Тема. Загальні відомості про запити

Інформатика

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

0 проходжень

10 запитань

02.12.2021

95

1

Завдання №1 Вільне введення тексту

Розгадайте ребус:

Завдання №2 Теоретичний блок

Запит — один із основних об’єктів БД Access. Головне його призначення полягає у відборі потрібних даних із таблиць, їх опрацюванні та поданні користувачеві у зручній формі.

Створений запит можна зберігати з певним іменем і потім неодноразово виконувати. Якщо між першим і другим запусками запиту дані в таблицях змінилися, то в процесі другого його виконання будуть використовуватися оновлені дані. 

Запити не містять дані. Під час кожного нового виконання запиту формуються необхідні дані з тих таблиць, на основі яких його створено. Запити класифікують за багатьма ознаками. Класифікація запитів за основними ознаками наведено на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Класифікація запитів

Запити, за допомогою яких вибирають дані з однієї таблиці, називають однотабличними.

Запити, за допомогою яких вибирають дані з кількох таблиць, називають багатотабличними.

Простими називають запити, за якими вибирають дані за критерієм одного поля однієї таблиці.

Складними називають запити, за якими вибирають дані за критеріями кількох полів із кількох таблиць.

До однієї БД Access може бути розроблено кілька запитів. Кожен із них можна виконати в будь-який час, і кожен із них виконує чітко визначені функції. Запити можуть виконуватися самостійно, але найчастіше їх використовують як складові форм і звітів.

Запити на вибірку даних — запити, які забезпечують добір потрібних даних із таблиць. Такий тип запитів є одним із найбільш розповсюджених.

Разом із тим у Access використовуються й запити на змінення (оновлення даних) — запити, за допомогою яких здійснюється модифікування структури таблиць і змінення в них даних.

Найчастіше дані за допомогою запитів вибираються на основі критеріїв. Окрім того, система Access має набір убудованих функції, за допомогою яких дані можна вибрати з таблиць, а також опрацювати й узагальнити.

З опрацьованих даних можна створювати нові поля. Такий тип запитів називають запитами з полями, що обчислюються. У запитах різних типів найчастіше реалізуються такі операції:

 • вибір даних із вказаних полів на основі заданих критеріїв;

 • упорядкування даних із таблиць за значеннями вказаних полів;

 • побудова нової таблиці або діаграми з отриманих даних;

 • опрацювання вибраних із таблиць даних за допомогою вбудованих функцій;

 • використання отриманих за допомогою запиту даних як джерела для інших запитів;

 • додавання даних, отриманих за допомогою запитів, до інших таблиць;

 • обмін даними з іншими БД, а також текстовим редактором Word і таблицями Excel.

У запитах можуть використовуватися специфічні оператори.

Рядкові оператори:

 • Like (які збігаються/відповідність);

 • Not Like (які не збігаються/невідповідність);

 • об’єднання рядків (&).

Оператори Like і Not Like використовуються для порівняння двох рядкових виразів. При цьому перевіряється, чи збігаються ці вирази, і залежно від результату повертаються значення Так, Ні або Null.

Оператори списку й діапазону:

 • In (входження в список);

 • Is (наявність значення);

 • Between…And (входження в діапазон).

За допомогою оператора In перевіряється, чи збігається значення поля з одним зі значень списку. Якщо збігається, повертається значення Так, інакше — Ні.

Оператор Is використовується тільки з ключовим словом Null для з’ясування, чи містить об’єкт будь-яке значення. Повертається значення Так, якщо вираз порожній (не містить жодного значення).

Оператор Between…And має таку структуру:

<ім’я поля> Between <нижня межа> And <верхня межа>.

Повертається значення Так, якщо значення поля знаходяться між значеннями <нижня межа> і <верхня межа>.

Посібник. Бази даних. Модуль для учнів 10-11 класів (Рівень стандарту). В. Д. Руденко

Завдання №3 Теоретичний блок

Виконайте інтерактивну вправу:

Завдання №4 Теоретичний блок

Виконайте інтерактивну вправу:

Завдання №5 Теоретичний блок

Виконайте інтерактивну вправу:

Завдання №6 Теоретичний блок

Завдання №7 Теоретичний блок

Виконайте інтерактивну вправу:

Завдання №8 Теоретичний блок

Виконайте інтерактивну вправу:

Завдання №9 Теоретичний блок

Виконайте інтерактивну вправу:

Завдання №10 Тестування

18 листопада 2020
Інформатика
10 Клас, 11 Клас
12 запитань
690 проходжень
1933

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0