Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Об'єкти електронних таблиць. Адресація

Інформатика

Для кого: 7 Клас

5 проходжень

7 запитань

01.12.2022

108

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Поняття електронної таблиці

Таблиця (лат. tabula –  дошка)  – структурована  сукупність  даних, розміщених по рядках і стовпцях. Складається  таблиця  зі стовпців і рядків,  на  перетині  яких  містяться клітинкиКожний рядок – це опис одного з об’єктів за всіма властивостями.

Кожний  стовпець  –  це  опис  однієї властивості для всіх об’єктів, зазвичай має назву, що відображає назву цієї властивості. У клітинці вказується значення властивості. У них можуть розміщуватися текст, числа, малюнки, формули і навіть інші таблиці.

Електронна таблиця - таблиця в електронній книзі, клітинки якої міс¬тять структуровані по рядках і стовпцях дані про об’єкти.

Табличний процесор – це прикладна програма, призначена для створення і опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

До основних можливостей цих програм належать обчислення за введеними формулами та побудова діаграм за наведеними даними.

Один з найпопулярніших табличних процесорів Microsoft Office Excel 2010.

Документ електронної таблиці називається робочою книгою. У кожному документі може розміщуватися від 1 до 255 таблиць – робочих аркушів. Документ Excel зберігається у файлі з будь-яким ім’ям і розширенням xlsх

Об’єкти електронних таблиць

Основним об’єктом табличного процесора Excel є електронна книга. Також обє’ктами табличного процесора є аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок, діаграма.

Основні елементи вікна табличного процесора

excel 4 1 1

  1. поле Ім'я;

  2. Рядок формул;

  3. рядок номерів стовпців;

  4. стовпець номерів рядків;

  5. поточна клітинка з табличним курсором;

  6. кнопки прокручування ярликів аркушів;

  7. рядок ярликів аркушів;

  8. кнопка створення нового аркуша.

Адресація

Кожна клітинка електронної таблиці має адресуАдреса клітинки складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона розташована, наприклад A1, C3, D17, AA26.

Електронна таблиця табличного процесора Excel містить 1 048 576 рядків, 16 384 ствопці (від A до XFD) та 17 179 569 184 клітинки.

Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворює діапазон клітинок. Діапазон клітинок, як і окрема клітинка, має адресу. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою. Наприклад, діапазони клітинок A3:A7.

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули. На аркуші, крім електронної таблиці, можуть розміщуватися й інші об’єкти: діаграми, малюнки тощо.

Завдання №2 Вільне введення тексту

Макс. балів: 1 з 12 (8%)

1. Установіть відповідність між назвою програми та основним об’єктом її опрацювання.

Основний об'єкт

             

Назва програми

1.Текстовий документ

A. Excel

2. Електронна таблиця

Б. Word

3.Графічне зображення

В. Power Point

4.Мультимедійна презентація

Г. Paint


Завдання №3 Вільне введення тексту

Макс. балів: 1 з 12 (8%)

Позначте дії, для виконання яких доцільно використати табличний процесор:

1. Виконання обчислень
2. Опрацювання малюнків
3. Створення презентацій
4. Відправлення електронних листів
5. Створення карт місцевості
6. Пошук відомостей в Інтернеті
7. Редагування відеороликів
 8. Побудова діаграм та числових даних

Завдання №4 Вільне введення тексту

Макс. балів: 1 з 12 (8%)

Виберіть правильно записані адреси клітинок: Z3, Б7, 67S, C3D5, ZZZ3, AB4, L2000000, V

Завдання №5 Вільне введення тексту

Макс. балів: 2 з 12 (17%)

Запишіть адреси виділених діапазонів.

excel 4 1 2


Завдання №6 Вільне введення тексту

Макс. балів: 2 з 12 (17%)

Визначте, скільки клітинок містять такі діапазони:

а) A4:A10 - ____;  б) С3:E3 - ____;  в) С2:G9 - ____;  г) E5 - ____;  д) 2:2 - ____;  е) D:D - ____.
Щоб дізнатись, скільки клітинок містить діапазон, треба визначити скільки він містить стовпчиків та рядків і перемножити ці два числа. Наприклад, діапазон  A2:C6 містить 3 стовпчики (A,B,C) та 5 рядків (2,3,4,5,6). Відповідно, клітинок 3*5=15.

Завдання №7 Тестування

Макс. балів: 5 з 12 (42%)
Опис уроку (учням цей опис не показується):

пролджєдждждзздз

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався

1 1

Зрозумілий

2 0

Потрібні роз'яснення

1 1