Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

 • Всеосвіта
 • Бібліотека уроків
 • Хімія
 • Урок 14. Тема 3. Хімічні реакції. Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції. 11 клас.
Урок:

Урок 14. Тема 3. Хімічні реакції. Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції. 11 клас.

26.07.2022
11 Клас

12 проходжень

4 запитань

157

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Необоротні й оборотні хімічні реакції - Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Завдання №2 Теоретичний блок

Алгоритм розв'язування задач на вихід продукту реакції від теоретично можливого.

1. Уважно читаємо умову задачі і записуємо Дано та що потрібно знайти.

2. Записуємо рівняння реакції та не забуваємо про коефіцієнти.

3. Вносимо у рівняння, ті значення величин, що у нас дано в умові задачі. Над речовиною значення величини котрої потрібно знайти ставимо - х. (над формулами),

4. Обов'язково буде речовина, для якої  дано масу (або об'єм) та все ж треба буде знайти ще раз масу (або об'єм). Це тому, що нам потрібно знайти теоретичну величину, а в умові задачі завжди дана практична величина (маса, об'єм, чи навіть кількість речовини).

5. Наше подальше завдання знайти величину х, тому на даному етапі ми практичну величину (поки-що) не враховуємо.

6. Щоб скласти пропорцію виконуємо ті ж дії, що і в інших типах задач - шукаємо величини, що можна поставити під формулами у рівнянні

6.1. Якщо в задачі дано маси речовин - знаходимо їх молярні маси і переводимо в звичайні маси, враховуючи коефіцієнти

Наприклад,   n(H2O) = m(H2O)/ М(H2O),

           звідси m(H2O) = n(H2O) * М(H2O)

2. Теж саме виконуємо, якщо дано об'єм  - переводимо молярний об'єм в звичайний об'єм

Наприклад,    n(H2O) = V(H2O)/ Vm(H2O)

        звідси V(H2O) = n(H2O) * Vm(H2O)

n - це коефіцієнт, що стоїть перед формулою у рівнянні реакції. (кількість речовини)

7. Складаємо пропорцію і обраховуємо значення х.

8. Увага, задача ще не розв'язана - ми знайшли лише теоретичну величину. Тепер потрібно знайти вихід продукту за формулою:

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції | Тест з хімії – «На Урок»

Вихід продукту позначається грецькою літерою П (вимовляється «ета»),

m1(практ.) — практична маса продукту (та, що дана в умові задачі)

m2(теор.) —  теоретично  маса того самого продукту (величина х, котру ми обрахували з допомогою пропорції)

Пам'ятка!

Вихід обраховується не лише за масою, а і за кількостями речовин і об'ємом. Принцип такий же самий, що і з масою - те, що відомо з умови задачі є величиною практичною. Те, що шукається, з допомогою пропорції величина теоретична.

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

Презентація по темі: "Відносний вихід продукту реакції. Розв'язування задач" 2 год.

Завдання №3 Теоретичний блок

Задача 1. Обчисліть відносний вихід сульфур(VI) оксиду, якщо із сульфур(IV) оксиду об’ємом 123,2 л (н. у.) одержано сульфур(VI) оксид масою 392 г. Розв’язання: Наведена в умові маса сульфур(VI) оксиду — це маса практично одержаного продукту (mпракт.(SO3) = 392 г, отже, щоб обчислити відносний вихід продукту, спочатку необхідно обчислити теоретичну масу сульфур(VI) оксиду за рівнянням реакції:

2SO2 + O2 = 2SO3

Продовжіть розв'язувати задачу самостійно.

Задача 2. Обчисліть об’єм етину C2H2, що можна одержати розкладанням метану CH4 об’ємом 250 л, якщо відносний вихід продукту реакції становить 75 %.

Розв’язання: У задачі йдеться про об’єм етину, що можна одержати реально, тобто практичний об’єм етину. За рівнянням реакції обчислюємо теоретичний об’єм етину: 2CH4 = C2H2 + 3H2.

Для розв’язання цієї задачі умови, за яких виміряний об’єм метану, не мають значення, тому використовуємо закон об’ємних співвідношень:

Далі розв'язуємо самостійно.

Підказка: на с.63 підручника О.В.Григоровича Хімія 11 клас, 2019. file:///C:/Users/alexv/OneDrive/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/11-klas-khimija-grigorovich-2019.pdf11-klas-khimija-grigorovich-2019.pdf11-klas-khimija-grigorovich-2019.pdf

Завдання №4 Вільне введення тексту

Макс. балів: 12 з 12 (100%)

Розв'яжіть задачі:

 1. Під час пропускання етанолу масою 92 г над нагрітим алюміній оксидом одержали етен об’ємом 42,56 л (н. у.). Обчисліть відносний вихід продукту реакції.

 2. Обчисліть об’єм етену (н. у.), який можна добути з етанолу масою 13,8 г, якщо відносний вихід продукту реакції становить 80 %.

 3. Обчисліть масу кальцій оксиду, що добули прожарюванням вапняку масою 400  кг, якщо відносний вихід продукту реакції становить 92  %.

 4. Обчисліть об’єм чадного газу (н. у.), що утвориться під час пропускання вуглекислого газу об’ємом 112  л (н. у.) крізь розпечений кокс, якщо відносний вихід продукту реакції становить 85  %.

Рефлексія від 4 учнів

Сподобався

3 1

Зрозумілий

3 1

Потрібні роз'яснення

4 0