Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Урок:

Урок 28. Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою. 11 клас.

19.08.2022
11 Клас

4 проходження

4 запитань

110

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

Сульфатна кислота – двохосновна, сильна, оксигеновмісна, гігроскопічна (здатна поглинати воду). При розчиненні сульфатної кислоти у воді виділяється значна кількість теплоти, тому при розчиненні у воді обов’язково доливати кислоту у воду, н не навпаки! Розглянемо взаємодію сульфатної кислоти з металами (увага на електрохімічний ряд напруги металів або ряд металів М. Бекетова). Згадаємо, що концентрація кислоти може бути різна, а саме: розведена або концентрована.

• Взаємодія розведеної сульфатної кислоти з металами: H2SO4

Наприклад. Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Cu + H2SO4→ не реагує

• Взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з металами: H2SO4

Наприклад. 1) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + SO2 + H2O

Zn0 – 2 e = Zn+2 1 відновник

S +6 + 2e = S+4 1 окисник

2) Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O

Cu0 – 2 e = Zn+2 1 відновник

S +6 + 2e = S+4 1 окисник

Особливості взаємодії нітратної та концентрованої сульфатної ...

Завдання №2 Теоретичний блок

Концентрована сульфатна кислота

– сильний окисник:

1)взаємодіє з малоактивними металами (крім золота та платини) з виділенням сульфур(IV) оксиду:

Зверніть увагу: відновлюється не Гідроген, а Сульфур!

2)взаємодіє з активними металами з виділенням H2S і SO:

Із залізом, кобальтом, нікелем 100% сульфатна кислота не реагую, реагує тільки 70%:

3)взаємодіє з неметалами (P, C, S):

4)взаємодіє із спиртами з утворенням етерів:

5) обвуглює целюлозу, сахарозу тощо.

Добування і застосування сульфатної кислоти

Найсучасніший спосіб добування сульфатної кислоти – це контактний.Як сировина використовується пірит, або залізний колчедан. Він складається з таких стадій.

1. Перша стадія процесу – випалювання колчедану і добування сульфур(IV) оксиду:

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2‹; DH = -13476 кДж

Процес відбувається у колчеданних печах, з яких виходить випалювальний газ

Він містить, окрім діоксидів, різні домішки. Його очищують, висушують і подають у контактний апарат.

2.Друга стадія – окиснення сульфур діоксиду і добування сульфур триоксиду:

Окиснення відбувається в контактному апараті за наявності каталізатора і високої температури, незважаючи на те, що реакція екзотермічна. Це пояснюється тим, що каталізатор стає активним лише при температурі 450OC.

Теплоту відводять і використовують для нагрівання випалювального газу, який в очисних спорудах встигає охолонути.

3.Третя стадія виробництва – поглинання сульфур триоксиду й утворення сульфатної кислоти.

В абсорбері сульфур триоксид поглинається концентрованою сульфатною кислотою (w(H2SO4) = 96-98%). Тут він взаємодіє з водою, що є в концентрованій сульфатній кислоті, утворюючи безводну, 100%-ву сульфатну кислоту – моногідрат:

Чистою водою поглинати сульфур триоксид не можна, бо утворюється стійкий „туман” із дрібних крапель сульфатної кислоти, який майже не конденсується.

Кінцевий продукт виробництва – олеум, тобто розчин сульфур триоксиду в моногідраті. Його розбавляють водою до потрібної концентрації.

Використання

Сульфатну кислоту застосовують для:

добування мінеральних добрив (суперфосфату, амоній сульфату);

виробництва купоросів (залізного, мідного);

одержання барвників, пластмас, штучного волокна, лікарських і вибухових речовин, летких кислот;

сушіння різних речовин (як водовідбираючий засіб), очищення нафтопродуктів та поверхонь металів від оксидів.


Завдання №3 Вільне введення тексту

Макс. балів: 5 з 12 (42%)

Складіть рівняння реакцій до перетворень:

SO→ H2SO3 → ZnSO3 → ZnS

SO3↔ H2SO4 → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu

BaSO4

Завдання №4 Вільне введення тексту

Макс. балів: 7 з 12 (58%)

1) Напишіть рівняння реакції взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з натрієм, сріблом, міддю.

2) Вкажіть речовини з якими не буде взаємодіяти концентрована сульфатна кислота: залізо, золото, магній, літій, алюміній. Для решти напишіть ріняння реакції,визначте окисник і відновник.

3) Дано речовини: BaO, Zn, SO3, Al2O3, Cu, P2O5. З якими реагуватиме сульфатна кислота? Запишіть рівняння реакцій.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0