Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Повторюваність явищ. Взаємозв'язок явищ у природі

Природознавство

Для кого: 5 Клас

проходження

запитань

26.07.2021

69

0

Опис уроку:

Урок : Повторюваність явищ. Взаємозв'язок явищ у природі

Мета

- навчальна: сформувати уявлення про повторюваність явищ природи, про їхній взаємозв'язок і взаємообумовленість, навчити бачити багатоукладність природного середовища, ознайомити з ознаками пристосування тварин та рослин до зміни явищ у неживій природі;

- розвивальна: формувати пізнавальний інтерес до навколишнього світу, уміння робити висновки, працювати з додатковими джерелами знань, формулювати пізнавальні запитання, розвивати спостережливість та світогляд дітей, екологічне мислення;

- виховна: виховувати здатність співпереживати, позитивне сприйняття живих об'єктів природи, впевненість у своїх навчальних діях, почуття колективізму

Завдання №1 Вільне введення тексту

Повторення відомостей про різноманітні явища

Завдання 1. Наведіть приклади: позитивної ролі процесу горіння та негативної ролі процесу гниття;

Завдання 2. Наведіть приклади:  позитивної ролі процесу гниття та негативної ролі процесу горіння для людини.

Завдання 3. Прочитайте вірш і скажіть, про які явища природи йдеться? Чи пов'язані вони?

«Все навколо живе в русі» —

Шепотів метелик мусі.

Он де в'ється мошкара.

Жук натикнувсь на ліхтаря.

Відштовхніть всі охи, ахи,

Гляньте: бігають мурахи.

Черв'ячок повзе повільно

Всі у русі — вільні-вільні.

Завдання №2 Теоретичний блок

У ІV ст. до н. є. геніальний мислитель давнини Аристотель писав: «Тривалість усіх явищ, і вагітності, і розвитку, і життя цілком природно вимірювати періодами. Я називаю періодами день і ніч, місяць, рік і часи, вимірювані ними, а крім того, місячні періоди... Подібно до того, як море і всякого роду води стоять нерухомо або хвилюються відповідно руху або спокою вітрів, а вітри — відповідно періодам Сонця і Місяця, а також і те, що виникає з них або в них. Необхідно дотримуватися цих періодів, бо в порядку речей, щоб періоди менш важливі слідували за більш важливими».

- Поміркуйте, про що сьогодні йтиметься на уроці?

Переплетіння явищ у природі

Подивись навкруги.

Який світ дивовижний.

Цей навколишній світ

Не такий вже й простий.

Як у живій, так і в неживій природі постійно відбуваються зміни. Кипіння, випаровування і замерзання води, дощ, сніг, рух Сонця, зміна дня і ночі, листопад — все це явища природи.

В основі функціонування живої природи лежать явища, які так само властиві неживій природі: механічні, теплові, електричні явища, звук і світло. З ними ви вже познайомилися. Отже, поділ природи на живу і неживу досить умовний.

Більш того, все, що створила людина не належить до природи, але подібне до природи. Людина імітує багато чого з природних процесів.

У старших класах ви часто будете вивчати той самий матеріал і в курсі фізики, і хімії, і біології, і географії. Про що це говорить?

Усі відомі процеси в природі тривають певний час і мають певну повторюваність. Наприклад, обертання Землі навколо Сонця призводить на Землі до зміни пір року і це буде повторюватися, доки обертання буде відбуватися за тих самих умов, що і зараз.

Узимку у нас буде випадати сніг, а восени опаде листя й т. ін. Тобто є певний ритм, і ці явища будуть повторюватися кожного року, тобто є циклічність.

У перекладі з грецької слово «ритм», «ритмос» означає домірність, стрункість. Ритмічними називаються такі явища природи, які періодично повторюються. Це рух небесних тіл, зміна пір року, дня і ночі, періодичність припливів і відпливів. Відповідно до частини доби чи пори року в довкіллі змінюється освітленість, температура, вологість повітря.

Різні фізичні явища відрізняються періодичним, хвилеподібним характером. До них можна причислити електромагнітні хвилі, звук і т. ін. Усе живе на Землі відчуває ритмічну зміну дня і ночі, ритми живлення, дихання і багато іншого. Живі організми пристосовуються до ритмів у природі — добових та річних. Завдяки цьому вони здатні передбачати або передчувати зміну умов у довкіллі. Періодичні явища в живій природі називають біоритмами. Наприклад, повертання до Сонця своїх голівок багатьох рослин.

Перегляньте презентацію

Висновки:

  1. В основі функціонування природи Землі лежать фізичні, хімічні та біологічні явища у своїй взаємодії.

  2. Ритмічним коливанням підпорядковане все у просторі, на Землі і в організмі людини.

  3. 3 усіх ритмічних впливів, що надходять на Землю з Космосу, найбільш сильним є вплив випромінювання Сонця.

  4. Усі явища за однакових умов повторюються.

  5. Зміни в тривалості дня, температурі повітря дають сигнал живим організмам про зміни в природі, це спонукає їх готуватися до повторюваності явищ у неживій природі. Завдяки цим явищам рослини і тварини не зникають з планети.

Завдання №3 Тестування

Опрацюйте у вашому підручнику §15. Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі. Повторіть матеріал §4 - 14.


28 серпня
Природознавство
5 Клас
8 запитань
0 проходжень
32

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0