Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Урок:

Послідовність виконання технічного рисунка

28.01.2024
0 0
I курс

2

3

261

0

Вміст уроку:
Опис, який учні побачать перед початком уроку

Ви дізнаєтесь

Як побудувати аксонометричну проекцію нескладного виробу.

Пригадайте

Що таке фронтальна диметрична проекція й ізометрична проекція.

Завдання №1:

Теоретичний блок

2 з 12 (17%)

Послідовність виконання технічного рисунка

Як на практиці застосувати правила виконання технічного рисунка? Уявімо, що вам треба виконати технічний рисунок деталі призматичної форми (мал. 1).

Мал. 1. Деталь призматичної форми

Спочатку потрібно вибрати вид аксонометричної проекції, на основі якої будемо виконувати технічний рисунок. Вибір залежить від форми зображуваного предмета. Насамперед враховують простоту побудови рисунка та можливість якнайповніше передати форму предмета.

Технічний рисунок зручно виконувати на папері в клітинку. Це полегшує проведення ліній і виконання побудов. На мал. 2 показано побудову аксонометричних осей на папері в клітинку. Щоб отримати кут 45°, осі проводять по діагоналі клітинок (мал. 2, а). Відношення відрізків завдовжки 3 і 5 клітинок відповідає нахилу осі X під кутом 30° (мал. 2, б).

Мал. 2. Побудова аксонометричних осей на папері в клітинку

На малюнку 3, а подано кресленик деталі призматичної форми, на основі якого ми будемо виконувати технічний рисунок. Для побудови фронтальної диметричної проекції цієї деталі скористаємося показаними на кресленику трьома габаритними розмірами (мал. 3, б).

Довжину відкладають по осі X, висоту — по осі Z, ширину — по осі Y.

Мал. 3. Кресленик і побудова деталі призматичної форми

Починаємо побудову, як показано на малюнку 3, б, із зображення аксонометричних осей. Позначаємо їх і відкладаємо по осях указані розміри. Далі проводимо з визначеної точки на осі Х вертикальну пряму, паралельну осі Z, а з визначеної точки на осі Z — пряму, паралельну осі Х (мал. 3, в).

За розмірами, вказаними на кресленику 3, а, будуємо вирізи; відповідні розміри відкладаємо відносно осі симетрії зображення деталі. У результаті отримуємо контур фронтального вигляду (мал. 4).

Мал. 4. Контур фронтального вигляду

Тепер паралельно осі Y відкладаємо ширину деталі (зменшену в два рази) з усіх вершин фронтальної проекції (мал. 5).

Мал. 5. Побудова ширини деталі

Послідовно з'єднуємо кінці відкладених відрізків і отримуємо шукану проекцію (мал. 6).

Мал. 6. Проекція деталі

Обводимо видимі контури суцільною товстою лінією, невидимі лінії контуру видаляємо, наносимо розміри (мал. 7).

Мал. 7. Технічний рисунок деталі

Завдання №2:

Вільне введення тексту

10 з 12 (83%)

Виконати побудову ізометричної проекції деталі і нанести розміри.

Для побудови ізометричної проекції деталі (мал. 1) спочатку побудуємо під кутами 120° аксонометричні осі (мал. 1, б). Після чого відкладемо розміри по осях X = 60, Y = 30, Z = 80.

Проводимо з позначеної точки на осі Х вертикальний відрізок, рівний 80 мм, паралельний осі Z; із відповідної точки на осі Z — пряму, паралельну осі Х до перетину з побудованим раніше відрізком; із вершин чотирикутника відкладаємо ширину деталі (30 мм) паралельно осі Y (мал. 1, б). При цьому не слід забувати, що розмір по осі Y не зменшується.

Мал. 1. Побудова ізометричної проекції деталі

Добудовуємо паралелепіпед (мал. 1, в).

Завдання: добудувати вирізи на деталі, обвести контур і нанести розміри.

Рефлексія від 1 учня

Сподобався:

1 0

Зрозумілий:

0 1

Потрібні роз'яснення:

0 1
Рекомендуємо

Осередки народного художнього промислу в України

Осередки народного художнього промислу в України

32

Аватар профіля Зенькова Олена Федорівна
Технології
I—III курси та змішані

25 грн

Практична робота №8. Позначення на контурній карті глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

Практична робота №8. Позначення на контурній карті глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

3981

Аватар профіля Зенькова Олена Федорівна
Географія
III курс

25 грн

Технічне обслуговування

Технічне обслуговування

46

Аватар профіля Марчук Іванна Павлівна
Спецтехнологія
I курс

25 грн

Виконання навчальних проєктів

Виконання навчальних проєктів

122

Аватар профіля Лизько Валентина Степанівна
Інформатика
8 клас

25 грн

Виконання навчальних проєктів

Виконання навчальних проєктів

109

Аватар профіля Лизько Валентина Степанівна
Інформатика
3 клас

25 грн

Схожі уроки

Технічний рисунок

Технічний рисунок

386

Аватар профіля Зенькова Олена Федорівна
Креслення
I курс

Аксонометричні проекції.

Аксонометричні проекції.

94

Аватар профіля Зенькова Олена Федорівна
Креслення
II курс

Способи проектуювання

Способи проектуювання

78

Аватар профіля Зенькова Олена Федорівна
Креслення
II курс

Загальні відомості про креслення схеми

Загальні відомості про креслення схеми

43

Аватар профіля Зенькова Олена Федорівна
Креслення
I курс

Основні поняття про розрізи і перерізи, їх види, позначення на кресленнях

Основні поняття про розрізи і перерізи, їх види, позначення на кресленнях

547

Аватар профіля Зенькова Олена Федорівна
Креслення
I курс