Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

  • Всеосвіта
  • Бібліотека уроків
  • Хімія
  • Урок 21. Окисні (кисень, сірка, вуглець, хлор в реакціях з воднем і металами) та відновні (водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів) властивості неметалів. Застосування неметалів. 11 клас.
Урок:

Урок 21. Окисні (кисень, сірка, вуглець, хлор в реакціях з воднем і металами) та відновні (водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів) властивості неметалів. Застосування неметалів. 11 клас.

08.08.2022
11 Клас

0 проходжень

2 запитань

39

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Немета́ли — прості речовини, які не мають властивостей металів, а саме: металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять тепло, електричний струм.

За електронною будовою зовнішнього енергетичного рівня атомів більшість неметалічних елементів є р-елементами, а Гідроген і Гелій — s-елементами. На зовнішньому енергетичному рівні мають від 3 до 8 електронів, крім Гідрогену та Гелію (1 та 2 електрони відповідно). У хімічних реакціях атоми неметалів, як правило, приєднують електрони і перетворюються на негативно заряджені йони — аніони. Неметалічний характер елементів і хімічна активність неметалів посилюються в періодах зліва направо, а в головних підгрупах — знизу догори.

До неметалів зараховують 22 хімічних елементи: Водень, інертні гази, Бор, Вуглець, Азот, Кисень, галогени, Силіцій Фосфор, Сірка, Арсен, Селен, Телур. Типові оксиди неметалів є ангідридами. Різкої межі між металами, металоїдами та неметалами немає.

Частина неметалів має атомну будову. Із окремих атомів складаються інертні гази — Гелій, Неон, Аргон, Криптон, Ксенон і Радон. У графіті, алмазі, силіцію, борі, червоному фосфорі всі атоми сполучені один з одним. Водень, Азот, Кисень, Фтор, Хлор, Бром, Йод мають двоатомні молекули. Більшу кількість атомів містять молекули озону О3, білого фосфору Р4, сірки S8, фулерену С60. Атоми в неметалах сполучені ковалентними неполярними зв'язками.

Група

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1-й період

H

B

C

N

O

F

He

2-й період

Si

P

S

Cl

Ne

3-й період

Se

Ar

4-й період

Br

Kr

5-й період

Te

I

Xe

6-й період

At

Rn


Під час окисно-відновних реакцій окисник приєднує електрони (процес відновлення), а відновник - віддає електрони (процес окиснення). Метали в хімічних реакціях є відновниками, а неметали - можуть виступати як окисниками, так і відновниками. Карбон в хімічних реакціях може виступати як окисником, так і відновником.

1) С0 + О20+4О2-2

С0 - 4е - С+4 1 окиснення (відновник)

О20 + 4е - 2О-2 1 відновлення (окисник)

2) C-4H4++ 2O20 = C+4O2-2 + H2+O-2

C-4 - 8e - C+4 1 окиснення (відновник)

O20 + 4е - 2О-2 2 відновлення (окисник)

3) Al2+3O3-2 + 3C+2O-2 = 2Al0 + 3C+4O2-2

С+2 - 2е - С+4  3 окиснення (відновник)

Al+3 + 3е - Al0 2 відновлення (окисник)

Переглянути презентацію:

https://naurok.com.ua/uploads/files/488081/139213/151043_images/14.jpg

Презентація по темі: "Окисні та відновні властивості ...

Завдання №2 Вільне введення тексту

Макс. балів: 10 з 10 (100%)

Допишіть схеми хімічних реакцій, визначіть ступені окиснення елементів, підберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

1) Li + S =

2) Mg + Si =

3) ZnO + C =

4) N2 + H2 =

5) B + O2 =

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0