Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Урок:

Практичне заняття Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів

03.04.2024
6 0
9 Клас

14

428

2693

0

Вміст уроку:

Завдання №1:

Теоретичний блок

Європейців приваблювало багатство та екзотика країн Сходу, а також їхня культурна та історична спадщина. Ось деякі з ключових чинників, які впливали на зацікавленість європейців у країнах Сходу:

Країни Сходу мали великий потенціал для торгівлі з Європою через своє розташування на важливих торгових маршрутах. Торговля принесла значні прибутки європейським купцям та торговим компаніям.

Багаті природні ресурси країн Сходу, такі як шовк, спеції, дорогоцінні камені, метали та інші, були дуже цінними для європейських країн. Це стимулювало інтерес до експлуатації цих ресурсів.

Культурні різноманіття, нові та неспіввіднесені з європейською культурою традиції, а також незвичайність ландшафтів та архітектури країн Сходу привертало європейців, які бажали досліджувати та відкривати нові світи.

Деякі європейські країни відправляли місіонерів та воїнів з метою поширення свого впливу та християнства у країнах Сходу, що також впливало на колонізацію та експансію.

Колоніальні амбіції європейських країн, які бажали розширити свою імперію та збільшити свій вплив у світі, призвели до завоювання та колонізації країн Сходу.

У цілому, економічні, культурні, релігійні та політичні фактори сприяли зацікавленості європейців у країнах Сходу та сприяли процесу колонізації та експансії.

Завдання №2:

Вільне введення тексту

Що приваблювало європейців у країнах Сходу?

Завдання №3:

Теоретичний блок

1. Індія — перлина Британської корони

Особливого значення англійці надавали освоєнню Індії, про казкові багатства якої здавна поширювалися легенди. Саме Індія стала найціннішим колоніальним надбанням Англії. Недаремно англійці образно називали її «перлиною в короні Британської імперії». До 1857 р. Індія майже повністю перебувала під британським правлінням. Незвичним було те, що колоніальне проникнення до Індії здійснювалося нібито не державою, а через британську Ост-Індську компанію.

Країна була колосальним ринком сировини та збуту британських товарів. Зокрема, до Індії ввозилося англійських тканин удвічі більше, ніж до Європи та США. Англійці не цуралися використовувати й традиційне вирощування індійцями маку — сировини для виготовлення опіуму. Вони продавали його в Китаї, а коли тамтешній уряд заборонив ці оборудки, за допомогою зброї змусили його дати дозвіл. Створена англійцями особлива комісія дійшла висновку, що опіум завдає індійцям набагато менше шкоди, ніж алкоголь європейцям. Ці неправдиві твердження навіть у самій Англії викликали обурення, однак усе переважила величезна вигода від торгівлі опіумом. Підкупивши декількох лікарів, комісія отримала від них потрібні результати експертизи. Жертвами опіуму ставали сотні тисяч людей в Індії, Індокитаї та Китаї, куди англійці ввозили його у величезній кількості.

Британські промислові товари заполонили Індію, що спричинило занепад сільського господарства й бавовняного виробництва в країні. Чимало селян, утративши роботу, вирушали до міст, які поступово перенаселялися. Це руйнувало традиційний уклад життя індійців, які здавна проживали в закритих сільських громадах. Натомість англійці вкладали кошти в створення великих чайних та індигових плантацій, для роботи на яких наймали за безцінь розорених селян.

Британська колоніальна влада вміло використовувала релігійні й кастові суперечності, що існували в тогочасному індійському суспільстві.

Через невдоволення населення країни колоніальними порядками вибухнуло повстання сипаїв (його ще називають народним індійським повстанням).

Завдання №4:

Вільне введення тексту

Якими були результати англійського панування в Індії на середину XIX ст.?

Завдання №5:

Теоретичний блок

Сипаї були найманими солдатами англійської колоніальної армії різних національностей і різного віросповідання, яких вербували з місцевих жителів. У середині XIX ст. вони становили майже половину англійської армії в Індії. Сипаї отримували за службу набагато меншу за англійців платню, їх не призначали на офіцерські посади. Індійські правителі, які потерпали від англійської колоніальної влади, підбурювали сипаїв до заколоту.

Приводом до повстання стало роздавання в сипайських частинах нових патронів, змащених сумішшю яловичого й свинячого жиру, що ображало релігійні почуття індуїстів і мусульман, адже корова вважалася священною твариною в індуїзмі, а свиня — нечистою в ісламі. Сипаї відмовлялися торкатися таких патронів руками.

Повстання розпочалося навесні 1857 р. після рішення англійської адміністрації про розпуск двох полків, які відмовилися використовувати нові патрони. У м. Делі повстанці вбили до 500 вропейців і проголосили імператором нащадка колись могутньої династії Великих Моголів.

У серпні 1857 р. англійці розпочали штурм Делі.

Утративши половину війська, вони за тиждень захопили місто й жорстоко розправилися з його оборонцями. У 1859 р. були придушені останні осередки повстання. Із полоненими повсталими сипаями англійці розправлялися вкрай жорстоко: їх прив’язували до жерла гармат і розривали пострілом.

Сипаї (від перс. sipahi — воїн, солдат) — в Індії y XVIII — першій половині XX ст. — наймані війська англійських та інших європейських колонізаторів, створені з місцевого населеня.

Завдання №6:

Вільне введення тексту

Розповідь за планом "Повстання сипаїв":

1. Привід повстання.
2.Причини.
3. Учасники.
4.Дата повстання.
5. Характер.
6. Результат та значення.

Завдання №7:

Вільне введення тексту

Документи розповідають

Зі свідчення англійського полковника К. Янга

«Відмова від нових патронів була простим приводом для повстання, яке вже було замислене раніше і до якого готувалися і індуси, і мусульмани. Справжньою причиною невдоволення було погане управління та нерозбірлива політика анексій, яка притаманна генерал-губернатору Джеймсу Ендрю Дальхузі... Немає сумніву в тому, що усунення короля та анексія території Ауд викликала невдоволення в тій області, із якої була більшість наших сипаїв і де жили їхні родини».

1. На яких причинах наголошує полковник К. Янг?

Завдання №8:

Теоретичний блок

Після повстання сипаїв політика Англії в Індії суттєво змінилася. Відбулися зміни в колоніальній адміністрації. Були відкриті три університети для виховання в європейському дусі нової індійської еліти. Також англійська влада прийняла закон «Про постійну оренду», за яким селянин-орендар міг стати власником землі за умови доведення в суді того, що саме цей наділ він постійно орендував щонайменше 13 років. Цей закон хоча й не змінював заплутаної та складної системи аграрних відносин, створеної колонізаторами на основі збереження традиційної державно-приватної власності на землю, але заклав основи майнових відносин, подібних до європейських.

Індійське суспільство поділялося за релігійними, кастовими та національно-мовними ознаками, які колонізатори використовували із власною метою. Так, наприклад, англо-індійська армія на 1/3 складалася з мусульманських полків, на 1/3 — із сикхів і на 1/3 — з індусів, які ворогували між собою. Це давало можливість у разі повстання третини військових залучити до його придушення дві третини збройних сил.

Наприкінці XIX ст., незважаючи на зусилля англійців, кастова система в Індії зберігалася, хоча й зазнала певних змін (кастовий поділ часто не збігався з родом занять людей).

Аграрне виробництво в Індії поступово переорієнтовувалося на постачання англійської промисловості сировиною.

За перше десятиліття XX ст. кількість зайнятих у сільському господарстві людей збільшилася з 66 до 72%. Це відбулося через утечу міського населення з міст, де було зруйновано традиційний устрій (розорення ремісників), а нова промисловість не змогла поглинути всіх, хто втратив засоби до існування. Міста перетворилися на центри голоду та злиднів, тоді як у XIX ст. такими центрами були села.

Становлення індійської національної буржуазії стало тим підґрунтям, на якому виник надзвичайно сильний визвольний рух. У 70-80-х рр. XIX ст. серед частини індійської інтелігенції поширилися патріотичні настрої. Вона почала об’єднуватися в культурно-освітні організації. їхні учасники закликали повернутися до стародавніх вірувань («Назад до вед»), відкидали кастовий поділ індійського суспільства, проголошували рівність людей і народів, ставили за мету відродження індійської культури. Водночас висувалися вимоги створення європейської системи освіти, проведення соціальних реформ, прискорення розвитку індійської промисловості. У 1885 р. національно свідомі діячі об’єдналися в Індійський національний конгрес (ІНК). Його перший установчий з’їзд став символом єдності Індії; делегати представляли різні народи Індії, тому спілкувалися англійською мовою.

Позиції лідера в ІНК займало ліберальне помірковане крило, яке визначило такі цілі: захист національної промисловості, зниження податків, створення системи банківського кредитування, розширення самоуправління та виборчого представництва.

Радикальне крило в ІНК очолював Балгангадхар Тілак (1856-1920), який походив із родини брахмана. Він виступав за повну ліквідацію англійського колоніального панування, але мирними засобами; закликав повернутися до національних витоків — індуїзму. Одним із засобів боротьби вважав бойкот англійських товарів.

У другій половині XIX — на початку XX ст. економічне значення Індії для Англії швидко зростало. Індія стала місцем вигідного вкладення капіталу. Тут будувалися залізниці (на початку XX ст. — 30 тис. км), переробні підприємства (чай, кава, джут, бавовна тощо).

Наприкінці XIX ст. почали формуватися національна промисловість і національний підприємницький капітал. На 1911 р. в Індії налічувалося 200 текстильних підприємств, які належали національному капіталу.

Незважаючи на певні успіхи, промислове виробництво було розвинене слабко. Робітники становили лише 1 % населення, а місцева буржуазія здебільшого була компрадорською, тобто пов’язаною з іноземним капіталом.

Завдання №9:

Вільне введення тексту

Які реформи здійснили англійці в Індії після придушення повстання сипаїв?

Завдання №10:

Вільне введення тексту

Яка організація наприкінці XIX ст. очолила національно-визвольний рух в Індії? Коли вона була створена?

Завдання №11:

Вільне введення тексту

Визначте основні риси економічного розвитку Індії в другій половині XIX ст. Чому в цей період у країні відбулося збільшення сільського населення?

Завдання №12:

Вільне введення тексту

Охарактеризуйте національно-визвольний рух в Індії наприкінці XIX — на початку XX ст.

Завдання №13:

Вільне введення тексту

Чи можна стверджувати, що англійське панування сприяло розвитку Індії?

Завдання №14:

Вільне введення тексту

Визначіть:

Позитивні перетворення завдяки британському правлінню

Негативні наслідки британського колоніального правління

Рефлексія від 34 учнів

Сподобався:

25 9

Зрозумілий:

26 8

Потрібні роз'яснення:

28 6
Рекомендуємо

"КІНЕМАТОГРАФ ІНДІЇ"

"КІНЕМАТОГРАФ ІНДІЇ"

395

Аватар профіля Тунік Світлана Григорівна
Мистецтво
10 клас

38 грн

Індія

Індія

35

Аватар профіля Чернишева Антоніна Вікторівна
Географія
10 клас

100 грн

"ВИДИ І ЖАНРИ ЖИВОПИСУ ІНДІЇ"

"ВИДИ І ЖАНРИ ЖИВОПИСУ ІНДІЇ"

483

Аватар профіля Тунік Світлана Григорівна
Мистецтво
10 клас

38 грн

Особливості мистецтва народів Африки (10 клас Урок №1)

Особливості мистецтва народів Африки (10 клас Урок №1)

83

Аватар профіля Рубан-Оленіч Інна Іванівна
Мистецтво
10 клас

50 грн

Практичне заняття "Звернення громадян"

Практичне заняття "Звернення громадян"

460

Аватар профіля Пономарьова Наталія Вячеславівна
Основи правознавства
9 клас

20 грн

Схожі уроки

ПЕРША СВІТОВА: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В УМОВАХ ФРОНТУ Й ТИЛУ

ПЕРША СВІТОВА: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В УМОВАХ ФРОНТУ Й ТИЛУ

869

Аватар профіля Буланов Юрій Іванович
Всесвітня історія
10 клас

Практична робота: Кімерійці та скіфи на території України

Практична робота: Кімерійці та скіфи на території України

555

Аватар профіля Захожа Світлана Анатоліївна
Всесвітня історія
6 клас

ЯПОНІЯ, КИТАЙ ТА ІНДІЯ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

ЯПОНІЯ, КИТАЙ ТА ІНДІЯ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

671

Аватар профіля Буланов Юрій Іванович
Всесвітня історія
10 клас

Персько-грецькі війни

Персько-грецькі війни

184

Аватар профіля Чуприна Марія Прохорівна
Всесвітня історія
6 клас

Початок Першої світової війни. Головні події у воюючих країнах.

Початок  Першої  світової  війни.  Головні  події  у  воюючих  країнах.

386

Аватар профіля Коляско Ігор
Всесвітня історія
10 клас