Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

  • Всеосвіта
  • Бібліотека уроків
  • Хімія
  • Урок 24. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водного розчину амоніаку, його застосування, взаємодія з кислотами. 11 клас.
Урок:

Урок 24. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водного розчину амоніаку, його застосування, взаємодія з кислотами. 11 клас.

16.08.2022
11 Клас

2 проходження

7 запитань

123

0

Оголошення:
Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Будова молекули амоніаку

Аміак — Вікіпедія

Будова молекули

Формула амоніаку (амоняку, аміаку) — NH3. Ступінь окиснення Нітрогену становить –3. У молекулі три ковалентні полярні зв'язки. У атому Нітрогену одна електронна пара залишається неподіленою і грає важливу роль в здатності амоніаку вступати у хімічні реакції.

амоніак.jpg

Молекула аміаку має форму піраміди, у вершині якої розташован атом Нітрогену, а у основі — три атоми Гідрогену.

амоніак2.png

Загальні електронні пари в молекулі зміщені до більш електронегативного атому Нітрогену. Він заряджений негативно, а атоми Гідрогену — позитивно. Тому молекула полярна і являє собою диполь. Завдяки високій полярності молекули амоніаку здатні утворювати водневі зв'язки між собою і з молекулами води. Утворення водневих зв'язків впливає на фізичні властивості речовини.

Фізичні властивості

При нормальних умовах амоніак являє собою безбарвний газ з різким неприємним запахом. Він легший за повітря. Отруйний.

Амоніак дуже добре розчиняється у воді — при 20 °С в одному об'ємі води може розчинитися до 700 об'ємів амоніаку. Розчин із вмістом газу 25 % називається аміачною водою, а 10 % розчин використовується у медицині як нашатирний спирт.

Амоніак легко зріджується при низькій температурі або при підвищеному тиску. При випаровуванні рідкого амоніаку поглинається багато тепла, що дозволяє використовувати його у холодильних установках.

Хімічні властивості

1.  Відновні властивості амоніаку.

  Ступінь окиснення Нітрогену в амоніаку — –3, тому в окисно-відновних реакціях він виступає в ролі сильного відновника.

Амоніак окиснюється киснем з утворенням азоту або нітроген(II) оксиду. Результат реакції залежить від умов її протікання.

При горінні амоніаку в чистому кисні утворюється азот:

4N−3H3+ + 3O20=2N20+6H2+O−2.

Якщо реакція проводиться з каталізатором, то утворюється нітроген(II) оксид:

4N-3H3++5O20 = кат 4N+2O+2 + 6H2+O−2.

2. Основні властивості амоніаку

  Якщо у водний розчин амоніаку додати декілька крапель фенолфталеїну, то його забарвлення стане малиновим. Отже, розчин містить гідроксид-йони. Утворення цих йонів відбувається у результаті реакції між водою і молекулами амоніаку:

NH3 + H2O ⇄ NH3⋅H2O ⇄ NH4+ + OH-

Утворений у реакції нестійкий амоній гідрат частково дисоціює на йони амонію і гідроксид-йони.

  Амоніак реагує з кислотами. При цьому утворюються солі амонію. Так, з хлоридною кислотою утворюється амоній хлорид, а з сульфатною амоній сульфат NH3+HCl=NH4Cl,

2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4.

Отримання і застосуванняУ промисловості амоніак синтезують з азоту і водню: N2+3H2 ⇄ t°,p,кат 2NH3.

виробництво амоніаку.png

Промислова установка для виробництво амоніаку

Лабораторний спосіб отримання — реакція між сіллю амонію і кальцій гідроксидом:

2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑⏐+2H2O.

У великих кількостях амоніак застосовується для виробництва нітратної кислоти і мінеральних добрив, а також барвників і вибухових речовин. Використовується в холодильних установках. Нашатирний спирт застосовується у медицині і у побуті.

Завдання №2 Вільне введення тексту

Макс. балів: 2 з 12 (17%)

Визначити окисник і відновник, підібрати коефіцієнти за допомогою методу електронного балансу для реакції NH3 + O2 = N2 + H2O.

Завдання №3 Вільне введення тексту

Макс. балів: 2 з 12 (17%)

Визначити окисник і відновник, підібрати коефіцієнти за допомогою методу електронного балансу для реакції NH3 + O2 = NО + H2O.

Завдання №4 Вільне введення тексту

Макс. балів: 2 з 12 (17%)

Визначити окисник і відновник, підібрати коефіцієнти за допомогою методу електронного балансу для реакції N2 + Н2 = NН3.

Завдання №5 Вільне введення тексту

Макс. балів: 2 з 12 (17%)

Складіть рівняння реакцій: 1) амоніак + сульфідна кислота. Складіть оівняння гідролізу солі, яка утворилася.

Завдання №6 Вільне введення тексту

Макс. балів: 2 з 12 (17%)

Складіть рівняння реакцій: 1) амоніак + нітратна кислота. Складіть оівняння гідролізу солі, яка утворилася.

Завдання №7 Вільне введення тексту

Макс. балів: 2 з 12 (17%)

Чому водний розчин амоніаку забарвлює універсальний лакмусовий папір у синій колір? Відповідь поясніть. У який колір забарвить водний розчин амоніку метиловий оранжевий? Які йони переважають у розчині? Складіть рівняння відповідних реакцій.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0