Михайло Михайлович Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях письмнника.

Українська література

Для кого: 10 Клас

проходження

запитань

08.08.2021

194

0

Опис уроку:

Мета уроку: ознайомити учнів з основними віхами життя і творчості М.Коцюбинського, еволюцією його мистецьких надбань; формувати навички роботи з різними джерелами, уміння обгрунтовувати власні думку, робити висновки і узагальнення.

Завдання №1 Теоретичний блок

Опрацювати теоретичний матеріал підручника О.Авраменка (с. 143 - 154) і презентації за посиланням:

<div><a href="https://vseosvita.ua?rl=192278" target="_blank">Всеосвіта</a> › <a href="https://vseosvita.ua/library/mihajlo-mihajlovic-kocubinskij-zittevij-slah-pismennika-prezentacia-10-klas-401931.html?rl=192278" target="_blank">Перейти на сторінку документа</a></div><iframe src="https://vseosvita.ua/library/embed/0200j7tq-64ba.ppt.html" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:0;border-width:0" width="636" height="636"></iframe>

Завдання №2 Вільне введення тексту

Виконати в цьому полі завдання з презентиції (слайд 10):

  1. За матеріалами презентації і підручника створити хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху Михайла Коцюбинського.

  2. Яке значення має зображення, розміщене в правому нижньому кутку презентації?

  3. Знайдіть висловлювання про письменника, запишіть і прокоментуйте їх. 

Завдання №3 Завантаження файлу

У зошитах виконайте завдання 4 (с. 163) з підручника і прикріріть у це поле.

Завдання №4 Вільне введення тексту

У цьому полі виконати тестові завдання:

1.   Михайло Коцюбинський народився у:

А Вінниці;                             Б Києві;

В Яремчі;                                Г Львові.

2.   Восени 1897 р. Коцюбинський почав працювати редактором відділу хроніки в газеті «Волынь» у місті:

А Луцьк;                                Б Чернігів;

В Житомир;                          Г Львів.

3.   Літературні читання молодих талантів, що збиралися на квартирі М.Коцюбин­ського, мали назву:

А літературні суботи;       Б літературні дискусії;

В літературні засідання;   Г літературний авангард.

4.   М. Коцюбинського називають:

А Кобзарем;                          Б Людинознавцем;

В Каменярем;                        Г Великим сонцепоклонником.

5.   Роки життя М. Коцюбинського:

А 1864-1913;                         Б 1864-1869;

В 1814-1861;                          Г 1860-1913.

6. Після закінчення Вінницького реального училища М. Коцюбинський працював:

А лікарем;           В учителем;

Б священиком;    Г юристом.

7.   Поліція встановлює за М. Коцюбинським таємний нагляд через:

А Пропагування рідної мови, культури, звичаїв, обрядів.

Б Те, що він викривав реакційну сутність буржуазії у своїх творах.

В Видання революційної газети.

Г Зближення з народниками і організацією нелегального гуртка.

8.Мистецький напрям, основним завданням якого було витончене відтворення особистісних вражень і спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань — це:

А романтизм;

Б сентименталізм;

В реалізм;

Г імпресіонізм.

9. М. Коцюбинський вивчає життя, побут і мову мол­даван, пише про них оповідання...

А «Для загального добра».

Б «На камені».

В «П’ятизлотник».

Г «В дорозі».

10.М. Коцюбинський в українській прозі початку XXст. в Україні вважається одним із творців...

А Соціально-побутової повісті.

Б Соціально-психологічної новели.

В Історико-соціального оповідання.

Г Романтичної оповіді.

11. У 1890 р. у львівському журналі «Дзвін» було видано твір М. Коцюбинського...

А Вірш «Наша хатка».

Б Оповідання «Харитя».

В Казку «Хо».

Г Новелу «Коні не вінні».

12.Першим оповіданням М. Коцюбинського вважається...

А «Лялечка».

Б «Андрій Соловійко».

В «Цвіт яблуні».

Г «Подарунок на іменини».

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0
Схожі уроки

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.