7-клас.Геометрія.Календарно-тематичне планування.

Геометрія

Для кого: 7 Клас

04.09.2018

4068

178

0

Опис документу:
Дане планування з геометрії за програмою підручника автора О.І.Істер.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Геометрія, 7 клас

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)

Складено до підручника: Істер О. С. Геометрія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2015 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

від 07 червня 2017 року № 804.

І - Семестр

з/n

Назви розділів та тем

К-ть

год

Дата

Примітка

Розділ 1.Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ .

8год.

1.

Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь

1

§1.

2.

Відрізок. Вимірювання відрізків. Відстань між двома точками

1

§2.

3.

Розв’язування задач

1

§1-2

4.

Кут. Вимірювання кутів та відкладання. Бісектриса кута

1

§3.

5.

Розв’язування задач

1

§1-3.

6.

Розв’язування задач

1

§1-3.

7.

Узагальнення і систематизація знань.

1

§1-3.

8.

Контрольна робота №1 за темою: «Елементарні геометричні фiгури та їх властивості»

1

§1-3.

Розділ 2.Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗміщення ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ .

12 год.

9.

Аналіз контрольної роботи.Аксіоми,теореми,означення.

1

§4.

10.

Аксіоми, теореми, означення

1

§4.

11.

Суміжні кути, їх властивості

1

§5.

12.

Вертикальні кути, їх властивості. Кут між двома прямими, що перетинаються

1

§6.

13.

Розв’язування задач

1

§4-6.

14.

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

1

§7.

15.

Розв’язування задач

1

§8.

16.

Паралельні прямі, їх властивості.

1

§9.

17.

Кути утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

1

§10.

18.

Властивості паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

1

§4-10.

19.

Розв’язування задач. Узагальнення і систематизація знань.

1

§4-10.

20.

Контрольна робота №2 за темою: «Взаємне розміщення прямих на площині»

1

§4-10.

Розділ 3.Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ .

22 год.

21.

Аналіз контрольної роботи.Трикутник та його елементи.Види трикутників.

1

§11.

22.

Рівність геометричних фігур.

1

§12.

23.

Перша і друга ознака рівності трикутників.

1

§13.

24.

Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

1

§14.

25.

Розв’язування задач

1

§14.

26.

Висота, бісектриса і медіана трикутника

1

§15.

27

Третя ознака рівності трикутників

1

§16.

28.

Розв’язування задач.Самостійна робота.

1

§16.

29.

Розв’язування задач

1

§11-16.

30.

Контрольна робота №3 за темою: «Ознаки рівності трикутників»

1

§11-16.

31.

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

1

§11-16.

32.

Узагальнення і систематизація.Виставлення оцінок за І-семестр.

1

§11-16.

ІІ семестр

33.

Сума кутів трикутника

1

§17.

34.

Розв’язування задач

1

§17.

35.

Зовнішній кут трикутника та його властивості

1

§18.

36.

Розв’язування задач

1

§17-18.

37.

Прямокутний трикутник. Властивості прямокутних трикутників

1

§19.

38.

Розв’язування задач

1

§19.

39.

Нерівність трикутника

1

§20.

40.

Розв’язування задач.Самостійна робота.

1

§17-20.

41.

Узагальнення і систематизація знань

1

§17-20.

42.

Контрольна робота №5 за темою: «Кути трикутника. Властивості прямокутних трикутників»

1

§17-20.

Розділ 4.Тема 4. КОЛО І КРУГ.

13год.

43.

Аналіз контрольної роботи.Коло. Круг

1

§21.

44.

Дотична до кола та її властивість

1

§22.

45.

Розв’язування задач

1

§21-22.

46.

Коло, вписане в трикутник

1

§23.

47.

Коло, описане навколо трикутника

1

§24.

48.

Розв’язування задач

1

§21-24.

49.

Взаємне розміщення двох кіл.

1

§25

50.

Розв’язування задач

1

§25.

51.

Геометричне місце точок.

1

§26.

52.

Основні задачі на побудову та їх розв’язання.

1

§27.

53.

Розв’язування задач.Самостійна робота.

1

§21-27.

53.

Узагальнення і систематизація знань

1

§21-27.

54.

Контрольна робота №6 за темою: «Коло і круг»

1

§21-27.

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ .

16год.

55.

Аналіз контрольної роботи.Розв’язування задач

1

56.

Ознаки рівності трикутників

1

57.

Розв’язування задач

1

58.

Розв’язування задач

1

59.

Розв’язування задач

1

60.

Рівнобедрений трикутник

1

61.

Розв’язування задач

1

62.

Властивості прямокутних трикутників

1

63.

Розв’язування задач

1

64.

Коло. Круг

1

65.

Розв’язування задач

1

66.

Основні задачі на побудову та їх розв’язання.

1

67.

Основні задачі на побудову та їх розв’язання.

1

68.

Підсумкова контрольна робота за рік

1

69.

Розв’язування задач

1

70.

Підсумковий урок.Оцінювання за рік.

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.