Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Урок:

Списки, базові операції

25.04.2023
8 Клас

12

10

12

0

Опис уроку (учням цей опис не показується):

Цілі:

 • навчальна: списки

 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

 • виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Вміст уроку:

Завдання №2:

Теоретичний блок

Завдання №3:

Теоретичний блок

Гімнастика для очей

Відеоінструкція (1 хв)

Завдання №4:

Теоретичний блок

Завдання №5:

Теоретичний блок

Прості скалярні типи (стандартні): int, float, string, boolean

Список - це певна сукупність проіндексованих (перенумерованих) об'єктів . Список є одним із структурованих типів даних.

Приклади списку:

 1. a = [] # порожній список

 2. lst = [200, -1, 0.5, 'school', 'Княгининок'] # складається з елементів різного типу

 3. s = ['ш', 'к', 'о', 'л', 'а'] # складається з сукупності символів

 4. mas = [9, 7, 3, 2, 4, 5, 0, -1, 100] # одновимірний масив (вектор)

Масив (різновид списку) — це структурований тип даних, усі елементи якого мають лише один тип, наприклад int, float, string, boolean.

Завдання №6:

Теоретичний блок

Основні операції зі списками

 1. створити список

 2. індексація (доступ до окремого елементу списку)

 3. змінити елемент списку

 4. конкатенація (об'єднання) списків

 5. слайсінг списків

Завдання №7:

Теоретичний блок

Створити список

операція

запис

результат

порожній список lst

lst = []

[]

прочитати список lst (з рядка): "2 100 -1"

lst = list(input().split())

["2", "100", "-1"]

прочитати список lst цілих чисел (з рядка): "2 100 -1"

lst = list(map(int, input().split()))

[2, 100, -1]

створити список з 5 елементів рівних 11

lst = [11] * 5

[11, 11, 11, 11, 11]

Завдання

операція

запис

результат

порожній список b

прочитати список d (з рядка): "2 0 -3"

прочитати список цілих чисел w (з рядка): "2 0 -3"


створити список з 5 елементів рівних нулю

Завдання №8:

Теоретичний блок

Індексація (доступ до окремого елементу списку)

Дано список lst = [2, 4, 2, 1, 0, 5] (довжина списку 6 елементів)

операція

запис

результат

перший елемент

lst[0] або lst[-6]

2

останній елемент

lst[5] або lst[-1]

5

третій елемент

lst[2] або lst[-3]

1

Завдання

Дано список s = [50, -10, 40, 60, 30]

операція

запис

результат

перший елемент

останній елемент

другий елемент


Завдання №9:

Теоретичний блок

Змінити елемент списку

Дано список lst = [2, 4, 2, 1, 0, 5] (довжина списку 6 елементів)

операція

запис

результат

перший елемент на -1

lst[0]=-1 або lst[-6]=-1

[-1, 4, 2, 1, 0, 5]

останній елемент на -100

lst[5]=-100 або lst[-1]=-100

[2, 4, 2, 1, 0, -100]

третій елемент на -3

lst[2]=-3 або lst[-3]=-3

[2, 4, 2, -3, 0, 5]

Завдання

Дано список s = [50, -10, 40, 60, 30]

операція

запис

результат

перший елементна -1

останній елемент на -100

другий елемент на -3

Завдання №10:

Теоретичний блок

Конкатенація (об'єднання) списків

Дано списки lst1 = [3, 2, 1] та lst2 = [4, 5, 6]

операція

запис

результат

перший з другим

lst1 + lst2

[3, 2, 1, 4, 5, 6]

другий з першим

lst2 + lst1

[4, 5, 6, 3, 2, 1]

Завдання

Дано списки a1 = [-3, 2, 10] та a2 = [14, 50, 6]

операція

запис

результат

перший з другим

другий з першим

Завдання №11:

Теоретичний блок

Слайсінг списків

Python List Slicing - Learn By Example

Дано список lst = [9, 8, 7, 6, 5, 4] (довжина списку 6 елементів)

операція

запис

результат

перших три елементи

lst[0:3] (=lst[0:3:1])

[9, 8, 7]

перших три елементи

lst[:3] (=lst[0:3:1])

[9, 8, 7]

всі, крім першого елемента

lst[1:] (=lst[1:6:1])

[8, 7, 6, 5, 4]

всі елементи списку

lst[:] (=lst[0:6:1])

[9, 8, 7, 6, 5, 4]

порожній список

lst[2:2]

[]

елементи з парними індексами

lst[0:6:2]

[9, 7, 5]

реверс списку (список в зворотному порядку)

lst[::-1]

[4, 5, 6, 7, 8, 9]

Завдання

Дано список s = [50, -10, 40, 60, 30]

операція

запис

результат

перших три елементи

перших три елементи

всі, крім першого елемента

всі елементи списку

порожній список

елементи з парними індексами

реверс списку (список в зворотному порядку)

Цікаві прийоми застосування слайсінгу

Дано список lst = [0, 1, 2, 3, 4, 5] (довжина списку 6 елементів)

операція

запис

результат

змінити перший елемент на 100

lst[0]=100

[100, 1, 2, 3, 4, 5]

перших три елементи замінити на 100

lst[0:3]=[100, 100, 100]

[100, 100, 100, 3, 4, 5]

перших три елементи вилучити

lst[0:3]=[]

[3, 4, 5]

додати нові елементи [20, 30] на початок списку

lst[0:0]=[20, 30]

[20, 30, 0, 1, 2, 3, 4, 5]

Завдання

Дано список s = [50, -10, 40, 60, 30]

операція

запис

результат

змінити перший елемент на 100

перших три елементи замінити на 100

перших три елементи вилучити

додати нові елементи [20, 30] на початок списку

Завдання №12:

Теоретичний блок

Jupyter Python як інструмент для інтерактивного виконання коду

Створення блокнота Jupyter Python на Replit (відеоінструкція)

Правильне завершення роботи з Jupyter-сервером (відеоінструкція)

Відновлення та продовження роботи з Jupyter-сервером (відеоінструкція)

Рефлексія від 3 учнів

Сподобався:

3 0

Зрозумілий:

3 0

Потрібні роз'яснення:

3 0
Рекомендуємо

Операції над векторами.

Операції над векторами.

67

Аватар профіля Саклакова Ірина Михайлівна
Геометрія
10 клас

30 грн

§ 8. Функції та методи опрацювання списків

§ 8. Функції та методи опрацювання списків

144

Аватар профіля Киреєва Оксана Анатоліївна
Інформатика
7 клас

50 грн

ТМ Токарно - револьверна операція

ТМ Токарно - револьверна операція

42

Аватар профіля Чемерис Олена Андріївна
ТМ
III курс та дорослі

20 грн

ТМ ПР 10.2 Фрезерна операція

ТМ ПР 10.2 Фрезерна операція

57

Аватар профіля Чемерис Олена Андріївна
ТМ
III—IV курси та дорослі

45 грн

ЛП Розробка КП на операцію з ЧПК.

ЛП Розробка КП на  операцію з ЧПК.

90

Аватар профіля Чемерис Олена Андріївна
Лабораторний практикум
IV курс та дорослі

50 грн

Схожі уроки

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

755

Аватар профіля Вожга Ірина Леонідівна
Інформатика
9 клас

Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

572

Аватар профіля Савка-Ржематорська Оксана Василівна
Інформатика
9 клас

Цикли з передумовою у вкладених циклах

Цикли з передумовою у вкладених циклах

544

Аватар профіля Вожга Ірина Леонідівна
Інформатика
6 клас

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

187

Аватар профіля Солодовнікова Катерина Олексіївна
Інформатика
8 клас

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.

253

Аватар профіля Пилипенко Олена Володимирівна
Інформатика
8 клас