Як краще жити: розумом чи серцем? (Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси.)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК № ______

Тема. Як краще жити: розумом чи серцем? (Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси.)

Мета: поглиблювати розуміння ключових образів роману, розвивати навички порівняльного аналізу персонажів, роботи з текстом; допомогти учням розібратися у морально- філософських проблемах твору, на його прикладі осягнути велич гуманізму.

ХІД УРОКУ

Дон Кіхот найпростіший душею і одна з найбільших серцем людина.

Ф. Достоєвський, російський письменник XIX ст.

Санчо Панса занадто тверезий, він люди­на не серця, а вигоди.

Ф. Кривін, російський поет XX ст.

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя.

Як краще жити: розумом чи серцем? Ця проблема давня, її людство розв’я­зує протягом багатьох століть. Романтизм і практицизм зіткнулися й на сторінках роману М. Сервантеса. Чому головні герої такі різні? Як вони могли пройти пліч-о-пліч через усі випробування? На ці та багато інших питань ми й повинні відповісти сьогодні.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФІВ УРОКУ

Робота з епіграфами.

— Які найголовніші риси вдачі Дон Кіхота відзначає російський письменник Ф. Достоєвський? (Душевна простота і сердечність.)

— Яким бачить Санчо Пансу російський поет Ф. Кривін? (Людиною вигоди.)

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Постановка проблемних завдань.

— Проаналізуйте образи Дон Кіхота і Санчо Панси.

— З’ясуйте, чи є герої антиподами.

2. Робота з текстом. Бесіда з учнями. (Розділи VII—IX, частина I)

— Для чого Дон Кіхот умовляє Санчо Пансу їхати з ним? (Як справжньому лицареві йому був потрібен зброєносець.)

— Зачитайте портретний опис героя.

— Чим займався Санчо Панса? (Він був звичайним селянином-землеробом.)

— Що приваблювало Санчо Пансу в цій подорожі? (Дон Кіхот дав йому багато обіцянок, серед яких найбільша — губернаторство на одному із завойованих островів.)

— Чому зброєносець їхав на віслюкові? (Він пояснив лицареві, що не може ходити пішки, коня Санчо не мав, тому й осідлав свого віслюка.)

— Який прийом використовує автор, змальовуючи образ зброєносця, і з якою метою? (Прийом комічного, який підсилює комізм подвигів безумного лицаря Дон Кіхота.)

— Як Санчо Панса сприймав подвиги свого хазяїна? (Санчо Панса бачив світ реальним, не зовсім розумів вчинки Дон Кіхота, намагався навіть зупинити його. Однак завжди допомагав своєму хазяїнові.)

— Подумайте, чи можна назвати Санчо Пансу лицарем? (Ні, він раніше навіть нічого не чув про лицарів. Для нього не існує ні лицарських законів, ні лицарського морального кодексу.)

3. Аналіз тексту. (X, XIX, XXI розділи)

— Проаналізуйте зміст і сутність розмов, що вели Дон Кіхот та Санчо Панса. (Дон Кіхот розповідав Санчо Панса про лицарів. Говорили вони й про буденні справи, у яких Санчо Панса виявляв неабиякий природний розум.)

— Подумайте, яке значення мали ці бесіди для кожного з них. (Герої отримували величезну насолоду, ненав’язливо вчили одне одного.)

4. Проблемна ситуація.

— Подумайте, чому Санчо Панса назвав Дон Кіхота Лицарем Сумного Образу? (Бо Дон Кіхот мав змучений вигляд.) — Чи є в цих словах якийсь сенс? (Мабуть, так. Усе значно глибше. І справа не тільки в зовнішності героя. Деякі його вчинки дійсно викликали сум.)

5. Завдання для учнів.

— Визначте головні риси вдачі Санчо Панси. (Боягуз, жадібний, меркантильний, слабкий, відсутня сила волі, корисливий, прагне до земних насолод, утіх, багатства, але разом із тим має здоровий глузд, природний розум.)

6. Творча робота. Порівняльна характеристика героїв.

— У чому вбачали герої сенс свого існування?

— Якою, на вашу думку, була мета вчинків кожного з героїв?

— Чи однакові їх погляди на походи? (Дон Кіхот захоплювався походами, а Сан­чо Пансу дратувало те, що їх тільки б’ють, а вони не можуть відповісти тим самим.)

— Знайдіть спільні риси в характерах героїв.

7. Складання таблиці «Порівняльна характеристика Дон Кіхота та Санчо Панса».

Дон Кіхот

Відмінне

Санчо Панса

Бідний гідальго

Походження

Селянин, хлібороб

«Худий та високий»

Зовнішній вигляд

«Товстий та пузатий»

Лицар

Заняття

Зброєносець

Знищувати зло на землі

Мета життя

Корисливі наміри (стати губерна­тором)

Хоробрий, сильний, відваж­ний, енергійний, романтик

Риси вдачі

Боягуз, слабкий, відсутня сила волі, практична людина

Безкорисливість (не чекає нія­кої плати, прагне слави)

Мета вчинків

Корисливість (ні від чого не від­мовляється, може й сам узяти)

Спільне

Добрі, людяні; дещо дивакуваті; здатні шукати кращої долі

8. Дослідницька робота.

— На матеріалі проаналізованих розділів прослідкуйте, чи відбулись які-небудь зміни в образах Дон Кіхота та Санчо Панси протягом твору.

11. Коментар учителя.

Дон Кіхот пізнавав життя по-своєму. Його слова почали нагадувати мову філо­софа, мудреця. Хоча це було тільки тоді, коли він говорив про все, крім лицарства. Санчо Панса протягом твору змінюється на краще. Він перший зрозумів згубність іде­алістичних поглядів свого хазяїна, всіляко прагнув повернути його до дійсності. Та разом із тим у результаті спілкування з Дон Кіхотом Санчо Панса пройнявся гумані­стичними прагненнями, мріями, ідеями і намагався втілити їх у життя під час сво­го губернаторства.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Відповідь учнів на друге проблемне запитання уроку.

Герої не є антиподами. Дон Кіхот і Санчо Панса потрібні одне одному, бо кожен із них має те, чого бракує іншому. Вони неподільні, як зовнішній і внутрішній вияв одного цілого.

2. Підсумкова бесіда.

— Чи згодні ви з висловами Ф. Достоєвського та Ф. Кривіна, що є епіграфами до уроку?

— Які, на вашу думку, головні риси вдачі героїв?

— Як ви гадаєте, у чому полягає велич серця Дон Кіхота? (У його високій мо­ральній довершеності, великій духовній силі, безкорисливості, щедрості, доброті, вірності меті.)

3. Коментар учителя.

У вірші українського поета Б. Грінченка, присвяченому образу Дон Кіхота, є такі рядки: «Життя його — низка і горя, і мук, Та іншого він не бажає». Герой залишаєть­ся вірним ідеї «знищення зла на землі» й готовий служити їй усе життя, незважаючи на кволість і неміч. Образ Дон Кіхота набуває глибокого філософського змісту.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру «Який шлях у житті обираю я?». Подумати над запи­танням: «Якими є дійсність і мрія в романі?».

УРОК № ________

Тема. Поезія та проза життя в романі М. Сервантеса «Дон Кіхот». Конфлікт між ідеа­лом і дійсністю — центральна проблема твору.

Мета: проаналізувати твір з точки зору проблематики; поглиблювати навички самостійної роботи з текстом; працювати над виразним читанням; розвивати аналітичне мислення; засвоїти поняття «конфлікт», «ілюзія»; формувати світогляд школярів.

ХІД УРОКУ

Дивовижним у «Дон Кіхоті» видається те, що у ньому відсутня літературність, по­стійно поєднуються ілюзія та реальність, і це робить книгу такою комічною і водно­час поетичною! Якими пігмеями видають­ся всі інші книги поруч із цією!

Г. Флобер, французький письменник

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя.

Написаний ще наприкінці XVII ст., твір М. Сервантеса привертає увагу сучасного читача. Протягом багатьох століть роман захоплює читачів, породжує дискусії. В чому ж полягає причина його дивовижної довговічності? Спробуємо розібратися в цьому сьогодні.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ

Робота з епіграфом.

— Яку оцінку роману дав відомий французький письменник Г. Флобер?

— У чому, на його думку, полягає незвичайна привабливість твору М. Сервантеса?

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Постановка проблемного завдання уроку.

— Проаналізуйте, як у романі М. Сервантеса «поєднується реальність та ілюзія».

2. Робота з тлумачним словником.

Ілюзія (франц. illusion — помилкове уявлення, омана) — помилкове, що не від­повідає дійсності, уявлення про що-небудь.

3. Бесіда з учнями з елементами дискусії.

— У полоні якої ілюзії перебуває Дон Кіхот? (Своєї дивної мрії — стати лицарем.)

— Чи можна стверджувати, що лицарство є ідеалом для героя? (Так.)

— Пригадайте, як сформувався цей ідеал. (Прочитавши велику кількість лицарських романів, герой збожеволів. Усі його дії — це вчинки божевільної людини.)

— Які шляхи досягнення ідеалу обирає Дон Кіхот? (На думку героя, це різні битви з чудовиськами, допомога бідним, знедоленим, боротьба зі злом у різних його проявах.)

— Як ви думаєте, чи є мета Дон Кіхота благородною? (Так, адже боротьба зі злом — це вияв гуманізму героя.)

— Подумайте, чи є позитивними результати боротьби героя. (Ні, часто вони мають негативні, навіть трагічні наслідки.)

— Чому благородну мету має виконувати божевільна людина? (Автор прагнув підкреслити неможливість втілення задумів героя. Божевілля набуває символічного характеру й означає, що суспільство ще не здатне створити силу, яка зможе утвердити добро на землі.)

— Подумайте, чому головний герой — людина похилого віку.

4. Коментар учителя.

Герой М. Сервантеса — старий. Останнє запитання досить складне. Старість — це завжди мудрість, розсудливість, час аналізу пережитого й підбиття певних підсумків. Люди здатні повчати інших. А от дивацтва в такому віці виглядають досить незвично, а іноді й смішно. Для всього свій час, і не можна повернути минуле. Отже, вік головного героя — художня деталь, яка набуває символічного значення. Його ідея лицарства — героїчна і прекрасна, але вона належить минулому. Кожна епоха має своїх героїв і свої ідеали, які з часом змінюються. Герой М. Сервантеса старий, старі його обладунки, старий кінь, тому що його час минув. Можливо, авторові і шкода цієї романтики, але нічого вічного на землі немає.

5. Завдання для учнів.

— Подумайте, в яких вимірах відбувається дія твору. (У двох вимірах: реальному (дійсне життя) та уявному, ілюзорному, яке існує лише в уяві, свідомості Дон Кіхота.)

6. Дослідницька робота.

— На прикладах розкрийте взаємодію обох вимірів. Пригадайте життя збіднілого гідальго та його мрії про лицарство (частина I, розділи I—II); посвяту в лицарі й реакцію людей, що бачили цю сцену (частина I, розділ III); подвиги Дон Кіхота й реакцію людей на них.)

— Зробіть висновки про те, як люди ставилися до подвигів Дон Кіхота. (Односельці співчували і жаліли героя. Прості люди глузували з нього. Для багатих він був предметом розваг та втіхи.)

7. Проблемне запитання.

— Чи здатний Дон Кіхот реально оцінити обстановку? Чому? (Ні, адже він не знає реального життя, не розуміє його законів. Тому герой та люди, що зустрічаються на його шляху, не можуть порозумітися.)

8. Проблемна ситуація.

— За словами Г. Флобера, «ілюзія та реальність постійно змішуються у романі». Яким, на вашу думку, може бути результат цієї взаємодії? (Найчастіше — це конфлікт.)

9. Робота зі словником літературознавчих термінів.

Конфлікт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних інтересів та поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що приводять до активних дій, ускладнення боротьби.

10. Бесіда з учнями.

— Чому виникає цей конфлікт? (Тому що благородні наміри, які виникають в уяві, у реальному житті нездійсненні. А самого героя оточення не розуміє.)

— Як ви гадаєте, чи можна запобігти виникненню цього конфлікту? (Мабуть, ні. Оскільки засоби втілення благородних намірів досить безглузді. Герой, не знаючи справжнього життя, прагне жити ілюзією. Але це неможливо. Тому конфлікт весь час загострюється.)

11. Проблемне запитання.

— Подумайте, чому головний герой роману самотній?

12. Коментар учителя.

Герой Сервантеса — самотній гуманіст. Незважаючи на застарілі, на перший погляд, переконання, герой М. Сервантеса випередив свій час. Адже він чесний, благородний, безкорисливий, піклується про людей, бажає їм добра. Однак втілювати шляхетні наміри необхідно іншими методами, яких, на жаль, Дон Кіхот не знає. Та й люди ще не готові їх сприйняти. Їхні душі потрібно відродити, повернути до добра, щоб вони зрозуміли всю глибинну сутність прагнень Дон Кіхота, змогли осягнути їх розумом і серцем. А поки що герой М. Сервантеса — самотній гуманіст.

13. Творча робота.

— Знайдіть риси гуманізму в романі. (На матеріалі проаналізованих розділів. Особливо слід звернути увагу на розділи XLII—XLIII.)

14. Коментар учителя.

Високе прагнення до добра, бажання пізнати самого себе, стати Людиною в кращому розумінні цього слова — такі ідеї були характерними для гуманістів епохи Відродження, до яких належав і сам М. Сервантес. Його палке слово вражає людей своєю значущістю, змушує замислитися над життям, відроджує бажання наблизитися до ідеалу, змінивши власне буття.

Образ, що викликає багато суперечокДон Кіхот став образом, який викликає багато суперечок. Він має довгу історію тлумачення та переосмислення. Видатний знавець мистецтва Ренесансу М. Бахтін зауважив, що «…тлумачення були необхідним і органічним розвитком цього образу, продовженням закладеної в ньому неперевершеної суперечності». Вже у XVII ст. образ Дон Кіхота починає самостійне життя у творах інших авторів. Лопе де Вега, Кальдерон, Гонгора створюють свої п’єси, використовуючи цей образ для роздумів над долею сучасної їм Іспанії.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Підсумкова бесіда.

— Як ви думаєте, що є поезією, а що — прозою в житті героїв роману? (Поезія — це ідеали головного героя, його благородні прагнення, що мають романтичний відті­нок. А проза — це дійсність: сіра й буденна, далека від ідеалу.)

— Чи згодні ви з тим, як оцінив роман М. Сервантеса Г. Флобер?

— Поміркуйте, чи можна говорити про актуальність роману М. Сервантеса у XXI ст. Чому?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати письмову відповідь на запитання «Хто такий Дон Кіхот: благородний лицар чи просто божевільний?» Повторити матеріал з теорії літератури про комічне та його різновиди, пародію. Знайти комічні ситуації в тексті (на основі проаналізованих образів).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
4
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!