, бо в сумі вже враховано один (перший) доданок. До суми потрібно додавати наступні доданки, поки ця сума буде меншою, або дорівнюватиме 100. Тому логічний вираз у заголовку циклу матиме вигляд s<=100. У тілі циклу шукатимемо наступний доданок, додаватимемо його до поточного значення суми і збільшуватимемо кількість доданих доданків на 1.

Вказівка до виконання:

3. Додаткове завдання

Створіть проект, у якому можна обчислити кількість двоцифрових чисел серед чисел, перше з яких дорівнює 10, а кожне наступне більше від попереднього на задане додатне число.

Наприклад: ми загадали число 15, тоді 10 + (10+15) + (25+15) <= 99. У цій нерівності є три доданки.

99 - найбільше ціле двоцифрове число.

Підказка:

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00