Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості застосування антикорупційного законодавства у сфері освіти
»
Взяти участь Всі події

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка

Інформатика

Для кого: 10 Клас

7 проходжень

3 запитань

01.12.2022

279

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Завдання №2 Теоретичний блок

Для графічного представлення даних Excel надає користувачеві значний набір можливостей. Складати діаграми можна як на одному робочому аркуші з таблицею, так і на окремому аркуші робочої книги, який називається листом діаграми. Діаграма, створена на одному робочому аркуші з таблицею, називається впровадженою.

Для побудови діаграм в Excel використовуються: майстер діаграм і панель Діаграми. Майстер діаграм дозволяє будувати кілька типів графіків, для кожного з яких можна вибрати модифікацію основного варіанту діаграми.

Лінії тренду застосовуються для графічного відображення змін у даних і для аналізу прогнозування. Такий аналіз називається також регресивний аналіз. За допомогою аналізу регресії можна продовжити лінію тренду на діаграмі за межі наявних даних із метою прогнозування майбутніх значень.

Інформаційна графіка або інфографіка  (англ. Information graphics; infographics) — це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації.

Вона може покращити сприйняття інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості зорової системи людини бачити моделі і тенденції.

Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання інформації.

Діаграми і графіки дозволяють створювати різного роду інфографіку для самих різних видів звітності.

Завдання №3 Теоретичний блок

Що таке візуалізація та як зробити її ефективною?

Візуалізація — це подання відомостей, даних, фактів у візуальній формі.

Візуальні дані краще сприймаються й дають змогу швидко й ефективно донести до користувача власні думки та ідеї. Очевидно, що людина схильна опрацьовувати саме візуальні дані. Візуалізація даних має кілька переваг:

 • акцентування уваги на різних аспектах даних;

 • аналіз великого набору даних зі складною структурою;

 • зменшення інформаційного перевантаження людини й утримування її уваги;

 • однозначність і ясність виведених даних;

 • виділення взаємозв’язків і відносин, що містяться в інформаційних даних;

 • естетична привабливість.

Успіх візуалізації безпосередньо залежить від правильності її застосування, а саме — від вибору типу графічного подання даних, його правильного використання й оформлення.

Вибір можна здійснити за таким алгоритмом.

Цілі візуалізації — це реалізація основної ідеї інформаційних даних, це те, заради чого потрібно показати вибрані дані, якого ефекту потрібно досягти, — виявлення взаємозв’язку між даними, показ розподілу даних, композиції або порівняння даних.

Взаємозв’язки між даними — це те, як вони залежать одне від одного. За їх допомогою можна виявити наявність або відсутність залежностей між змінними. Якщо основна ідея інформаційних даних містить фрази «відноситься до», «знижується / підвищується при», то потрібно прагнути показати саме взаємозв’язки між даними.

Розподіл даних — те, як вони розташовуються щодо чого-небудь, скільки об’єктів потрапляє в певні послідовні області числових значень. Основна ідея при цьому міститиме фрази «в діапазоні від до y», «концентрація», «частотність», «розподіл».

Композиція даних — об’єднання даних з метою аналізу загальної картини загалом, порівняння компонентів, складових, відсоток від деякого цілого. Ключовими фразами для композиції є «становить %», «частка», «відсоток від цілого».

Порівняння даних — об’єднання даних з метою порівняння деяких показників, виявлення того, як об’єкти співвідносяться один з одним. Також це порівняння компонентів, що змінюються з плином часу. Ключові фрази для ідеї при порівнянні — «більше / менше ніж», «дорівнює», «змінюється», «підвищується / знижується».

Після визначення мети візуалізації потрібно визначити тип даних. Вони можуть за своїм типом і структурою бути дуже різнорідними.

Безперервні числові дані містять інформацію залежності однієї числової величини від іншої, наприклад, графіки функцій, як-от = 2x.

Безперервні тимчасові описують дані про події, що відбуваються на будь-якому проміжку часу, як-от графік температури, вимірюваної кожного дня.

Дискретні дані можуть містити залежності категорійних величин, наприклад, графік кількості продажів товарів у різних магазинах.

Географічні дані містять різну інформацію, пов’язану з місцем розташування, геологією та іншими географічними показниками, яскравий приклад — це звичайна географічна карта.

Логічні дані показують логічне розташування компонентів відносно один одного, наприклад, генеалогічне дерево сім’ї.

Залежно від мети й типу даних можна вибрати потрібний графік. Найкраще уникати розмаїтості заради розмаїтості та вибирати за принципом «що простіше, то краще». Тільки для специфічних даних використовувати специфічні типи діаграм, в інших же випадках краще підійдуть найпоширеніші графіки.

Що таке інфографіка й коли її доцільно використовувати?

Інформаційна графіка, або інфографіка, (англ. Information graphics; infographics) — це графічне візуальне подання інформаційних даних або знань, призначених для швидкого й чіткого відображення комплексних даних.

Інфографіка — це графічне подання складної інформації. Вона необхідна, коли складні дані потрібно доступно викласти широкій аудиторії.

Для створення інфографіки дотримуються таких кроків.

Існують вісім основних типів інфографіки.

Можна розділити інфографіку й візуалізацію даних, виділивши їхні засадничі відмінності.

Візуалізація має передувати інфографіці.

Важливою рисою візуалізованих даних є їхня переконливість, тому дуже важливо уникати викривлення інформаційних даних у процесі візуалізації. Зокрема, у хорошій візуалізації наочність загальної картини не заважає сприйняттю деталей. Але головне, що вирізняє візуалізацію як інфопродукт від використання візуалізації як техніки аналізу, — чітке повідомлення. Якщо в даних немає нічого такого, що хотілося б у них показати користувачеві, жодна візуалізація не зможе зробити їх цікавими.

Як обрати найкращу техніку візуалізації числових даних?

При виборі типу графіка для візуалізації потрібно розуміти тип даних та мету, якої потрібно досягти. Це можуть бути такі цілі:

 • порівняти значення: стовпчаста діаграма, лінійний графік, графікрозсіювання;

 • зрозуміти композицію (виділити складові): стовпчаста діаграма, кругова діаграма;

 • оцінити розподіл даних: лінійний графік, графік розсіювання, стовпчаста діаграма, гістограма;

 • зрозуміти тенденцію: лінійний графік, стовпчаста діаграма;

 • зрозуміти відношення між даними: лінійний графік, графік розсіювання

Як будувати лінію тренду на діаграмі?

Для відображення змін даних або передбачення чи тенденції цих змін можна побудувати спеціальний графік, який називають лінією тренду.

Лінії тренду можна додати до ряду даних у плоских діаграмах з областями без накопичення, графіках, гістограмах, стовпчастих, біржових, точкових і бульбашкових діаграмах. Не можна додати лінію тренду до рядів даних у діаграмах з накопиченням, об’ємних, пелюсткових, секторних, поверхневих і кільцевих діаграмах.

Вибір функції для побудови лінії тренду зазвичай визначається характером зміни даних у часі. Такі зміни можна описати однією з відомих математичних функцій.

Для побудови лінії тренду для деяких даних потрібно побудувати діаграму, до якої додати лінію, що згладжує наявні дані. У табличному процесорі Microsoft Excel для цього можна скористатись інструментом Лінія тренду вкладки Макет, яка з’являється, коли виділити область побудованої діаграми.

У списку вказівок можна обрати потрібну функцію наближення, а також вказати Додаткові параметри лінії тренду. Серед таких параметрів варто обрати такі:

 • «показувати рівняння на діаграмі», яке є математичною моделлю для знаходження прогнозованого значення;

 • «помістити на діаграму величину достовірності…», за значення вказаного показника можна оцінити ступінь точності наближення — значення, близьке до 1, — висока ступінь довіри, а до 0 — мінімальна.

Які інструменти використовують для візуалізації?

Прості засоби візуалізації включено до сучасних табличних процесорів. Вони не охоплюють усього різноманіття технік, але для простих задач й оперативного подання даних цілком підходять.

Але для побудови якісних візуалізацій краще використовувати спеціалізовані інструменти, тим більше, що серед них є вільні й досить прості у використанні. Розглянемо деякі з них.

Які існують розповсюджені помилки візуалізації даних?

Розповсюджені такі помилки візуалізації даних і швидкі способи їх виправлення.

Крім того, потрібно:

 • використовувати один колір для кожної окремої категорії даних;

 • упорядковувати набори даних відповідно до логічної ієрархії;

 • використовувати виділення або підсвічування важливої інформації;

 • використовувати значки для позначень та вилучати підписи, які не є необхідними;

 • не використовувати комбінацій із занадто контрастних кольорів, таких як червоний/зелений або синій/жовтий;

 • не додавати додаткові зображення, пояснення, тіні, орнаменти, які не є необхідними, оскільки вони відволікають увагу;

 • не використовувати більш ніж 6 кольорів в одному наборі;

 • не використовувати нестандартні шрифти та їх видозміни (напівжирний текст, курсив, підкреслювання).

Рефлексія від 5 учнів

Сподобався

5 0

Зрозумілий

5 0

Потрібні роз'яснення

5 0