Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Хімія

Для кого: 10 Клас

14 проходжень

7 запитань

25.09.2022

560

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Пригадаймо вже вивчений матеріал.

Зауважимо, що співвідношення значень індексів у формулі речовини дорівнює співвідношенню кількості атомів елементів у сполуці та відповідно співвідношенню кількостей речовини елементів. Отже, для речовини, формула якої Р2O5, можна записати:

Якщо формула бінарної сполуки АХВУ, то можна записати:

Оскільки замість мас елементів m(А) і m(В) можна підставити їхні масові частки w(A) і w(B), тому що вони пропорційні масам, а замість молярних мас М(А) і М(В) — відповідні значення відносних атомних мас елементів Аr(А) і Аr(В). Тоді одержимо:

Завдання №2 Теоретичний блок

Пропоную почати з найлегшого!

У невідомому оксиді Феруму масова частка Оксигену становить 27,59 %. Виведіть формулу оксиду.

Дано:

Розв'язання

1. Обчислимо масову частку Феруму в оксиді:

2. З формули виведемо:

Відповідь: формула оксиду — Fe3О4.

Завдання №3 Теоретичний блок

Розгляньмо задачу на виведення формули органічної речовини.

Масові частки Карбону, Гідрогену й Оксигену в органічній сполуці відповідно становлять 40, 6,67 і 53,33 %. Установіть істинну формулу речовини, якщо її молярна маса — 180 г/моль.

Дано:

Розв’язання

1. Обчислимо найпростішу формулу речовини. Аr(Н) = 1, Аr(С) = 12, Аr(O) = 16:

Отже, найпростіша формула речовини — СН2O. Але ця формула не є істинною, тому що М(СН2O) = 30 г/моль, а не 180 г/моль.

2. Установимо істинну формулу, зваживши нате, що вона кратна найпростішій, тобто (СН2O)а:

Відповідь: формула речовини — С6Н12O6.

Завдання №4 Теоретичний блок

Ще один приклад .

Масові частки Карбону, Гідрогену й Оксигену в молекулі карбонової кислоти відповідно становлять 40,68, 5,08 і 54,24 %. Молярна маса кислоти у 2,565 разу більша за молярну масу першого члена гомологічного ряду насичених одноосновних карбонових кислот. Виведіть формулу кислоти.

Дано:

Розв’язання

1. Перший член гомологічного ряду кислот — метанова кислота НСООН (М(НСООН) = 46 r/моль). Молярна маса невідомої кислоти:

2. Припустимо, що ми маємо 100 г сполуки CxHyOz, тоді:

3. За формулоюрозрахуємо кількості речовин елементів.

Аr(С) = 12, Аr(Н) = 1, Аr(O) = 16:


4. Обчислимо співвідношення значень кількостей речовин кожного елемента:

Для одержання цілого числа кожне із чисел добутого співвідношення ділимо на найменше з них (3,39):

Однак індекс n(Н) = 1,5 не є цілим числом, тому, щоб отримати цілочисельні значення, кожне число у співвідношенні множимо на 2:

Отже, найпростіша формула речовини — С2Н3O2.

5. Установимо істинну формулу. Вона має бути кратною найпростішій, тобто (С2Н3O2)а. М(С2Н3O2) = 59 г/моль:

Відповідь: істинна формула речовини — С4Н6O4, це янтарна кислота.

Завдання №5 Вільне введення тексту

Скориставшись матеріалами підручника, що містить параграф 4, розв'яжіть задачу у зошиті, впишіть у поле під завданням тільки відповідь.

Установіть істинну формулу сполуки, до складу якої входять атоми Карбону, Гідрогену й Оксигену, якщо співвідношення їхніх мас становить відповідно 8 : 1 : 16. Молярна маса сполуки — 150 г/моль.

1.) Знаходимо найпростішу формулу речовини:

2. Для одержання цілочисельного співвідношення помножимо всі значення на 3:

х : у : z =

Отже, найпростіша формула речовини —

3. Установимо істинну формулу. Вона має бути кратною найпростішій...

Завдання №6 Завантаження файлу

Розв'язати задачі у зошиті, фотозвіт прикріпити сюди.

  • Масова частка Карбону в органічній речовині складає 82,76%, Гідрогену – 17,24%. Визначити формулу речовини, якщо відносна густина її за воднем становить 29.

  • Визначити формулу вуглеводню, якщо відомо, що масова частка Карбону в ньому складає - 84,21%, а Гідрогену - 15,79%. Густина вуглеводню за повітрям дорівнює 3,93

Завдання №7 Теоретичний блок

Скористайтесь допоміжними матеріалами.

Опис, який учні побачать після проходження тестування

Опис уроку (учням цей опис не показується):

При розв'язанні задач даного типу застосовуються зв'язки між хімічними поняттями: масова частка елемента, число структурних одиниць, відносна атомна маса, відносна молекулярна маса. Розвивається компетентнісний підхід до вивчення хімії.

Рефлексія від 5 учнів

Сподобався

5 0

Зрозумілий

5 0

Потрібні роз'яснення

4 1
Нещодавно скористалися