Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

7-Алгебра. Урок 12. Виконання вправ на знаходження значень виразів.

Алгебра

Для кого: 7 Клас

30.07.2021

102

2

0

Опис документу:
Урок алгебри. 7 клас. Тема уроку. Виконання вправ на знаходження значень виразів. Мета уроку: формування умінь учнів знаходити значення виразів. Тип уроку: урок формування умінь учнів. На початку уроку
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІІ. Цілі вирази

УРОК № 12

Тема уроку. Виконання вправ на знаходження значень виразів.

Мета уроку: формування умінь учнів знаходити значення виразів.

Тип уроку: урок формування умінь учнів.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірити наявність виконаних домашніх завдань і від­повісти на запитання, які виникли в учнів.

Розв'язання

  • Вправа 185.

а) 30,5 : 0,5 – 1976 : 32,5 = 61 – 60,8 = 0,2.

б) 3,85 · 5 + 69,25 : 27,7 = 3,85 · + 2,5 = 19,8 + 2,5 = 22,3.

  • Вправа 187.

а) 2 + с; 2 c; 2с; або 2 : с.

б) 2х + (с х); 2х (с х); 2х(с х); або 2х : (с х).

  • Вправа 189.

а) Якщо х = 10, то 0,5х 3 = 0,5 · 10 3 = 5 3 = 2.

б) Якщо х = -10, то х + 9,7 = -10 + 9,7 = -0,3.

в) Якщо х = 0,5, то х(х + 2) = 0,5 · (0,5 + 2) = 0,5 · 2,5 = 1,25.

г) Якщо х = -2,5, то 3х(5 х) = 3 · (-2,5) · (5 + 2,5) = -7,5 · 7,5 = -56,25.

  • Вправа 191.


п

-2

-1

0

1

2

3

4

5

5п 2

-12

-7

-2

3

8

13

18

23


 1. Фронтальне опитування.

1) Наведіть приклади числових виразів.

2) Запишіть у вигляді числового виразу:

а) суму чисел 7,9 і 2,1;

б) різницю чисел 8,1 і -1,9;

в) добуток чисел і -1 ;

г) частку чисел 0,1 і -0,02;

ґ) подвоєний добуток чисел і -2.

3) Знайдіть значення одержаних виразів.

4) Наведіть приклади числових виразів, які не мають зна­чення.

5) Наведіть приклади виразів зі змінними.

6) Від чого залежить значення виразу зі змінними?

7) Запишіть у вигляді виразу:

а) суму чисел а і b;

б) різницю чисел с і d;

в) подвоєну суму чисел а і b;

г) потроєну різницю чисел т і п;

д) подвоєний добуток чисел а і b.

8) Знайдіть значення виразів:

3(а + b); 3а + b; а + 3b; 3а + 3b, якщо а = 2, b = 3.


II. Формування вмінь та навичок учнів

Розв'язування вправ:

 1. колективно 195, 197 (а, г), 201, 203 (а, г);

 2. самостійна робота навчального характеру:

варіант 1— № 197 (б), 199 (б), 200 (а), 203 (в);

варіант 2 — № 197 (в), 199 (а), 200 (б), 203 (б).

Розв'язання і відповіді

 • Вправа 195.

а) 2700; 810. б) 6000; 1200.

 • Вправа 197.

а) 5,23. б) 0,314. в) 9. г) 2,18.

 • Вправа 199.

а) - . б) -23,5.

 • Вправа 200.

а) 1,884. б) 4,18.

 • Вправа 201.


а

-2

0

3

5

5

6

10

-10

b

1

3

0

7

-2

2

7

-7

2а(а b)

12

0

18

-20

70

48

60

60


 • Вправа 203.

а) -5. б) 1,5. в) -12. г) 3 .


IIІ. Повторення вивченого матеріалу

Виконання вправ 210—213.

Розв'язання

 • Вправа 210

а) 7. б) 40. в) 12,8. г) 6.

 • Вправа 211.

Нехай у першому селі х жителів, тоді в другому селі — 2х жителів, а в третьому селі — (2х – 40) жителів. За умовою задачі маємо рівняння: х + 2х + 2х – 40 = 1200. Тоді 5х – 40 = 1200; 5х = 1240; х = 1240 : 5; х = 248. Тоді 2х = 2 · 248 = 496, 2х – 40 = 496 – 40 = 456. Отже, у першому селі 248 жителів, у другому — 496 жителів, а в третьому — 456 жителів. Відповідь. 248 жителів, 496 жителів і 456 жителів.

 • Вправа 212.

Нехай сторони трикутника дорівнюють x см, (х + 1) см, (х + 2) см, тоді за умовою задачі маємо: х + х + 1 + х + 2 = 30.

Тоді 3х + 3 = 30; 3х = 30 – 3; 3х = 27; х = 27 : 3; х = 9. Отже, сторони трикутника дорівнюють 9 см, 10 см і 11 см. Відповідь. 9 см, 10 см і 11 см.

 • Вправа 213.

а) Оскільки дільниками числа 8 є числа ±1; +2; ±4; ±8, то сума всіх дільників дорівнює 0, а сума натуральних дільників дорівнює 1 + 2 + 4 + + 8 = 15.

б) Оскільки дільниками числа 18 є числа ±1; ±2; ±3; ±6; ±9; ±18, то сума всіх дільників дорівнює 0, а сума нату­ральних дільників дорівнює 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18 = 39.

в) Оскільки дільниками числа 28 є числа ±1; ±2; ±4; ±7; ±14; ±28, то сума всіх дільників дорівнює 0, а сума натуральних дільників дорівнює 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56.

г) Оскільки дільниками числа 38 є числа ±1; ±2; ±19; ±38, то сума всіх дільників дорівнює 0, а сума натуральних дільників дорівнює 1 + 2 + 19 + + 38 = 60.


IV. Домашнє завдання

§ 5. Вправи 196,198, 202, 204.


V. Підбиття підсумків уроку

Завдання класу.

 1. Прочитайте вирази:

а) 2а + 3b; б) 2а 3b; в) 2аb; г) (а + b)(а b); д) а2 b2.

 1. Знайдіть значення виразів:

а) 0,3 + 0,5; б) 0,3 – 0,5; в) 0,3 · 0,5; г) .

Примітка. Вправи 205—209 призначені для учнів, що ці­кавляться математикою. Наводимо їх розв'язання.

Розв'язання

 • Вправа 205.

а) 5n, n Z; б) 10n, n Z; в) 5n + 1, 5n + 3, n Z; г) 15n, n Z.

 • Вправа 206.

Рисунок 25. р = 2а + 2b + 2с . Рисунок 26. р = 2а + 2b.

Рисунок 27. р = 2а + 2b.

 • Вправа 207.

Якщо xy = 12 , то:

а) (x у) = · 12 = 4;

б) 4y 4x = -4(x y) = - 4 · 12 = -48;

в) ;

г) .

 • Вправа 208.

Якщо а = -5 , b – с = 4, то:

а) 3а + 2b 2с = 3а + 2(b с) = 3 · (-5) + 2 · 4 = -15 + 8 = -7;

б) ;

в) ;

г)

.

 • Вправа 209,

100а + 10b + с + 100с +10b + а = 101а + 20b + 101с.

4

Урок № 12

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.