Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції

Хімія

Для кого: 9 Клас

40 проходжень

3 запитань

01.12.2022

207

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Переглянути відео та записати основне.

Завдання №2 Теоретичний блок

Усі речовини наділені внутрішньою енергією, що складається з енергії теплового руху й енергії взаємодії частинок речовини.

• Різниця між внутрішньою енергією продуктів реакції та реагентів називається тепловим ефектом хімічної реакції (позначається ΔН) і вимірюється в джоулях.

• За тепловим ефектом хімічні реакції класифікують на екзотермічні й ендотермічні. Екзотермічні реакції супроводжуються виділенням теплоти в навколишнє середовище, ендотермічні — поглинанням теплоти з довкілля.

• Рівняння реакції, у якому зазначено тепловий ефект, називається термохімічним рівнянням. Додатне числове значення теплового ефекту реакції свідчить про збільшення внутрішньої енергії продуктів реакції порівняно з реагентами

Рівняння реакції, у якому зазначено тепловий ефект, називається термохімічним рівнянням. Додатне числове значення теплового ефекту реакції свідчить про збільшення внутрішньої енергії продуктів реакції порівняно з реагентами, від’ємне — про зменшення.

За термохімічними рівняннями реакцій можна проводити обчислення теплового ефекту реакції, маси, об’єму, кількості речовини аналогічно до обчислень за хімічними рівняннями. Розглянемо приклади.

Приклад. У промисловості негашено вапно СаО добувають термічним розкладанням вапняку, основною складовою якого є кальцій карбонат СаСО3. За термохімічним рівнянням цієї реакції

СаСО3 = СаО + СО2; ΔН = -157 кДж

обчисліть масу одержаного кальцій оксиду, якщо в зовнішнє середовище виділилося 3140 кДж теплової енергії.

Завдання №3 Вільне введення тексту

За поданими термохімічними рівняннями визначте екзотермічні й ендотермічні реакції:

  • a) S + О2 = SO2; ΔΗ = -297 кДж;

  • б) 2СО + О2 = 2СО2; ΔΗ = -566 кДж;

  • в) 2Н2О = 2Н2 + О2; ΔΗ = +286 кДж.

  • г) 8Аl + 3Fe3O4 = 9Fe + 4Al2O3; ΔΗ = -3347 кДж;

  • д) СаСО3 = СаО + СО2; ΔΗ = +157 Кдж.

Рефлексія від 13 учнів

Сподобався

10 3

Зрозумілий

10 3

Потрібні роз'яснення

12 1