9 клас біологія Практична робота № 3 Складання схем схрещування

Біологія

Для кого: 9 Клас

17.01.2022

1501

41

0

Опис документу:

Практична робота №3 "Складання схем схрещування", для учнів девятих класів має на меті навчити розв’язувати типові задачі з генетики, визначати характер успадкування при моно- та дигібридному схрещуваннях, генотип та фенотип нащадків за генотипом батьківських форм і навпаки.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Практична робота № 3

Тема: Складання схем схрещування.

Мета:  навчитися розв’язувати типові задачі з генетики, визначати характер успадкування при моно- та дигібридному схрещуваннях, генотип та фенотип нащадків за генотипом батьківських форм і навпаки.

Обладнання й матеріали:  таблиці із зображенням схем законів Г. Менделя, підручник,

інструктивні картки, картки із завданнями.

Використай у роботі

Ген – це ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів.

Ознаки – це окремі властивості, за якими один організм відрізняється від іншого.

Алелі – різні варіанти одного гену, що зустрічаються в межах однієї популяції організмів та визначають різні фенотипи цих організмів.

Домінантний алель – алель, який визначає фенотип як у гомозиготному, так і в гетерозиготному станах.

Рецесивний – алель, який визначає фенотип тільки в гомозиготному стані.

Генотип – сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини чи цілого організму.

Фенотип – сукупність ознак і властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу та умов середовища.

Гомозигота – зигота, яка утворена злиттям гамет, у яких певний ген представлений одним і тим самим типом алеля ( AA, BB, AABB, aabb).

Гетерозигота – зигота, яка утворена злиттям гамет, у яких певний ген представлений різними його алелями ( Aa, Bb, Cc, AaBb).

Гібрид – особина, що виникла в результаті статевого розмноження.

Покоління F 1перше гібридне покоління.

Покоління F 2 - друге гібридне покоління, одержане від схрещування двох особин F 1.

Моногібридне схрещування – схрещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак.

Дигібридне схрещування – схрещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознак.

СИМВОЛИКА ДЛЯ ЗАПИСУ СХЕМ СХРЕЩУВАННЯ У ГЕНЕТИЦІ:

А— домінантний ген;

а— рецесивний ген;

Х — символ схрещування;

Р— батьківські організми;

F - потомки, гібриди;

F1, F2— цифрові індекси, яку позначають номер гібридного покоління;

♀— материнська особина жінка;

♂— батьківська особина, чоловік;

Gгамета, статеві клітини;

Аа – гетерозигота;

АА – домінантна гомозигота;

Аа – рецесивна гомозигота.

АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ  ГЕНЕТИЧНИХ ЗАДАЧ

  1. Уважно ознайомтеся з умовами задачі.

  2. Коротко запишіть умову задачі:

Визначте за умовами задачі домінантну і рецесивну ознаки.

Запишіть генотипи особин із рецесивною ознакою або особин із відомим за умовою задачі генотипом.

Визначте і запишіть передбачувані генотипи й фенотипи нащадків, які отримані в результаті гібридизації.

3.Складіть схему схрещування.

4. Проаналізуйте результати схрещування.

5. Запишіть відповіді на всі поставлені питання у задачі.

Хід роботи

І. Розглянемо приклади задач.

МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ

  1. У людини ген карого ока домінує над блакитним. Кароока жінка вийшла заміж за блакитноокого чоловіка. Який колір очей можливий у їхніх дітей?

Дано:  Розв’язання

А – карий  Р ♀ АА x ♂ аа

а – блакитний ♀ АА♂ аа G:      А           а

F -? F   Аа – кароокі


Відповідь: у дітей карий колір очей.


ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ

  1. У людини кароокість і наявність ластовиння — домінантні ознаки. Кароокий без ластовиння чоловік одружується з блакитноокою жінкою, котра має ластовиння. Визначте, якими в них будуть діти, якщо чоловік гетерозиготний за ознакою кароокості, а жінка гетерозиготна за ознакою ластовиння.

Дано:

А - кароокість;

а – блакитноокість;

В - наявність ластовиння;

b - відсутність ластовиння.

F1 - ?

 Розв’язання

P: ♀ ааВb × ♂ Ааbb

G: аВ , аb ; Аb , аb

F: АаВb - кароокі з ластовинням;

ааВb – блакитноокі з ластовинням;

Ааbb – кароокі без ластовиння;

ааbb - блакитноокі без ластовиння.

Відповідь: 25% - кароокі з ластовинням,

25% - блакитноокі з ластовинням,

25% - кароокі без ластовиння,

25% - блакитноокі без ластовиння.

ІІ. Розвяжіть задачі.

1. Який колір квітів буде у гібридів першого покоління білих та рожевих троянд по генотипу та по фенотипу, якщо білий колір - рецесивна ознака? (Схрещували гомозиготні особини).

2. У морських свинок ген чорного забарвлення домінує над геном коричневого забарвлення, а ген кошлатої шерсті домінує над геном гладенької. Який генотип і фенотип будуть мати нащадки від схрещування дигомозиготних особин.

3. У людини кароокість домінує над блакитноокістю, а праворукість над дворукістю. Блакитноокий лівша одружився з жінкою, яка мала карі очі та була праворукою. Визначте можливі генотипи та фенотипи дітей від цього шлюбу.

4. У томатів ген, який зумовлює червоний колір плодів, домінує над геном жовтого забарвлення. Визначте:

А) Які плоди з’являться у рослин отриманих від схрещування гомозиготних рослин з червоними плодами, з рослинами, які мали жовті плоди?

Б) рослини з якими плодами будуть отримані від схрещування гібридів першого покоління F1 між собою?

ІІІ. Зробіть висновки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.