Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Адаптація і соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах дитячо-учнівського колективу»

Швидкість хімічних реакцій

Хімія

Для кого: 9 Клас

проходження

запитань

25.07.2021

9

0

Опис уроку:

Підручник «Хімія»9 клас  О.Г. Ярошенко,клас; УОВЦ "Оріон",2017

Методика розв'язування розрахункових задач з хімії. Навчальний посібник / І.М. Курмакова, П.В. Самойленко, О.С. Бондар, С.В. Грузнова Чернігів: НУЧК, 2018. – 165 с.

Завдання №1 Теоретичний блок

Швидкість реакції визначають за зміною:

• кількості речовини в одиниці об’єму в одиницю часу;

• концентрації в одиницю часу.

За зміною кількості речовини в одиниці об’єму:

υ = τ⋅ ∆ν V , де ∆ν – зміна кількості речовини, моль;

V– об’єм, в якому йде реакція, л; τ – проміжок часу, с.

За зміною концентрації в одиницю часу:

υ = τ ∆c , моль/(л · с), де ∆с – зміна концентрації речовини, моль/л.

Швидкість реакції весь час змінюється, тому розраховані таким чином значення швидкості будуть середніми.

На швидкість хімічної реакції впливає кілька чинників:

• природа реагентів;

• концентрація; • температура;

• тиск (для газових реакцій); • каталізатор

Якщо в реакції беруть участь речовини у твердому агрегатному стані, важливим чинником впливу на швидкість є ступінь подрібнення речовини.

Згідно із законом дії мас для реакції, що відбувається внаслідок попарних зіткнень молекул, швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин.

A + B = D

υ = k · СА · CВ або υ = k · [A] · [B] , де

СА, СВ та [A], [B] – молярні концентрації речовин А та В відповідно, моль/л; k – константа швидкості хімічної реакції.

Для гетерогенних реакцій при розрахунку швидкості враховують лише ті речовини, що перебувають у газовій, рідкий фазі або в розчині.

Швидкість хімічної реакції при збільшенні температури зростає. 143 За правилом Вант-Гоффа, підвищення температури на кожні 10 градусів призводить до зростання швидкості реакції у 2-4 рази. Математично ця залежність описується формулою

, де υ1, υ2 – швидкості реакції при значеннях температури t1 та t2 відповідно, γ – температурний коефіцієнт реакції, який показує, у скільки разів збільшується швидкість даної реакції з підвищенням температури на 10 градусів.

Завдання №2 Теоретичний блок

Приклади розв’язання задач

Завдання №3 Теоретичний блок

  1. Обчисліть константу швидкості реакції взаємодії хлору з воднем, якщо при початкових концентраціях водню та хлору 0,04 моль/л, початкова швидкість реакції при певній температурі становить 0,0006 моль/(л·с).

  2. Як зміниться швидкість реакції, температурний коефіцієнт якої 2, при підвищенні температури з 10 до 40 °С?

Завдання №4 Завантаження файлу

Світлина ваших виконаних на уроці завдань

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.