Як привернути учнів до книги ?..

Опис документу:
Книжка… Для одних людей – це скарб неоціненний, для других – річ, як і тисячі речей повсякденного побуту, для третіх – данина моді, додаток до хатнього інтер*єра. Але багато таких, для яких книжка нічого не значить. Шана і любов до книги починається з колиски, іде від батька-матері. Сім*я,у якій не читають книжок, - духовно неповноцінна

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЯК ПРИВЕРНУТИ УЧНІВ ДО КНИГИ ?..

( Методичні рекомендаціі )

Книжка… Для одних людей – це скарб неоціненний, для других – річ, як і ти-

сячі речей повсякденного побуту, для третіх – данина моді, додаток до хат-

нього інтер*єра. Але багато таких, для яких книжка нічого не значить.

Шана і любов до книги починається з колиски, іде від батька-матері. Сім*я,

у якій не читають книжок, - духовно неповноцінна. В.О. Сухомлинський гово

рив, що культурні люди виростають у сім*ях, де панує глибока повага до кни

жок. А якщо в сім*і немає культу читання, то хто повинен заповнити цю ду-

ховну порожнечу? Звичайно ж, поклоніння перед цим дивним витвором люд-

ськоі думки повинен виховати вчитель літератури. Це його найважливіший

обов*язок.

Скільки книжок тримали в руках школярі, скільки разів чули заклики шану-

вати, читати і берегти книжку! Та чи кожен із них відгукнувся на ці заклики,

пройнявся повагою до неі, особливо сьогодні, коли з повагою схиляються

діти лише над мобільним телефоном та комп*ютером?! Як же зробити так,

щоб мої вихованці відчули цінність змісту книги, труднощі процесу іі народ

ження? Ця проблема стоіть перед кожним філологом у школі.

Можливо, учням треба самим спробувати хоч раз у житті написати свою книжку? А коли це краще зробити? Мабуть, наприкінці 10-го класу, коли

старшокласники вже добре орієнтуються в жанрах і видах літератури.

На початку другого семестру проводимо урок-консультацію, на якому веде-мо бесіду про книги, іх авторів, стилі мовлення. Пригадуємо, що означають

слова АНОТАЦІЯ, БІОГРАФІЯ, АВТОБІОГРАФІЯ, РЕЦЕНЗІЯ, ВИДАВ-

НИЦТВО, ТИРАЖ, РЕДАКТОР, КОРЕКТОР, ХУДОЖНИК-ІЛЮСТРА-

ТОР, різні види описів тощо. Потім говоримо про тематику власних рукопис

них книжок та іх ідейне спрямування.

Зважаючи на різні рівні підготовки, образного мислення, фантазіі учнів,про-

поную кілька тем і напрямів роботи.

Учні знають , що до книжки вони можуть включити свої кращі твори, вірші,

зібраний фольклор тощо. Необхідно дати назву. Можна доповнити біогра-

фією чи автобіографією, вступним словом, ілюстративним матеріалом. Фор-

зац оформлюється за допомогою комп*ютерних технологій. На роботу да-

ється місяць.

Після цього в кабінеті організовується книжкова виставка, яку оглядають уч-

ні інших класів; авторитетне журі визначає переможців. У книжках, які здо-

були перших три місця, учитель робить пам*ятний напис.Оцінка за кожне ви-

дання може виставлятися в журнал як тематична контрольна робота.

У минулому навчальному році запропонувала десятикласникам підготувати

власні книжки на тему: «Чого навчила, чим збагатила мене українська класич

на література». Давайте почитаємо назви книжок: «Думи мої, думи мої», «Схід сонця», «Рідне слово», «Порив душі», «Шістнадцятирічні», «За всіх скажу», «Де пам*ять, там слів не треба», «Леся в моєму житті»…

А ось і анотаціі: «До книжки юного автора ввійшли короткі критичні твори.

Автор поєднує в них сучасність з минулим»; «У першій своій книжці, яку я

назвала «Струни серця», передала все, що знайшло відгук у моій душі, що торкнулося мого серця»; «Ця книжка – відповідь на запитання, що дала мені

українська класична література. Вона збагатила мій розум, бо навчила дума-

ти своєю головою…»; «З цієї книжки ви побачите, що я вмію вже трохи ана-

лізувати твори. Правда, маю ще малий словниковий запас. Часом розумію,

про що йдеться в поезіі, а не можу правильно висловити думку, побудувати

речення, текст.Спочатку я не вірив у свої сили, а тепер уже відчуваю себе тро

хи «філософом»; «У цій книжечці я прагнула показати, які погляди на життя

сформувалися в мене під впливом рідноі літератури. Гадаю, що, прочитавши

іі, ви по-новому відкриєте мене для себе».

Почитаємо уривки з учнівських книжок, можливо вони будуть відлунням у наших серцях.

***

Читаючи повість І.С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім*я», я стала свід-

ком душевноі деградаціі людини. Із хлопця поетичного, доброго, безкорис-

ливого, під впливом приватно-власницьких законів життя Лаврін перетворю-

ється в егоїста. І як протиставлення – дядько Лев із «Лісовоі пісні» Лесі Укра

інки. Щира вдача, любов до природи і людини, безкорисливість допомоги -

йому не зломитися під тягарем приватноі власності. Я зробила висновок: у

будь-якому середовищі, під впливом будь-яких законів людина повинна зали

шатися людиною.

***

На уроках української літератури багато говорили про «Лісову пісню» Лесі

Украінки. Скільки цінних порад я в ній знайшла. Лукаш дуже нагадує одно-

го мого знайомого. Герой «Лісовоі пісні» грав на сопілці. Сергій захоплюєть

ся малюванням. Душа як одного, так і другого тягнеться до прекрасного. Я

хочу кохати так, як кохала Мавка. Хочу, щоб у мене було ніжне, чисте, вірне

почуття.

***

Люблю уроки літератури. Чому? Тому що вони незвичайні. Раніше на уро-

ці літератури досить було переказати твір. Нині зовсім по-іншому. Готую-

чись до уроку, я не тільки читаю художній твір, а й веду бесіду з автором, ви-

ношу з прочитаного свою думку, порівнюю, як і чим жили люди тоді і тепер,

ставлю себе на їхнє місце. Я вже звик до таких уроків. Ольга Вікторівна про-

будила мої сили, і я тепер можу вільно дискутувати на уроці. Класична літе-

ратура переконала мене в тому, що треба бути чесним, добрим, приносити людям користь, одружуватись з любові, а не з розрахунку, в добрі виховувати

своїх дітей, не пиячити.

Книжка «Думи мої,думи мої» Аліни К. складається із пролога, трьох листів

до подруги, в яких вона ділиться думками про школу та уроки української лі-

тератури. Книжка ілюстрована самою авторкою.

У першому листі йдеться про те, як Аліні відкрився чарівний світ поезіі.

УРИВОК З ДРУГОГО ЛИСТА

Після одного з уроків я зробила для себе відкриття : виявляється, що я не-

культурний читач, пасивний. Пасивний читач – це той, хто мириться з дум-

кою автора, не аналізує прочитане, а читає бездумно. Тепер читати книжки

стало цікавіше. Я поступово стаю культурним і активним читачем. Колись,

читаючи книгу, я сприймала тільки діалоги, пропускала описи, відступи. Те-

пер не можу уявити , як можна було байдуже читати пейзажі. Для мене непе-

ревершеним майстром пейзажу є Михайло Коцюбинський. Тільки одна нове-

ла «Intermezzo» чого варта! Прошу, прочитай іі обов*язково…

УРИВОК З ТРЕТЬОГО ЛИСТА

Читаючи класичну літературу, я зрозуміла, яке велике значення вона має для

молоді. Твори кожного письменника вчили мене чомусь, переконували. Уро-

ки проходять цікаво, будять думку. На них ми вчимося жити.

Твори Г.С. Сковороди вчать нас мислити по-філософськи. Хіба не про нас це

сказано: «Надмір породжує пересит, пересит – нудьгу, нудьга – душевну ту-

гу, а хто хворіє на се, того не назвеш здоровим». Сковорода змусив мене впер

ше серйозно замислитися над вибором професіі, щоб потім не каятися все життя.

На уроках української літератури багато говорили про кохання. Адже це най-

складніше і найсолодше почуття, від якого залежить твоє щастя. Пишу слово

«щастя» і ловлю себе на думці, що всі уроки літератури в десятому класі бу-

ли спрямовані на те, щоб навчити нас бути щасливим...

Я гадаю,що саме завдяки роздумам моіх учнів можна краще уявити, чим жи-

вуть діти, що іх хвилює,як потрібен ім простір для самовиявлення – цей прос-

тір дає школярам саме КНИГА !

Не те чеснота, лиш би книги чтить,

А щоб од книг зерно добра й любові

В своій душі посіяти й зростить. І.Кочерга, «Ярослав Мудрий»

Вчитель української мови та літератури,

вища категорія, методист Колесник О.В.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00