Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Урок:

Створення складних векторних зображень.

26.10.2021
6 Клас

3

9

200

0

Вміст уроку:

Завдання №1:

Теоретичний блок

Різновиди графічних об’єктів  у векторному графічному редакторі

Векторний графічний редактор — спеціалізована програма, призначена для створення та обробки векторних зображень.

Такі програми використовуються в роботі художників і дизайнерів різних напрямків,  конструкторів, мультиплікаторів, у сфері ділової графіки, для презентацій, публікації в Інтернеті і т. п.

Векторні графічні редактори надають можливість створювати і редагувати векторні зображення безпосередньо на екрані комп'ютера, а також зберігати їх у різних векторних форматах.

Векторні об’єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму.  Якщо шлях є замкненим, тобто кінцева точка співпадає з початковою, об’єкт має внутрішню ділянку, яка може бути заповненою кольором або іншими об’єктами.

Шлях являє собою маршрут, що з’єднує початкову та кінцеву точку.

Всі шляхи містять дві компоненти: сегменти та вузли.
Сегмент — окрема частина шляху, може бути як прямою, так і кривою лінією.
Вузол — початкова або кінцева точка сегмента.

Векторний графічний об’єкт має такі основні параметри:

 • тип об’єкта (Крива, еліпс, прямокутник...);

 • парвметри, що визначають його розміри  і розташування на площині або у просторі;

 • тип, колір і товщина ліній контура об’єкта;

 • стиль і колір заливки внутрішньої області об’єкта.

Основні інструменти векторних редакторів

 • Криві Безьє — дозволяють створювати прямі, ламані і гладкі криві, що проходять через вузлові точки, з певними дотичними в цих точках.

 • Набір геометричних фігур (примітивів).

 • Заливка — дозволяє зафарбовувати обмежені області певним кольором, або градієнтом.

 • Текст створиться за допомогою відповідного інструменту, а потім часто перетворюється в криві, щоб забезпечити незалежність зображення від шрифтів, наявни на комп'ютері, використовуваному для перегляду.

 • Олівець — дозволяє створювати лінії «від руки».

З точки зору користувача векторні графічні об’єкти можна поділити на:

 • автофігури — фігури зі стандартного набору;

 • фігури довільної форми — їх може накреслити користувач;

 • складені об’єкти — складаються з кількох автофігур чи фігур довільної форми.

графіч об'єкти.png

Однак у пам’яті комп’ютера будь-який векторний графічний об’єкт зберігається як набір кривих Безьєгладких ліній із одним чи двома вигинами. Щоб побачити ці криві, треба вибрати з контекстного меню об’єкта команду «Змінити точки». На контурі об’єкта з’являться вузли — точки з’єднання кривих Безьє.

Векторний графічний об’єкт складається

З контуру та заливки (за винятком того, що прямі лінії мають тільки контур).

Операції, які можна виконувати над окремим векторним графічним об’єктом

 1. переміщувати — за допомогою миші або клавіш Ctrl+X (вирізати)
  та Ctrl+V (вставити);

 2. копіювати — за допомогою миші, утримуючи клавішу Ctrl, або клавіш
  Ctrl+C (копіювати) та Ctrl+V (вставити);

 3. змінювати форму та розміри — перетягнувши один із круглих маркерів на рамці об’єкта;

 4. обертати — перетягнувши маркер у вигляді скругленої стрілки;

 5. змінювати форму окремих частин об’єкта — змінивши розташування
  вузлів (для всіх об’єктів) або спеціальних маркерів (тільки для автофігур);

 6. форматувати — змінювати параметри контуру чи заливки.

дізгро.jpg

Способи заливки векторних графічних об’єктів

спзал.png

Параметри, які має градієнтна заливка

врглзал.png


По-перше, градієнтна заливка характеризується напрямком, у якому перетікають кольори. Вона може бути радіальною (перетікання від центра фігури до країв), лінійною (перетікання кольорів зліва направо, зверху вниз, вздовж діагоналі тощо), прямокутною та ін.

По-друге, градієнтна заливка характеризується двома чи більше кольорами, які плавно перетікаютьодин в один. Для кожного кольору задається точка градієнта — місце, у якому цей колір не змішується з іншими.

Завдання №2:

Теоретичний блок

Векторні графічні редактори можуть входити до складу офісних програм (текстових процесорів, редакторів презентацій тощо).

Microsoft Word надає користувачам можливість створювати нескладні графічні зображення прямо в тексті документа.

Для цього у Word вбудований невеликий графічний редактор (векторного типу), інструментарій якого розташований на панелі інструментів Малювання

  

Панельмалюв.png


Графічний редактор дозволяє виконувати такі операції:

 • Побудова графічних примітивів.

До основних графічних примітивів відносяться: відрізок, коло (овал), прямокутник, стрілочка, а також набір так званих автофігур. Побудова графічних примітивів здійснюється за допомогою миші шляхом позначення вузлових точок (наприклад, для відрізка це його кінці, для прямокутника — протилежні вершини).

 • Зміна кольору зображення.

Примітиви малюються чорним кольором. Потім їх колір можна змінити на один з понад 16,7 млн кольорів. Крім того, для внутрішньої частини прямокутників та овалів можна встановити заливку декількома способами: суцільну, градієнтну, текстурну тощо.

Суцільну заливку одним кольором можна встановити за допомогою кнопки панелі інструментів Малювання.

Інші способи заливки (серед яких є багато цікавих) встановлюються за допомогою діалогового вікна Способи заливки, яке викликається за допомогою цієї самої кнопкипанелі інструментів Малювання.Градієнтна заливка означає плавний перехід одного кольору в інший.Вона встановлюється на вкладинці Градієнтна діалогового вікна Способи заливки.

При текстурній заливці внутрішня площадка примітива заповнюється однією із запропонованих Word текстур.

Текстура — це візерунок складної конфігурації, який зазвичай імітує природні візерунки: мармур, морські хвилі тощо.

 • Перетворення примітивів.

Зміна розмірів примітивів виконується подібно до зміни розмірів рисунків. Крім того, у деяких з автофігур можна змінювати конфігурацію. При виділенні таких автофігур у них, крім білих квадратиків по контуру, з’являється жовтий ромб.

Перетягуючи мишею цей ромб, можна суттєво змінювати зовнішній вигляд фігури (наприклад, довжину променів зірочки). У контурів фігур можна змінювати тип (наприклад, на пунктирний, штриховий тощо) та товщину. Багатьом примітивам можна додавати ефект об’єму або тіні.

Форматування малюнків

Microsoft Word дозволяє здійснювати форматування рисунків шляхом зміни їх
параметрів.

Зображення  має свій набір параметрів, склад яких залежить від способу створення рисунка та типу його розміщення в тексті.

Для малюнків, що створенів іншому графічному додатку та розміщений у тексті, можна змінювати тільки його розміри. Для цього треба виділити рисунок, після чого по його краях з’являться маленькі чорні квадратики. Розміри рисунка будуть змінюватися при перетягуванні мишею цих квадратиків.

Для малюнків, розміщених незалежно від тексту, можна змінювати такі параметри.

 • Розміри та кут повороту відносно країв документа. Для цього треба виділити рисунок, після чого по його краях з’являться декілька маленьких білих кружків (для зміни розмірів) та один зелений (для обертання). Приклад рисунка з колекції Microsoft Office наведено на рис.

 Приклад мал.png

 • Обрамлення.Тип, колір та товщина рамки рисунка встановлюються на вкладинці Кольори та лінії діалогового вікна Формат рисунка, яке викликається пунктом меню Формат / Малюнок.

 •  Заливка (для деяких типів рисунків). Тип, колір та візерунок заливки встановлюються в тому самому діалоговому вікні та на тій самій вкладинці, що й обрамлення.

 • Яскравість і контрастність. Ці параметри встановлюються на вкладинці Малюнок діалогового вікна Формат малюнка. 

Завдання №3:

Завантаження файлу

Практичне завдання:

Перейдіть за посиланням (https://docs.google.com/document/d/1iJPjv3l00sefT9mgAcoBCpqN58wCaes_O62FPf8WOCM/edit?usp=sharing) і виконайте завдання 1 на стор. 41. і завдання 2 на стор. 42.

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався:

2 0

Зрозумілий:

2 0

Потрібні роз'яснення:

2 0
Рекомендуємо

1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові та векторні зображення.

1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові та векторні зображення.

83

83 грн

Створення та адміністрування сайту

Створення та адміністрування сайту

141

Інформатика
10 клас

20 грн

§ 11. Створення анімації

§ 11. Створення анімації

97

50 грн

Зображення плоских предметів

Зображення плоских предметів

100

Креслення
дорослі

30 грн

"ЗОБРАЖЕННЯ ПЛЯМОЮ: СИЛУЕТ"

"ЗОБРАЖЕННЯ ПЛЯМОЮ: СИЛУЕТ"

378

30 грн

Схожі уроки

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

748

Інформатика
9 клас

Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

Цикли з передумовою у вкладених циклах

Цикли з передумовою у вкладених циклах

535

Інформатика
6 клас

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.