3 клас ІІ сем. Календарне планування "Математика" Н. Листопад

Математика

Для кого: 3 Клас

03.01.2021

1760

226

1

Опис документу:
3 клас ІІ семестр 2021 р. Календарно-тематичне планування. Математика. 5 год на тиждень. Автор Листопад Н.П. Укладеного відповідно до типової освітньої програми Нової української школи авторського колективу під керівництвом О.Я. Савченко.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно - тематичне планування

Математика

створене відповідно до типової освітньої програми (3 клас), розробленої під керівництвом

О. Я. Савченко (до підручника Н.П. Листопад. - Київ: «Оріон», 2020 у 2-х частинах)

175 год на рік / 5 год на тиждень

ІІ семестр

п\п

Дата

Тема

Стор. у підручн.

Прим.

Додавання і віднімання в межах 1000

1

Повторення вивченого Лічба сотнями. Розкладання на розрядні доданки. Задачі на знаходження маси. (№ 1-11)

3-4

2

Обернена задача. Додавання та віднімання чисел десятками. Знаходження значень виразів зі змінною. (№ 12-24)

4-7

3

Додавання виду 430+260. Складання виразів за схемами. Переставна властивість додавання. Розв’язування обернених задач. (№25-36)

7-9

4

Різні способи додавання чисел виду 420+230. Обчислення вирвзів зі змінною. Розв’язування задач на додавання та обернені до них.

10-11

5

Віднімання виду 960-420. Розв’язування задач за блок-схемою. Розв’язування рівнянь.(№ 47-58)

11-13

6

Різні способи віднімання чисел виду 970-230. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач різними способами. (№59-66)

13-14

7

Додавання виду 450+50. Перевірка віднімання додаванням. Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження суми. Самост. робота.

15-16

8

Віднімання виду 400-80. Порівняння виразів. Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження невідомого доданка. (№ 79-89)

16-17

9

Додавання виду 260+370. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач за коротким записом і схемою. (№ 90-101)

18-19

10

Різні способи віднімання чисел виду 540-90. Розв’язування рівнянь. Знаходження різниці різними способами. Розв’язування задач двома способами. (№ 102-110)

20-21

11

Коло. Радіус і діаметр кола. Обчислення виразів різними способами. Розв’язування задач виразом. (№ 111-121)

21-24

12

Побудова кола. Дії з іменованими числами. Розв’я зування задач на визначення відстані. (№ 122-130)

24-25

13

Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів. Розв’язування рівнянь і задач. (№ 131-141)

26-27

14

Діагностична робота. Усне додавання і віднімання в межах 1000.

15

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Письмове додавання і віднімання

16

Письмове додавання трицифрових чисел виду 124+222. Розв’язування задач із непрямим збільшенням числа. (№ 142-152)

28-30

17

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 563-441. Збільшення та зменшення чисел на декілька десятків. Розв’язування задач. (№ 153-163)

30-31

18

Письмове віднімання трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв’язування рівнянь і задач.(№ 131-141)

31-33

19

Письмове додавання трицифрових чисел виду 137+256 (з переходом через розряд). Обчислення значень виразів на три дії. Розв’язування задач. (№ 173-182)

33-35

20

Письмове додавння трьох доданків. Робота з геометричним матеріалом. Розв’язування задач.(№ 183-191)

35-3

21

Письмове додавання трицифрових чисел виду 268+295. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач. (№ 192-202)

37-39

22

Розв’язування рівнянь. Письмове виконання виразів. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач. (№ 203-212)

39-40

23

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 354-138. Розв’язування рівнянь і задач. Самостійна робота. (№ 213-222)

40-42

24

Перевірка додаваня трицифрових чисел дією віднімання. Розв’язування рівнянь та задач. (№ 223-231)

42-43

25

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 623-347. Перевірка додавання віднім. Розв’язування нерівностей та задач. (№ 232-240)

43-44

26

Обчислення виразів. Складання і розв’язування рівнянь Визначення часу за годинником. Розв’язування задач. (№ 241-250)

44-45

27

Знаходження значень виразів. Розв’язування задач за малюнками.

45-46

28

Розв’язування задач. Знаходження суми трьох послідовних чисел.

29

Діагностична робота

30

Аналіз діагн. роботи. Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Множення і ділення в межах 1000

31

Повторення властивостей множення на 10 і 100. Порівняння і обчислення виразів. Розв’язування задач.

47-48

32

Множення на 10 і на 100. Ділення круглих чисел на 10 і на 100. Дециметр. Розв’язування рівнянь і задач.

48-50

33

Дії з іменованими числами. Обчислення значень виразів зі змінною. Робота з геометричним матеріалом. Розв’язування задач.

51-52

34

Множення круглих чисел. Множення виду 2·50. Розв’язування задач із зайвими даними.

52-54

35

Ділення круглих чисел виду 60:3, 600:3. Знаходження частини від числа. Периметр трикутника. Розв’язування задач.

54-55

36

Ділення круглих чисел виду 60:30, 900:300. Знаходження частини від числа. Розв’язування і порівняння задач. Робота з геометричним матеріалом.

56-57

37

Ділення числа на добуток. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв’язування задач двома способами. Самостійна робота.

57-58

38

Ділення круглих чисел виду 800:200. Дії з грошовими одиницями. Розв’язування і порівняння задач.

59-60

39

Множення суми на число. Розв’язування задач двома способами за блок-схемами. Робота з діаграмою.

61-63

40

Множення чисел на виду 153. Розв’язування рівнянь і задач. Робота з діаграмою.

64-66

41

Множення суми на число. Обчислення значень виразів на кілька дій. Складання і роз’язування задач за малюнком і схемою.

66-68

42

Множення чисел на виду 416. Знаходження значень виразів із буквами. Складання і розв’язування задач за таблицею.

68-70

43

Закріплення вивчених випадків множення. Порівняння виразів. Розв’язування і порівняння задач.

70-72

44

Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язування рівнянь і задач.

72-74

45

Діагностична робота. Множення і ділення в межах 1000.

46

Аналіз діагн. роботи. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

47

Ділення суми на число. Обчислення виразів. Розв’язування задач складанням виразу двома способами.

74-75

48

Ділення чисел виду 36:3. Обчисленн значень виразів зручним способом. Розв’язування рівнянь і задач.

75-77

49

Складання і обчислення виразів. Рік. Календар. Розв’язув. задач.

77-79

50

Ділення виду 42:3. Обчислення значення виразу із буквою. Розв’язування задач.

79-80

51

Перевірка ділення множенням. Складання і розв’язування задач. Самостійна робота.

81-82

52

Ділення виду 64:4. Складання і обчислення значення виразів Розв’язування рівнянь і задач.

82-83

53

Складання і обчислення значення виразів за таблицею. Обчислення частки способом добору. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач (№464-473)

84-85

54

Перевірка ділення множенням. Розв’язування нерівностей. Складання і розв’язування задач за таблицею (№474-483)

85-87

55

Обчислення частки різними способами. Розв’язування рівнянь і задач (№ 484-494)

87-88

56

Ділення з остачею. Складання виразів за числовим променем і таблицею множення. Розв’язування задач (№ 495-504)

88-91

57

Ділення з остачею. Робота з числовим променем. Розв’язування задач (№ 505-514)

92-94

58

Перевірка правильності ділення остачею. Розв’язування задач (№№ 515-523)

94-96

59

Перевірка правильності ділення з остачею. Розв’язування задач (№524-530)

96-97

60

Ділення з остачею. Складання і розв’язування нерівностей. Обчислення периметра многокутника. Розв’язування задач (№-533)

97-98

61

Резервний урок.

62

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Діагностична робота.

Повторення вивченого за рік.

Ознайомлення з письмовим множенням і діленням.

63

Повторення нумерації трицифрових чисел. Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Розв’язування задач. (№534-542)

99-100

64

Повторення додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач. (№543-551)

100

65

Повторення письмового віднімання трицифрових чисел із подвійним переходом через розряд. Розв’язування задач із буквеними даними (№ 552-559)

101

66

Повторення вивчених випадків множення. Письмове множення на одноцифрове число. Розв’язування задач (№ 560-573)

102-104

67

Повторення вивчених випадків множення. Письмове множення на одноцифрове число виду 1023. Обчислення периметра трикутника. Розв’язування задач із буквеними даними (№ 574-585)

105-106

68

Повторення множення на розрядні числа. Письмове множення на розрядне чисел виду 1360. Розв’язування нерівностей (№ 586-596)

107-108

69

Повторення ділення з остачею. Визначення часу за годинником. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач (№ 597-609)

108-110

70

Повторення вивчених випадків діленя. Письмове ділення чисел виду 92:4. Розв’язування рівнянь і задач (№№ 610-619)

110-112

71

Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові. Письмове діення чисел виду 628:4. Розв’язування рівнянь і задач (№ 620-630)

112-114

72

Повторення вивчених випадків ділення. Письмове ділення чисел виду 141:3. Обчисл. периметра прямокутника. Розв’язування задач (№№ 631-641)

114-116

73

Повторення додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування рівнянь і задач. Перетворення іменованих чисел. Побудова прямокутника. Самостійна робота. (№ 642-650)

116-117

74

Повторення вивченого матеріалу. Складання і обчислення значення виразів. Доповнення нерівностей. Розв’язування задач (№ 651-658)

117-119

75

Повторення вивченого матеріалу. Дії з іменованими числами. Розв’язування задачі із двома запитаннями (№№ 659-667)

119-121

76

Повторення вивченого матеріалу. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування задач. Робота за календарем (№ 668-675)

121-123

77

Письмове виконання виразів. Робота з календарем. Розв’язування задач.

124

78

Обчислення виразів письмово. Робота з іменованими виразами. Розв’язування задач.

79

Математичний диктант. Короткі записи до задач. Розв’язування нерівностей.

80

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Діагностична робота.

81

Повторення вивченого матеріалу. Завдання з логічним навантаженням (№№ 1-4, с.124).

124

82

Повторення вивченого матеріалу. Завдання з логічним навантаженням (№№ 5-7, с.125).

125

83

Повторення вивченого матеріалу. Завдання з логічним навантаженням (№№ 8-12, с.126).

126

84

Повторення вивченого матеріалу. Завдання з логічним навантаженням (№№ 13-17, с.127).

127

85

Письмове множення і ділення трицифрового числа на одноцифрове. Самостійна робота.

86

Усне і письмове знаходження частки. Розв’язування задач.

87

Резервний урок. Завдання з логічним навантаженням.

88

Резервний урок

89

Резервний урок

90

Резервний урок

91

Резервний урок.

92

Резервний урок

93

Повторення вивченого матеріалу за рік.

Самостійна робота.

94

Повторення вивченого за рік. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

95

Узагальнення й систематизація знань учнів.

Підсумок за рік.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.