АЛФАВІТ (АБЕТКА, АЗБУКА). УПОРЯДКУВАННЯ ЗА АБЕТКОЮ

Українська мова

Для кого: 5 Клас

07.02.2021

388

19

0

Опис документу:
повторити і закріпити знання українського алфавіту, виробити навички розмежування понять «звук» і «буква»; розвивати навички правопису; розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички; виховування почуття гордості за свій народ, його мистецьке обдарування.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок. АЛФАВІТ (АБЕТКА, АЗБУКА). УПОРЯДКУВАННЯ ЗА АБЕТКОЮ ІМЕН ГЕРОЇВ УЛЮБЛЕНИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ

Мета: повторити і закріпити знання українського алфавіту, виробити навички розмежування понять «звук» і «буква»; розвивати навички правопису; розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички; виховування почуття гордості за свій народ, його мистецьке обдарування.

Ключові компетентності: використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву; поцінування української мови як державної; усвідомлення її як державотворчого чинника та чинника національної ідентичності; свідоме послуговування українською мовою в усіх царинах життя;

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

Знаннєва складова: знає, що вивчає фонетика, графіка, орфоепія, орфографія; знає українську абетку.

Діяльнісна складова: розрізняє у словах тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні, ненаголошені й наголошені голосні звуки; користується орфографічним словником і словником наголосів.

Ціннісна складова: усвідомлює красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність.

Обладнання: підручник, презентація.

Тип уроку: комбінований урок

Соціокультурна лінія: Я і національна культура

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Відгадайте загадку

Букви всі від – А до Я, –

Як одна міцна сімя.

Варто всіх у цій родині

Знати грамотній дитині (Алфавіт)

Правильно, саме про алфавіт сьогодні й поговоримо.

Кожна мова має свій алфавіт, який відображає її особливості. Ось кілька цікавих фактів:

 • Гавайський алфавіт складається з 13 букв.

 • Камбоджійський алфавіт складається з 74 букв. Це найдовший алфавіт в світі.

 • Буква «О» є найдавнішою буквою в алфавіті ( вона була ще в фінікійському алфавіті ( близько 1300 року до н.е.)

 • В китайському письмі більше 40 000 символів.

 • Поміркуйте, навіщо нам потрібно знати алфавіт? Як ми можемо використати ці знання на практиці?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Перевірка домашнього завдання

2. Словниковий диктант з фонетичним та лексичним завданнями.

Аґрус, агроном, ґедзик, погідний, громовиця, ґандж, дзиґлик, ґрунтовний, ґрунтовий, гордий, ґазда, прегарний, гірський, гіренький, ґелґотати.

 • Назвіть усі дзвінкі звуки.

 • Назвіть усі сонорні звуки.

 • Назвіть усі глухі звуки.

 • Назвіть м’які та пом’якшені звуки.

 • Поясніть значення слова «дзиґлик».

 • Поясніть значення слів «ґрунтовний», «ґрунтовий».

 • IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 • 1. Слово вчителя з елементами бесіди

 • Поясніть, чим писемне мовлення відрізняється від усного.

 • Коментар учителя

 • Для того щоб обмін інформацією та думками відбувався в писемній формі, потрібно усне (звукове) мовлення перевести в мовлення писемне, тобто звуки позначити на письмі.

 • Знак, який слугує для позначення на письмі звука ‒ літера (буква).

 • Знаки письма вивчає розділ науки про мову, що зветься графіка. Літера — це графічний знак.

 • Крім літер, існують такі графічні знаки: апостроф (’), дефіс (-), знак наголосу, знак переносу та розділові знаки (крапка, кома, тире, двокрапка та ін.).

 • Скільки літер в українському алфавіті?

 • Чому в українській мові різна кількість звуків і букв?

 • Доберіть синоніми до слова алфавіт. Чи знаєте ви походження цих слів?

 • Коментар учителя

 • Алфавіт – слово грецького походження. Створене від назви перших літер грецького алфавіту. В українській мові є кулька синонімів до цього слова. Перше – «азбука», походить від давньослов’янських перших літер «аз» і «буки». Друге – «абетка», ближче до наших днів. У 19 столітті в західній частині України алфавіт називали «абецадлом», тут виразно відчувається вплив романо-германських мов – відоме нам за школи «А», «В» і «С».

 • Український алфавіт складається з 33 літер. Інколи до абетки також відносять і апостроф через те, що він є фонетичним знаком на письмі. Проте формально він не належить до алфавіту.

 • До складу алфавіту входять 10 голосних і 22 приголосних літер. Проте 10 голосних літер (а, е, и, і, ї, я, у, ю, є, о) можна виразити тільки шістьома звуками: [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Це пояснюється тим, що літери я, ю, є, ї утворюються за допомоги поєднання голосних звуків зі звуком [й].

 • А тепер кілька цікавих фактів про наш алфавіт

 • На звання найуживаніших літер претендують кілька голосних. Натомість буква, з якої починається найбільша кількість слів,— це «п».

 • «Найпасивнішою», тобто найрідше вживаною буквою українського алфавіту, є «ф». В українській мові звук, що позначається цією літерою, зустрічається тільки у небагатьох запозичених словах.

 • «Найукраїннішою» літерою, тобто не вживаною в абетках інших народів, є «ґ». 

 • Діти, хто з вас може розповісти український алфавіт?

 • До речі, якщо ви знаєте алфавіт, вам буде набагато легше розпізнати дзвінкі й глухі приголосні: в алфавіті дзвінкі від Б до Р включно, а від С + П і К і до кінця – глухі.

 • 2. Завдання (у)

 • Прочитайте уривки з віршів. Назвіть графічні знаки, за допомогою яких зроблено записи уривків.

 • Зранку випав перший сніг.

 • Всюди чути гамір, сміх,

 • Та не видно щось ніде

 • Літер А, Б, В, Г, Ґ, Д…

 • - Мабуть, справи в них свої, -

 • Кажуть Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, -

 • Доведеться, як не гірко,

 • Нам самим іти на гірку…

 • - Ні, давайте заберем

 • Букви Й, К, Л та М! –

 • Раптом Н, О, П, Р, С

 • Підстрибнули до небес:

 • - Заберіть на гірку й нас,

 • Ми всі маєм вільний час!

 • - Ми також! – слідом кричать

 • Т, У, Ф, Х, Ц та Ч.

 • Букви Ш, Щ, Ю і Я

 • Мовлять: - Ми одна сім я,

 • І тому всі тридцять три

 • Покатаємось з гори!

 • - Мусить бути саме так! –

 • Їх підтримав М’який Знак.

 • 4. Виконання вправ з підручника

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 3. Робота у парах за варіантами (кожен ряд – один варіант)

 • Доберіть по 15 прикметників до слів пісня, мова, слово. Розташуйте їх в алфавітному порядку.

 • 4. Робота з текстом

 • Прочитайте текст, випишіть прізвища, розташуйте їх в алфавітному порядку.

 • Прізвища — як вони з’явились? З давніх-давен наші предки давали своїм дітям різні імена, щоб їх розрізняти. Коли чисельність населення зросла, стало багато людей з однаковими іменами. Тож люди придумували собі прізвиська. До прикладу, жили в одному селі три Івани. Один Іван працював ковалем, тож його прозивали Іван Коваль. Другий Іван жив за церквою — і його назвали Зацерковний. Третій Іван був дуже високим, тож і кликали Високим. Ось так, ознаки, за якими можна було розрізнити людей, лягали в основу прізвиськ, а потім і прізвищ.

 • Найпопулярніші в Україні прізвища, що походять від професій. Це Мельник, Швець, Кравець, Боднар і похідні — Мельничук, Кравченко, Боднаренко тощо.

 • Найрозповсюдженішими українськими прізвищами є Шевченко, носіїв якого налічують понад 158 тисяч, та Мельник — з таким прізвищем живуть більш як 155 тисяч українців і Коваленко — їх понад 133 тисячі. Людей із прізвищами Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко та Ковальчук — теж вельми багато в Україні, понад 100 000 осіб, пише газета «Експрес».

 • 5. Проблемне питання

 • У списках з прізвищами та іменами можуть бути люди з однаковими прізвищами. Як їх розташувати?

 • V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 • 1. Криптограми

 • Користуючись алфавітом, розгадайте криптограми (кожна цифра відповідає розташуванню літери в алфавіті). Запишіть слова в алфавітному порядку.

 • 2, 7, 17, 2, 12 (Бембі)

 • 2, 12, 16 , 19, 22, 18, 12, 9, 15, 2 (Білосніжка)

 • 25, 12, 15, 22, 11, 15, 11 (Фіксики)

 • 22, 12, 21, 15, 19 (Сірко)

 • 15, 19, 30, 12, 14 (Кощій)

 • 16, 24, 18, 23, 11, 15 (Лунтик)

 • 4, 1, 21, 25, 12, 16, 6 (Гарфілд)

 • 1, 21, 7, 16, 31 (Аріель)

 • 28, 11, 20, 19, 16, 12, 18, 19 (Чиполіно)

 • 15, 19, 23, 11, 4, 19, 21, 19, 29, 15, 19 (Котигорошко)

 • Спробуйте відповісти на запитання:

 • Для чого мені потрібні знання, здобуті на уроці?

 • VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Вивчити теоретичний матеріал.

 • Дібрати на кожну літеру алфавіту ім’я казкового героя чи персонажа мультфільма.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.