"АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В НАВЧАННІ"

Опис документу:
У наш час взаємозв'язок навколишнього середовища і людини особливо актуальний. При аналізі того, що відбувається перетинаються предметні області географії, фізики, хімії, математики, біології, історії, екології, літератури. Звернення до знань в цих областях допомагає розкрити не тільки питання окремих наук, а й побачити нерозривний зв'язок між навчальними предметами

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Волк Наталія В’ячеславівна ,

заступник директора з навчально-виховної роботи,

Комунальний заклад освіти Майська середня загальноосвітня школа

КТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В НАВЧАННІ"

У наш час взаємозв'язок навколишнього середовища і людини особливо актуальний. При аналізі того, що відбувається перетинаються предметні області географії, фізики, хімії, математики, біології, історії, екології, літератури. Звернення до знань в цих областях допомагає розкрити не тільки питання окремих наук, а й побачити нерозривний зв'язок між навчальними предметами.

У нових програмах з географії та інших предметів введені спеціальні розділи по міжпредметних зв'язках. Цим покладено початок системі використання міжпредметних зв'язків в освітній та виховній роботі.

Але які б не були програмні вимоги і методичні вказівки, вони будуть здійснюватися на ділі лише за тієї умови, якщо вчитель буде досить обізнаний про сутність міжпредметних зв'язків, переконаний в їх необхідності і буде володіти практичними вміннями здійснювати їх в роботі.

У цій роботі я хочу поділитися досвідом проведення бінарних уроків, і можливо переконати вчителів в необхідності здійснення інтегрованих уроків. Чому вони необхідні в сучасній школі?

Міжпредметні зв'язки іноді розглядають лише з точки зору раціоналізації процесу навчання, економії сил і часу учнів, більш міцного засвоєння школярами знань з предметів, що вивчаються. Тим часом основна задача встановлення міжпредметних зв'язків полягає в тому, щоб якісно підняти рівень знань, умінь і розвитку учнів шляхом більш глибокого проникнення в об'єктивно існуючі закономірні зв'язки в явищах природи і суспільства. Актуальність проблеми міжпредметних зв'язків в навчанні зумовлена об'єктивними процесами в сучасній культурі.Це, перш за все тенденція інтеграції наукових знань в теоретичних дослідженнях і практичній діяльності.

Інтеграція шкільної географії зумовлена взаємопроникненням її структурних підрозділів і супроводжується зростанням узагальненості та комплексності знань про матеріальну єдність реального світу, взаємного зв'язку якісно різноманітних об'єктів, явищ. Процес інтеграції шкільної географії викликає об'єктивну необхідність застосування загальнонаукових методів пізнання (системно-структурний, інформаційний, логічний аналіз) географічної реальності.

Стає все більш очевидним, що розвиток матеріального виробництва, пізнання глобальних проблем людства (екологічна, енергетична, ресурсна і ін.) Залежать не тільки від внеску окремих галузей географічної науки, а й від їх міждисциплінарного синтезу. Інтеграційна роль шкільної географії полягає в об'єднанні, зв'язуванні в ціле окремих галузевих її підрозділів - фізико-географічних, природно-соціальних, суспільно-соціальних, суспільно-географічних.

Удосконалення природокористування за допомогою управління процесом розвитку і перетворення природно-антропогенних систем пов'язано з розробкою і розкриттям інтеграційних можливостей географії. Важливо відзначити, що шкільної географії належить сьогодні домінуюче значення в механізмі інтеграції навчальних дисциплін середньої освіти, які зачіпають сферу регулювання навколишнього середовища людини. Сьогодні освіченій людині необхідний вже синтез предметів, бо наше майбутнє, майбутнє наших дітей, вимагає певних знань про світ. У століття інформаційного суспільства людині вже необхідно не стільки логічне мислення, а скільки синтезує мислення.

Географія пронизує практично всі навчальні предмети. Наведу кілька прикладів:

На уроках математики ( "цариці наук") різного роду обчислення, побудова графіків, діаграм, таблиць, як правило, пов'язані з вивченням міграційних процесів і демографічних змін, динаміки промислового і сільськогосподарського виробництва, з зіставленням розміру територій різних країн світу (протяжність кордонів, географічні координати, площа - в квадратних кілометрах і метрах), з вимірюванням морських, сухопутних і повітряних туристичних трас і т.д.

При вивченні радіоактивності на уроках фізики з'ясовується: роль і значення радіоактивності, де використовуються радіоактивні речовини, де, в яких країнах вони видобуваються і як виробляються (а це вже знання хімії та географії).

Знання, отримані на уроках хімії, можна використовувати при вивченні «Хімічної промисловості» в 9 класі. Коли виробництво мінеральних добрив розглядається не тільки з точки зору елементів народного господарства, а й як хімічні речовини. Можлива форма проведення уроку спільно з учителем хімії.

Тема «Формування політичної карти світу» в 10 класі має на увазі глибокі знання історії та географії.

Популярна нині дисципліна "Основи безпеки життєдіяльності", на 90% має під собою географічну основу.

Познайомитися і подружитися з географією допоможуть популярні, відомі пісні, романси, уривки з літературних творів.

Музичні та літературні твори (пісні і вірші про річки) можна використовувати на уроці в 8 класі, присвяченому Дніпру - великій річці України.

Таким чином, вивчення окремих тем на інтегрованих уроках може стати єдиним, внутрішньо пов'язаним дійсно освітнім процесом, що дає вихід на єдину, цілісну картину світу, а робота викладачів набуває характеру кооперації, взаємної підтримки, взаємозбагачення.

Для успішного проведення інтегрованих уроків необхідно створювати атмосферу зацікавленості і творчості: наприклад, всі присутні на уроці мандрівники, наукові працівники- фахівці або співавтори створюваної прямо на уроці глави підручника.

Це легше робити на інтегрованому уроці при створенні незвичайної ситуації: два вчителі одночасно - з'єднання індивідуальностей при нестандартному підході. Такий підхід зацікавлює учнів, розвиває їх творчий потенціал, розширює і зміцнює знання, отримані на окремих уроках.

Але підготовка до такого заняття - це дуже складна робота, вона висуває особливі вимоги до викладача:

1. Викладач повинен повною мірою, в повному обсязі володіти змістом свого предмета, щоб ретельно і цілеспрямовано відібрати те, що необхідно по цій темі уроку.

2. Добре знати матеріал навчального предмета, з яким належить інтеграція.

3. Самому викладачеві потрібно створити для себе єдину картину світу, єдиний простір, тобто бути професіоналами в повному розумінні слова.

4. Дуже важливим моментом є психологія вчителів, які готують, а потім проводять інтегрований урок. Це взаєморозуміння один одного з півслова, з допомогою міміки, жестів. Якщо цього немає, інтегрований урок просто не вийде.

Таким чином, можна припустити, що не кожен викладач вирішиться на проведення такого заняття. Інтегрований урок покликаний розглядати один складний об'єкт з точки зору різних наук або різні об'єкти на основі загального підходу. Позитивними моментами інтегрованих уроків можна назвати наступні:

-такі уроки дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів, посилюють тенденцію до синтезу знань;

-інтегратівані пізнавальні завдання допомагають в короткий раз виявити інтереси учнів, що є важливим моментом при навчанні;

-учні отримують більш точне і образне уявлення про загальну картину світу, природні явища і т.д., так як пов'язують знання різних предметів загальною темою, загальними завданнями і розглядають цей зв'язок в життя на конкретних прикладах;

-в процесі вивчення географії ми прямо і побічно стикаємося, і більш того пробуємо на собі сотні професій (економістів, туристичних агентів, метеорологів, екологів, журналістів, соціологів, етнографів і багато іншого). Географія допомагає школяреві самовизначитися з майбутньою професію, і успішно підготуватися до соціальної адаптації.

Практика проведення інтегрованих уроків показала можливість уникнути повтору подібного матеріалу різних навчальних предметів. Це дає економію навчального часу, що важливо при сучасній завантаженості учнів.

Інтегровані уроки географії допомагають створити в учнів цілісну картину світу, стимулюють пошук взаємозв'язків в знаннях з різних предметів при вивченні окремих курсів. Адже ще Цицерон сказав: «Світовий організм є нерозривне ціле. Всі елементи світобудови органічно пов'язані між собою ».

З досвіду інтеграції географії з іншими предметами

Географія настільки універсальна, що при бажанні вчителя може інтегруватися з будь-яким предметом. У кожному уроці географії можна знайти зв'язок з будь-якої дисципліною. Наведемо як приклад лише ті уроки, які вже проводилися безпосередньо.

Таким чином, учні переконуються, що, використовуючи математичні методи, якими обробляють результати спостереження, виявляють закономірності, вчені роблять висновки, складають прогнози. Результатом спільної роботи з учителем математики є інтегрований урок (математика + географія).

Вплив температури і вітру на стан повітряного середовища міста, де діти застосовують знання в конкретній ситуації і вирішують практичні завдання:Чи правильно розміщені підприємства в місті?

Де доцільніше розмістити житлові квартали з урахуванням кліматичних особливостей.

Виконуючи практичну роботу по визначенню щільності піску і води, діти проникають в суть явищ і процесів, що відбуваються в пустелях.

В математиці при знайомстві з геометрією діти вивчають фігури, кути. Важливість геометрії, геометричних тіл в природі дуже велика. І живі приклади можна привести з географії. На інтегрованому уроці для дітей відкриттям є те, що Піфагор, чиї "штани в усі сторони рівні", першим зробив цікаве припущення, що Земля - куля. "Все в природі має бути абсолютно і гармонійно. Але найдосконаліше з геометричних тіл є куля. Земля теж повинна бути досконала. Стало бути, Земля - куля!" - говорив Піфагор.

Життя на Землі в значній мірі залежить від форми і розмірів нашої планети, а так само від відстані до Сонця і кута нахилу земної осі до площини орбіти. Це урок "Геометрія навколо нас" (математика + географія)

Географія 8 клас.

При вивченні теми "Рельєф України" простежується зв'язок з фізикою. Внутрішні процеси, рух речовини мантії формують рельєф Землі. Тектонічні руху, вулканізм, землетруси дуже добре пояснюють фізичні закони. На цьому уроці учні закріплюють знання закону збереження речовини і енергії, знайомляться з фізичним поняттям деформації і видами деформації, а так само сейсмічними хвилями - поздовжніми і поперечними. Вирішують проблему використання енергії вулканів людиною. Інтегрований урок (географія + фізика) "Внутрішні процеси формування рельєфу".

На уроках теми "Річки України" при знайомстві з типами водного режиму річок одночасно закріплюються знання з теми "Функції. Властивості функцій" з математики. Оскільки тип водного режиму визначається за розподілом витрат води протягом року. Графіки розподілу витрат води ніщо інше, як графіки функцій. Діти усвідомлюють на такому уроці, що функція, графік функції - це не щось абстрактне, що існує саме по собі, а необхідна ланка для складання прогнозів повеней. На інтегрованому уроці (математика + географія) "Харчування і режим річок України" діти розуміють, що без знання математики не можна провести будь-який водогосподарський захід, будь то зрошення, водопостачання, осушення, будівництво гідроелектростанції, спорудження водосховища. Тип уроку - комбінований з практичною спрямованістю.

Інтегрований урок "Річки і людина" (географія + біологія) допомагає засвоїти важливу роль річок у господарській діяльності людини. Значення риб у житті людини висвітлює біолог, а хімік говорить з учнями про негативні наслідки господарської діяльності - забруднення води річок побутовими і промисловими відходами. Тип уроку - урок вивчення нового матеріалу.

Урок - конференція "Світові природні ресурси, основні риси їх географії" (інтеграція географії та екології). На цьому уроці діти виявляють особливості сучасного етапу взаємодії природи і суспільства.

Висновок

Для успішного проведення інтегрованих уроків необхідно створювати атмосферу зацікавленості і творчості: наприклад, ми не вчителі, вони не учні, а мандрівники або співавтори створюваної прямо на уроці глави підручника або фахівці з вирішення проблем сучасності. Це легше робити на інтегрованому уроці при незвичайності ситуації: два вчителі одночасно - з'єднання індивідуальностей при нестандартному підході. Такий підхід зацікавлює учнів, розвиває їх творчий потенціал, розширює і зміцнює знання з ряду предметів.

Інтегрований урок (курс) - це один з інноваційних прийомів, він розширює простір уроку.

Але підготовка до такого заняття - це дуже складна робота, вона вимагає від викладача великої самовіддачі.

Які принципи інтеграції як синтезу нового:

1. Всебічне вивчення способу або події - щоб отримати єдину цілісну картину світу.

2. Далі дуже важливий не однозначна відповідь, а поштовх до роздумів, до зіставлення, до вміння пов'язувати і роз'єднувати, виявляти закономірності розвитку (причинно-наслідкові зв'язки).

3. Визначити місце конкретної особистості в суспільстві.

4. Дуже важливо при підготовці, а потім проведенні інтегрованого уроку знайти точки дотику між предметами (а це вимога має форму кропіткої роботи над змістом матеріалу уроку).

5. Складний об'єкт розглядається з точки зору різних наук або різні об'єкти, на основі загального підходу.

Що потрібно від викладача:

1. Викладач повинен повною мірою, в повному обсязі володіти змістом свого предмета, щоб ретельно і цілеспрямовано відібрати те, що необхідно по цій темі уроку.

2. Добре знати матеріал навчального предмета, з яким належить інтеграція.

3. Самому викладачеві потрібно створити для себе єдину картину світу, єдиний простір, тобто бути професіоналами в повному розумінні слова.

4. Важливим, дуже важливим моментом є психологія вчителів, які готують, а потім проводять інтегрований урок.

Це взаєморозуміння один одного зі слова, з півслова, з допомогою міміки, жестів, це взаємодоповнення один одного, взаємопідтримка, взаємозбагачення. Якщо цього немає, інтегрований урок просто не вийде.

Таким чином, можна сказати, що інтегрований урок покликаний розглядати один складний об'єкт з точки зору різних наук або різні об'єкти на основі загального підходу.

ЛІТЕРАТУРА

1. . Голубчик Л.В., Голубчик М.М. Інтеграційний культурологічний підхід до вивчення курсів географії та історії в середній школі // Географічна освіта на порозі ХХ1 століття. Тези Міжнародної науково-практичної конференції. М., 1996. С. 10-13.

2. Романова А.Ф. Нестандартні уроки в школі.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Емоційна ефективність учителя: теорія і практика»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись