Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Інклюзивне навчання в реаліях сучасності: виклики та досвід успішної практики
»
Взяти участь Всі події
Урок:

Оксиди неметалічних елементів

16.11.2020
5 0
11 Клас

3

35

2129

0

Вміст уроку:

Завдання №1:

Теоретичний блок

Завдання №2:

Теоретичний блок

Сьогодні на уроці ми розглянемо сполуки – оксиди неметалів. Серед них є сполуки без яких неможливе життя на цій планеті – вода, а також ті, які можуть знищити нашу планету, утворюючі кислотні дощі та спричиняють парниковий ефект.

Вивчення нового матеріалу.

      У всіх без винятку оксидах сполучені з оксисеном атоми неметалічних елементів (позначаємо неМе) мають позитивний ступінь окиснення. Залежно від валентності, а отже, і ступеня окиснення, один і той самий неметалічний елемент здатний утворювати оксиди різного кількісного складу. Кислотні властивості вищих оксидів неметалічних елементів у кожному періоді посилюються зліва направо. Існує ще одна закономірність: чим вища валентність неметалічного елемента в оксиді, тим більшою мірою виражені кислотні властивості в оксиду і відповідної кислоти.

Відеоуроки з теми:


Завдання для учнів. На підставі будови атомів Нітрогену й Фосфору, Сульфуру й Карбону зробіть припущення щодо того, оксиди з яким ступенем окиснення вони можуть утворювати.

N2O

NO

N2O3

NO2

N2O 5

SO2

SO3

CO

CO2

Р2O 5

Оксиди неметалічних елементів.

Періоди

Групи

IV

V

VI

2

C

CO, CO2

N

N2O, NO, N2O3, NO2 N2O5

3

Si

SiO2

P

P2O3, P2O5

S

SO2, SO3

  1. Назвіть ці оксиди за сучасною номенклатурою.

Майже всі оксиди неметалічних елементів складаються з молекул. У них ковалентні зв’язки між атомами є полярними, а самі молекули можуть бути полярними і неполярними.

Агрегатний стан

Газоподібний

Рідкий

Твердий

•         СО, СО2, SO2

•         H2O, SO3

•         SiO2, P2O5

  1. Хімічні властивості оксидів неметалів

Солетворні оксиди неметалічних елементів належать до кислотних оксидів.

Кислотний характер оксидів неметалів.

Хімічні властивості у загальному вигляді можна описати  так:

Кислотний оксид  + вода  = кислота

Кислотний оксид + основа= сіль + вода

Кислотний оксид + основний оксид = сіль .

Метод «АЖУРНА ПИЛКА». Складіть порівняльну характеристику кислотних оксидів , дані запишіть у таблицю.

Ознаки для порівняння

СО

СО2

SO2

SO3

NO 

NO2 

Назва оксидів

 

 

 

 

 

Формула оксидів

 

 

 

 

 

Фізичні властивості

 

 

 

 

 

Характер оксидів

 

 

 

 

 

Хімічні властивості

 

 

 

 

 

Формула гідрату оксиду

 

 

 

 

 

Фізіологічна дія

 

 

 

 

 

Вплив на довкілля

 

 

 

 

 

Застосування

 

 

 

 

 

 Сполуки Сульфуру (IV)

 Найбільше значення серед сполук Сульфуру зі ступенем окиснення +4 має сульфур(IV) оксид, або сірчистий газ SO2, якому відповідає сульфітна кислота H2SO3.

M (SO2) = 64; M (H2SO3) = 82.

   У цих сполуках Сульфур утворює чотири ковалентні полярні зв’язки з атомами Оксигену (мал. 41).

Сполуки Сульфуру(ІV)

Мал. 1. Молекула SO2: а – модель, б – просторова будова; молекула H2SO3: в – модель, г – просторова будова

Поширеність у природі. Значна кількість сірчистого газу викидається в атмосферу під час виверження вулканів. У деяких місцях сірчистий газ виділяється з тріщин земної кори. Нещодавно вчені встановили, що атмосфера одного із супутників Юпітера практично повністю складається з сірчистого газу вулканічного походження.

Фізичні властивості. Сульфур(ІV) оксид має молекулярну кристалічну гратку. Це газ без кольору, з різким запахом, важчий за повітря. За температури -10 °С він зріджується й утворює безбарвну рідину, яка розчиняє гуму і деякі пластмаси. Добре розчиняється у воді (за н. у. в одному об’ємі води розчиняється 40 об’ємів SO2).

Фізіологічна дія. Сульфур(ІV) оксид дуже токсична речовина. При вмісті в атмосфері лише 0,3 % він спричиняє бронхіт чи пневмонію, а при збільшенні вмісту – навіть смерть.

Сірчистий газ є одним з основних забруднювачів атмосфери антропогенного походження. Саме цей оксид вважається найбільш шкідливим для людини, бо погіршує загальний стан здоров’я і позначається на тривалості життя.

Добування. У промисловості сульфур (IV) оксид одержують спалюванням сірки, випалюванням сульфідних руд, наприклад піриту:

Сполуки Сульфуру(ІV)

   У лабораторії сульфур (IV) оксид добувають взаємодією сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 70 % із кристалічними сульфітами. Колбу Вюрца наповнюють великими грудками натрій сульфіту, з крапельної лійки добавляють сульфатну кислоту. Газ, що утворюється внаслідок розкладу нестійкої

H2SO3, збирають у посудину витісненням повітря:

Сполуки Сульфуру(ІV)

Хімічні властивості. Сульфур(IV) оксид – кислотний оксид, ангідрид сульфітної кислоти – розчиняється у воді з утворенням розчину сульфітної кислоти:

SO+ H2O = H2SO3

Рівновага зміщена вліво, утворюються гідрати змінного складу SO2 * nH2O. Сульфітна кислота – нестійка сполука, легко розкладається на сірчистий газ і воду, тому існує тільки у водних розчинах. Належить до електролітів середньої сили. Як двохосновна кислота дисоціює ступінчасто з утворенням гідрогенсульфіт-іонів HSO3 та сульфіт-іонів SO32|-:

Сполуки Сульфуру(ІV)

У водних розчинах сульфітної кислоти існує рівновага:

Сполуки Сульфуру(ІV)

Відповідно до ступінчастої дисоціації утворює кислі солі – гідрогенсульфіти NaHSO3 і середні – сульфіти Na2SO3.

Сульфур(IV) оксид і сульфітна кислота взаємодіють:

- з основними та амфотерними оксидами із утворенням солей:

SO2 + СаО = СаSO3; SO2 + ZnO = ZnSO3

H2SO3 + CaO = CaSO3 + H2O; H2SO3 + ZnO = ZnSO3+ H2O

- з основами із утворенням солей:

SO2 + 2NaOH = Na2SO3+ H2O

H2SO3 + 2NaOH = Na2SO3+ 2H2O

- сульфітна кислота взаємодіє з розчинами солей:

Сполуки Сульфуру(ІV)

Якісна реакція на сульфітну кислоту та її солі.

  Реактивом на сульфіт-іон Сполуки Сульфуру(ІV)Є катіон Гідрогену Н+, тобто будь-яка сильна кислота.

Сульфітна кислота, що утворюється в ході реакції, розкладається з виділенням сірчистого газу, який визначають за характерним запахом і зміною кольору зволоженого лакмусового паперу:

Сполуки Сульфуру(ІV)

  Окисно-відновні властивості сполук Сульфуру(IV). Проміжний ступінь окиснення Сульфуру +4 у сульфур (IV) оксиді, сульфітній кислоті та сульфітах зумовлює їх участь в окисно-відновних процесах як окисника або відновника.

Сполуки Сульфуру(ІV)

   Так, відновні властивості сполуки Сульфуру (IV) виявляють в реакціях з сильнішими окисниками: киснем, галогенами, калій пермангaнaтом:

Сполуки Сульфуру(ІV)

Сполуки Сульфуру(ІV)

  Окиснювальні властивості сполук Сульфур (IV) виявляються в реакціях з сильними відновниками: Сполуки Сульфуру(ІV)

  Ілюстрацією окиснювальних властивостей сульфур(ІV) оксиду є його реакція з сірководнем, яка відбувається у вулканічних газах (мал. 2):

Сполуки Сульфуру(ІV)

Сполуки Сульфуру(ІV)

                                                                  Мал. 2. Сірка на схилі вулкана

    Утворення сірки досить легко спрогнозувати, бо окисником і відновником є один елемент – Сульфур, який у продукті реакції матиме проміжний ступінь окиснення відносно ступеня окиснення в реагентах.

У даному випадку це єдиний можливий варіант ступеня окиснення  Сульфуру – Сполуки Сульфуру(ІV)

Аналогічно взаємодіє з сірководнем і сульфітна кислота:

Сполуки Сульфуру(ІV)

   Реакцію взаємодії сірчистого газу з сірководнем застосовують для добування сірки із сірководню, виділеного з супутніх нафтових газів. Сірчистий газ для реакції добувають спалюванням частини сірководню.

Застосування сполук Сульфуру(ІV). Окиснення сульфур (IV) оксиду до сульфур(IV) оксиду є проміжним, але обов’язковим етапом добування сульфатної кислоти.

Сірчистий газ SO2 і солі сульфітної кислоти натрій гідрогенсульфіт NaHSO3 та натрій сульфіт Na2SOзастосовують як м’які окисники для вибілювання паперу, соломи, вовни та шовку, кукурудзяного борошна. Іноді ця реакція може бути оборотною, і колір, наприклад соломи, через деякий час відновлюється.

Сірчистий газ знищує багато мікроорганізмів. Тому його використовують як дезинфікуючий засіб в овочесховищах, для знищення плісняви в бродильних чанах, захисту плодових рослин від хвороб і шкідників. Окрім того, його застосовують як консервант для зберігання овочів та фруктів.


Завдання №3:

Тестування

Оксиди неметалічних елементів у природі
25 березня 2020
3 0
Аватар профіля Мостєпан Наталія Миколаївна
130
Аватар профіля Мостєпан Наталія Миколаївна
Хімія
11 клас
10 560 697 0
130

Рефлексія від 3 учнів

Сподобався:

3 0

Зрозумілий:

2 1

Потрібні роз'яснення:

2 1
Рекомендуємо

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування

Сполуки  неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування

1635

Аватар профіля Лариса Володимирівна Зінченко
Хімія
11 клас

41 грн

Фізичні та хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів.

Фізичні та хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів.

20

Аватар профіля Лариса Володимирівна Зінченко
Хімія
8 клас

33 грн

Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники.

Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники.

34

Аватар профіля Величко Ганна Євгенівна
Геометрія
II—III курси

50 грн

Створення елементів для веб-сторінок

Створення елементів для веб-сторінок

162

Аватар профіля Чернишева Антоніна Вікторівна
Професійна освіта
11 клас та II курс

50 грн

Поняття про індикатори. Кислотні та основні оксиди. Дія кислот і лугів на індикатори.

Поняття про індикатори. Кислотні та основні оксиди. Дія кислот і лугів на індикатори.

19

Аватар профіля Лариса Володимирівна Зінченко
Різне
7 клас

33 грн

Схожі уроки

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

193

Аватар профіля Кондратюк Валентина Миколаївна
Хімія
11 клас

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

633

Аватар профіля Лохвицька Марія Федорівна
Хімія
8 клас

Повітря, його склад і властивості.

Повітря, його склад і властивості.

387

Аватар профіля Лохвицька Марія Федорівна
Хімія
7 клас

Прості та складні речовини

Прості та складні речовини

90

Аватар профіля Кохановська Оксана Вікторівна
Хімія
7 клас

Добування вуглеводнів. Застосування вуглеводнів

Добування вуглеводнів. Застосування вуглеводнів

74

Аватар профіля Черниш Оксана Сергіївна
Хімія
10 клас