Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Урок:

Практична робота. Середньовічні школи й університети. Життя середньовічного студента

25.02.2023
7 Клас

4

0

44

0

Вміст уроку:

Завдання №1:

Вільне введення тексту

Пригадайте

Якими були навчання і виховання дітей у стародавніх Греції і Римі? Які науки найбільше цікавили жителів цих країн?

Завдання №2:

Вільне введення тексту

1. СЕРЕДНЬОВІЧНІ ШКОЛИ

Діємо: практичні завдання

 • 1. Проаналізуйте схему «Сім вільних мистецтв»

 • 2. Визначте особливості розвитку шкільної освіти в середні віки.

 • 3. З'ясуйте, чи зазнавала змін шкільна освіта протягом Середньовіччя.

 • 4. Що спільного й відмінного в навчанні в середньовічних і сучасних школах?

За Раннього Середньовіччя унаслідок варварського нашестя і ворожого ставлення церкви до античної спадщини освітні традиції попередніх часів були втрачені. Однак розвиток суспільства неможливий без освічених людей. Потрібні були лікарі, судді, державні чиновники й учителі. Ми вже згадували про каролінгське й оттонівське відродження — короткочасні періоди піднесення культури й освітніх центрів в імперії франків і в німецьких землях. Згодом освітні центри почали виникати в Європі повсюди.

У школах при великих монастирях і церквах духовні особи за релігійними книжками навчали читання, письма, лічби, церковного співу. У містах працювали приватні школи, а також навчальні заклади, що утримувалися за кошти міста. У них ліпше, ніж у церковних школах, навчали письма й арифметики. У середньовічних школах застосовували фізичні покарання учнів за порушення.

Навчання в середні віки (середньовічна мініатюра)

 • 1. Який вид школи зображено на мініатюрі?

 • 2. Що було головним джерелом знань у середньовічній школі?

 • 3. Які елементи зображення допомогли вам відповісти на запитання?

У шкільній освіті панувала схоластика. Церква контролювала зміст навчання, єдиним джерелом знань були книги церковних авторитетів. Мовою освіти і науки була латина, а з давньоримської освіти запозичили вивчення «семи вільних мистецтв».

Завдання №3:

Вільне введення тексту

2. ВИНИКНЕННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ

Діємо: практичні завдання

 • 1. Поміркуйте, у чому полягало історичне значення діяльності середньовічних університетів.

 • 2. Чи змінилося істотно за останні 900 років значення понять: «університет», «студент», «ректор», «факультет», «лекція», «диспут»?

 • 3. Поясніть значення поняття «автономія університетів».

Із накопиченням знань, розвитком міст, ремесел і зростаючою міццю середньовічних держав відчувалася нагальна потреба в освічених людях. Поступово школи, у яких працювали відомі викладачі, почали гуртувати навколо себе дедалі більше учнів. Деякі з них заради навчання в того чи іншого викладача навіть переїжджали до іншого міста.

У тих містах, де жили найбільш освічені, відомі викладачі, з'явилися перші вищі школи — університети. Найдавніший університет Європи у 1088 р. було засновано в м. Болонья, що в Італії. У XV ст. в Європі діяли вже 65 університетів. Найвідоміші з них — Паризький, Болонський, Оксфордський, Празький і Краківський.

Варто запам'ятати!

Університет (від лат. universitas — сукупність) — вищий навчальний заклад, у якому об'єднуються різні напрями підготовки фахівців з точних, природничих і гуманітарних наук. В університетах також проводять наукові дослідження.

Болонський університет, Італія (сучасне фото)

Оксфордський університет, Велика Британія (сучасне фото)

В університетах були дві групи факультетів: «нижчі» та «вищі». Спершу всі обов'язково навчалися на «нижчому» — артистичному факультеті — опановували «сім вільних мистецтв». Потім обирали навчання на одному з «вищих» факультетів: правничому, богословському чи медичному. Навчання було тривалим: на юриста або лікаря — п'ять-шість років, а на філософа-богослова — 15 років.

На заняттях викладач зачитував уривки з книжок і пояснював незрозумілі місця, а студенти слухали і записували лекції (у перекладі з латинської lectio — читання).

Середньовічні університети були справжнім джерелом знань і відіграли вирішальну роль у культурному розвитку європейського суспільства. Випускники європейських університетів знаходили собі роботу при дворах королів, на службі у великих феодалів і міської влади, ставали видатними вченими.

У боротьбі з міською владою університети добивалися самоврядування: викладачі і студенти обирали главу університету — ректора, університети мали власний суд. Студенти звільнялися від військової служби.

Лекція в університеті (середньовічна мініатюра, XIV ст.)

Лекція в університеті Сорбонна в м. Париж, Франція (сучасне фото із сайту університету)

Уважно розгляньте ілюстрації. Визначте, що спільного в середньовічних і сучасних університетах.

Український Всесвіт

У Болонському університеті навчався Юрій (Георгій) Котермак із м. Дрогобич. На 1481/1482 навчальний рік він був обраний ректором цього навчального закладу. Праця Юрія Дрогобича «Прогностична оцінка поточного 1483 року» вважається першою друкованою книгою українського автора.

Завдання №4:

Вільне введення тексту

3. ЖИТТЯ СТУДЕНТА

Діємо: практичні завдання

Об'єднайтеся в групи та на основі опрацювання тексту, ілюстрацій та історичних документів виконайте спільні проєкти.

 • 1. Складіть словесний історичний портрет середньовічного студента.

 • 2. Від імені середньовічного студента напишіть листа рідним про навчання в університеті (у вас чудова нагода — обрати навчальний заклад самостійно).

 • 3. Укладіть карту пам'яті «Освіта в середні віки».

Слово «студент» походить від латинського слова studens, що означає «старанно навчатися».

Життя середньовічних студентів було нелегким. Вони здебільшого жили у складних умовах, бідності та нужді, навіть якщо були дітьми заможних батьків. Значні кошти йшли на купівлю необхідних книжок, які в ті часи були дуже дорогими.

Ось як описує англійський поет XIV ст. Джеффрі Чосер життя середньовічного студента:

Над логікою перервавши працю,

Із нами плівся оксфордський студент...

Навряд бідніший хтось за нього.

Виносити привчившись

Нужду та голод він постійно,

У головах на койку клав поліно.

Йому миліше двадцять книжок мати,

Ніж добру їжу вдосталь споживати.

І, бідаком готовий жити,

Бажав навчитися та інших вчити.

З якими труднощами стикався середньовічний студент на шляху до знань?

Донині студенти всього світу співають свій гімн «Гаудеамус». Латинською мовою він починається словами «Gaudeamus igitur!» (Гаудеамус ігітур), що в перекладі означає «Радіймо ж!».

Студентський гімн «Гаудеамус»

https://cutt.ly/DpZaHzr

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався:

0 0

Зрозумілий:

0 0

Потрібні роз'яснення:

0 0
Рекомендуємо

Практичне заняття. Описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного студента”.

Практичне заняття. Описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного студента”.

38

Всесвітня історія
7 клас

33 грн

Практичне заняття №1 Тема: «Перші середньовічні держави»

Практичне заняття №1 Тема: «Перші середньовічні держави»

302

Всесвітня історія
7 клас

100 грн

Практичне заняття за розділом ІІ «Середньовічний світ Західної Європи»

Практичне заняття за розділом ІІ «Середньовічний світ Західної Європи»

260

Всесвітня історія
7 клас

75 грн

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій

108

Всесвітня історія
7 клас

20 грн

Практична робота: "Тоталітарні режими: державний контроль над публічним життям і суспільною свідомістю"

Практична робота: "Тоталітарні режими: державний контроль над публічним життям і суспільною свідомістю"

218

Всесвітня історія
10 клас

20 грн

Схожі уроки

ПЕРША СВІТОВА: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В УМОВАХ ФРОНТУ Й ТИЛУ

ПЕРША СВІТОВА: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В УМОВАХ ФРОНТУ Й ТИЛУ

797

Всесвітня історія
10 клас

Практична робота: Кімерійці та скіфи на території України

Практична робота: Кімерійці та скіфи на території України

421

Всесвітня історія
6 клас

ЯПОНІЯ, КИТАЙ ТА ІНДІЯ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

ЯПОНІЯ, КИТАЙ ТА ІНДІЯ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

549

Всесвітня історія
10 клас

Персько-грецькі війни

Персько-грецькі війни

151

Всесвітня історія
6 клас

Початок Першої світової війни. Головні події у воюючих країнах.

Початок Першої світової війни. Головні події у воюючих країнах.

312

Всесвітня історія
10 клас