Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Одноклітинні організми (евглена, амеби, інфузорії)

Біологія

Для кого: 6 Клас

16 проходжень

4 запитань

02.11.2021

78

0

Опис уроку:

Одноклітинні істоти є цілісними самостійними організмами. Вони рухаються, живляться, розмножуються, дихають та реагують на подразники. Клітина одноклітинних організмів, як і багатоклітинних складається з органел. Ознайомимося з одноклітинними твариноподібними організмами, які мешкають у прісних водоймах. Це - амеба протея, інфузорія туфелька та евглена зелена.

Завдання №1 Теоретичний блок

Одноклітинні організми поширені по всій земній кулі - в морях, океанах, прісних водоймах, грунті або організмах тварин, рослин і людини. Це організми на клітинному рівні організації, коли одна клітина виконує всі функції багатоклітинного організму. Будова найпростіших надзвичайно різноманітна, однак усім їм властиві основні компоненти - цитоплазма і ядро. Органели руху, як правило - війки, джгутики або несправжні ніжки. При несприятливих умовах утворюють цисту (клітина у стані спокою, оточена щільною оболонкою).

Амеба протей. Тіло амеби являє собою одну клітину. Її форма постійно змінюється, завдяки чому клітина повільно рухається. Під час руху на передньому боці клітини утворюються випини, у які поступово перетікає цитоплазма з центральної та задньої частин клітини. ЦІ випини називаються несправжніми ніжками.Коли на шляху амеби трапляються скупчення бактерій або дрібні рештки інших організмів, несправжні ніжки повільно оточують їх і замикають у собі. Утворюється травна вакуоля - це органела, у яку з цитоплазми виділяється травний сік, який розкладає складні органічні речовини здобичі на простіші, всмоктуються з травної вакуолі у цитоплазму і використовуються амебою для синтезу власних органічних речовин. Спосіб живлення амеби називається фагоцитозом. Згодом травна вакуоля з неперетравленими рештками опиняється біля клітинної мембрани, зливається з нею, і неперетравлений вміст вакуолі виводиться назовні.

Фагоцитоз (від грецького «фаген» - їсти, та «цитос» - клітина) - спосіб живлення клітини шляхом активного захоплення часток їжі з подальшим їх перетравленням у цитоплазмі. Саме фагоцитоз називають тваринним способом живлення.

В клітині амеби також є скоротлива вакуоля та ядро. Скоротлива вакуоля періодично заповнюється водою, що містить надлишок солей та непотрібні продукти життєдіяльності, далі різко скорочується і викидає таким чином вміст назовні, тобто регулює кількість води і солей у клітині та здійснює функцію виділення. Розмножується амеба поділом навпіл.

Дослідження амеби під електронним мікроскопом показали, що її клітина має не лише клітинну мембрану, ядро, скоротливу та травну вакуолі, але й мітохондрії.

Інфузорія туфелька. Живуть інфузорії повсюдно у прісній воді. Клітини найпоширенішої інфузорії туфельки великі і помітні навіть без збільшувальних приладів. За формою клітина дійсно нагадує туфельку: спереду клітина звужена, позаду - дещо розширена. На одному боці клітини в інфузорії розташовується заглибина, схожа на кишеньку - це глотка. Поверхню клітини вкривають біля 15 тис. війок. Завдяки координованому хвилеподібному руху війок інфузорія за 1 секунду долає відстань у десять разів більшу за її довжину. Клітинна мембрана разом з війками та їх корінцями, розташованими у поверхневому шарі цитоплазми, утворює пружний та гнучкий клітинний покрив. Завдяки цьому покриву клітина зберігає відносно сталу форму. Війки також вистилають поверхню глотки. У травну вакуолю виділяється травний сік і відбувається розклад складних органічних речовин на прості. Неперетравлені рештки виводяться назовні поблизу заднього кінця клітини через порошицю. Хоча у інфузорії травні вакуолі утворюються в глотці, сам спосіб живлення схожий зі способом живлення амеби, і також є фагоцитозом.

У передній та задній частинах клітини знаходиться по одній скоротливій вакуолі, які оточені зірчасто розташованими водозбираючими канальцями. Крім того, під оптичним мікроскопом у центрі клітини можна розрізнити два ядра - велике і мале. Велике ядро керує роботою клітини, а мале ядро відповідає за статевий процес та утворення великого ядра.

Розмножуються інфузорії поділом клітини навпіл. Крім того, у інфузорій існує і статевий процес. При статевому процесі дві інфузорії з’єднуються черевними боками, цитоплазми клітин у зоні контакту зливаються. Далі великі ядра руйнуються, а малі в особливий спосіб діляться. Внаслідок такого поділу в кожній клітині утворюється два ядра. Потім одне з ядер кожної клітини переходить в іншу клітину, де зливається з тим ядром, що залишилось, і клітини роз’єднуються. Ядро, що утворилося внаслідок злиття, ділиться, утворюючи в клітині нові ядра - мале і велике. Таким чином, при статевому процесі внаслідок обміну ядрами між клітинами інфузорій здійснюється обмін спадковою інформацією.

Статевий процес - процес обміну спадковою інформацією між двома особинами. При статевому процесі зазвичай послідовно відбувається часткове або повне злиття клітин, злиття ядер та обмін ділянками ДНК двох різних особин. Це має велике значення для еволюції.

Комірцеві джгутиконосці. У морях та прісних водоймах численною є група одноклітинних твариноподібних організмів, у яких клітина на верхньому боці утворює комірець, з якого виходить довгий джгутик. Це комірцеві джгутиконосці. За допомогою джгутика клітина спрямовує до своєї поверхні потік води, що несе часточки їжі - відмерлі органічні речовини та бактерії. Коли їжа потрапляє на клітинну мембрану, її оточує коротка несправжня ніжка. Вона втягує здобич у клітину. Утворюється травна вакуоля, де і відбувається процес травлення. Комірцеві джгутиконосці вважаються найближчими ймовірними родичами багатоклітинних тварин, зокрема губок.

Порівняльна характеристика одноклітинних

Ознаки

Амеба протея

Інфузорія-туфелька

Евглена зелена

Середовище

прісні водойми

Форма

непостійна

туфельки

овальна

Розміри

0,2 - 0,5 мм

0,2 - 0,3 мм

0,1 - 0,03 мм

Покриви

мембрана

оболонка

Органели руху

псевдоніжки

війки

джгутик

Живлення

гетеротрофний

міксотрофний

Органели травлення

травні вакуолі

Дихання

через поверхню клітини

Органели виділення

скоротлива вакуоля

скоротлива вакуоля (дві)

скортлива вакуоля

Кількість ядер

1

2

1

Розмноження

поділом клітини навпіл

Несприятливі умови

циста

Узагальнення

  • Одноклітинних еукаріот, що живляться шляхом фагоцитозу, називають одноклітинними твариноподібними організмами.

  • Різні групи одноклітинних твариноподібних організмів (зокрема амеби, інфузорії, комірцеві джгутиконосці) відрізняються будовою клітин, рухливістю, способами розмноження.

  • Серед твариноподібних одноклітинних еукаріот є збудники небезпечних хвороб людини (наприклад, дизентерійна амеба та малярійний плазмодій).

Завдання №2 Вільне введення тексту

Дайте відповіді на запитання.

  1. Яка будова клітини амеби протея та як вона пересувається?

  2. Які органели є в інфузорії туфельки?

  3. Яка роль одноклітинних тваринноподібних організмів у природі?

Завдання №3 Тестування

Одноклітинні істоти - цілісні самостійні організми. Вони рухаються, живляться, дихають, реагують на ...
1 листопада
Біологія
6 Клас
9 запитань
17 проходжень
81

Завдання №4 Завантаження файлу

Виконайте малюнок однієї з одноклітинних тварин (на ваш вибір) та зробіть відповідні підписи.

Рефлексія від 6 учнів

Сподобався

6 0

Зрозумілий

5 1

Потрібні роз'яснення

6 0