Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Інтерпретування даних у вигляді діаграм. Типи діаграм.

Інформатика

Для кого: 9 Клас

5 проходжень

4 запитань

01.12.2022

71

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Завантаження файлу

Для актуалізації опорнихї знань виконайте онлайн вправу.

Завдання №2 Теоретичний блок

Перегляньте відеоматеріал.

Діаграма — це графічне представлення даних, у якому числові дані подано геометричними фігурами.

Діаграма наочно показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.

Основними видами діаграм є кругова діаграма, стовпчаста діаграма і лінійчата (графік).

 

Який вид діаграми вибрати для графічного представлення даних, залежить від того, що саме діаграма повинна показати найкраще.

Секторні (круговідіаграми більш наочно показують співвідношення частин у цілому. Секторну діаграму використовують, якщо елементи ряду даних утворюють щось ціле.

Приклад:

Побудувати діаграму населення Землі по континентах.

Загалом в Азії проживає понад 60 % світового населення, Африці — 12%, Європі 11%, Північній Америці — 8%, Південній Америці — 5,3%, в Австралії та Океанії — менше 1% .

д1.PNG

Стовпчасті діаграми (гістограми) показують кількісні характеристики одночасно в кількох рядках і стовпчиках.

д2.PNG

Якщо ми порівнюємо не один, а декілька показників, які до того ж дають сумарний внесок у загальну суму, то слід обрати гістограму з накопиченням.

 

д5.PNG

Лінійчату діаграму використовують для зображення тенденції зміни даних за однакові проміжки часу.

 д3.PNG

Точкові діаграми використовують для побудови графіків функцій, коли треба показати залежність однієї величини від іншої.

д6.PNG

Алгоритм побудови діаграм 

 
 1. Створити таблицю даних.
 2. Виділити джерело даних — діапазон клітинок таблиці, що містить дані, на основі яких буде створюватися діаграма. Для побудування діаграми джерело даних має містити числові дані.
 3. Відкрити вкладку «Вставлення».

4. У групі інструментів «Діаграми» вибрати потрібний тип діаграми.

д7.PNG

Редагування та форматування діаграми

При редагуванні діаграми за потреби виконуються такі дії:

 • змінення даних у таблиці;

 • змінення діапазонів даних, тобто додавання/вилучення рядків/стовпців до діапазонів даних, які відображає діаграма;

 • взаємна заміна даних на осях (дані, що відкладені по осі Х, переміщаються на вісь Y, і навпаки);

 • додавання або змінення заголовків діаграми, осей, підписів даних тощо.

Зверни увагу!

Коли ми редагуємо таблицю даних, автоматично змінюється розмір графічних представлень даних у діаграмі.

Форматування діаграми полягає у зміненні параметрів оформлення окремих об'єктів діаграми.

Основні об'єкти діаграми

 
д4.PNG

Ряд даних — це набір пов'язаних значень на діаграмі, наприклад усі стовпчики одного кольору на гістограмі або одна лінія на лінійній діаграмі.

Якщо виділити діаграму, стає активним тимчасовий розділ «Знаряддя для діаграм», що об'єднує вкладки, які містять інструменти для форматування діаграми.

На вкладці «Конструктор» розташовані групи інструментів:

 • Тип: зміна типу діаграми;

 • Дані: взаємна заміна даних на осях;

 • Макети діаграм: вибір готового макету діаграми;

 • Стилі діаграм: вибір загального стилю оформлення діаграми;

 • Перемістити діаграму: зміна розташування діаграми (наприклад, розмістити на окремому аркуші).

д8.PNG

На вкладці «Макет» розташовані групи інструментів:

 • Підписи: зміна заголовків об'єктів діаграми;

 • Осі: налаштування осей, відображення сітки;

 • Тло: інструменти для оформлення області побудови

 • та інші.

д9.PNG

Також можна змінити параметри діаграми, скориставшись командами контекстного меню.

Завдання №3 Завантаження файлу

Практичне завдання:

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

“Діаграми. Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних”

  1. Завантажити в свою папку (D:\Tutorial\9-X\прізвище) файл “png_9klas_Lesson51_Excel_PR03.xlsx”.


  2. Відкрити файл, перейти на аркуш “Населення України”.


  3. Побудувати об’ємну секторну діаграму “Склад населення України у 1897-1900 рр.” на основі перших двох стовпців таблиці:

     3.1. Виділити комірки діапазону A2:B8.

     3.2. У вкладці Вставлення підменю Діаграми обрати Вставити секторну або кільцеву діаграму .

     3.3. Вибрати об’ємна секторна діаграма.

     3.4. Обрати для діаграми вказану колірну схему (вкладка Конструктор, ).

    3.5. Змінити назву діаграми на “Склад населення України у 1897-1900 рр.”, задати зелений колір тексту, накреслення  – напівжирне.

    3.6. Додати підписи даних (натиснути правою клавішею мишки на області діаграми, у контекстному меню обрати підменю Додати підписи даних, у ньому натиснути Додати підписи даних).

  3.7. Для фону діаграми задати градієнтну зелену заливку (клацнути правою клавішею мишки по області діаграми, у контекстному меню обрати , вибрати потрібний колір, натиснути , обрати необхідний стиль).

  3.8. Розмістити діаграму на вільній частині аркуша.


  4. Побудувати об’ємну стовпчасту діаграму “Порівняння: українці - росіяни - євреї”:

   4.1. Виділити діапазони A2:B5, D2:D5, F2:F5 (виділити діапазон A2:B5, натиснути клавішу Ctrl, не відпускаючи її виділити D2:D5 та F2:F5).

     4.2. У вкладці Вставлення підменю Діаграми обрати Вставити стовпчасту діаграму , об’ємна стовпчаста діаграма.

  4.3. Змінити назву діаграми на “Порівняння: українці - росіяни - євреї”. Задати синій колір тексту, накреслення – напівжирний курсив.

     4.4. Змінити кольори стовпців за вказаним зразком ().

     4.5. Для області діаграми обрати вказану текстуру (, ).

     4.6. Розмістити діаграму на вільній частині аркуша.


  5. Створити комбіновану діаграму “Порівняння: українці - росіяни”:

     5.1. Виділити діапазон A2:F4.

     5.2. У підменю діаграми обрати Переглянути всі діаграми .

     5.3. У діалоговому вікні “Вставлення діаграми” вибрати вкладку “Всі діаграми”, натиснути , .

     5.4. Відформатувати діаграму за вказаним зразком (заголовок, кольори стовпців та ліній, текстура фону області діаграми).


  6. Показати роботу вчителеві.


  7. Зберегти файл.



  8. Перейти на аркуш “Графіки функцій”:

     8.1. Заповнити діапазон B1:Q1 числами від -4 до 3,5.

        1 спосіб

              ¤  У комірку B1 ввести число -4, у клітинку C1 – число -3,5.        

              ¤   Виділити обидві комірки, натиснути на маркер заповнення та потягнути до комірки Q1.

       2 спосіб 

            ¤ У клітинку B1 ввести число -4, натиснути Enter, виділити комірку B1, у вкладці Основне обрати Заповнити , .

              ¤  У діалоговому вікні “Прогресія” обрати Розташування: за рядками, Крок: 0,5, Граничне значення: 3,5.

            ¤  Натиснути на кнопку .

     8.2. У комірку B2 ввести формулу =3B1^2-9B1+1 для обчислення значення вказаної функції відносно значення абсциси клітинки B1.

     8.3. За допомогою маркера заповнення скопіювати формулу клітинки B2 у комірки діапазону C2:Q2.

     8.4. Аналогічним чином заповнити клітинки діапазону B3:Q3.

    8.5. Для комірок діапазону B3:Q3 встановити вирівнювання по центру (як по горизонталі, так і по вертикалі), формат – числовий із 2 знаками після коми).

     8.6. Перевірити правильність обчислень та форматування. При необхідності внести необхідні виправлення.



      8.7. Побудувати на основі діапазону A1:Q3 точкову діаграму .

    8.8. Задати назву діаграми “Графіки функцій” та відформатувати за вказаним зразком (колір – оранжевий, накреслення – напівжирне).

     8.9. Обрати вказаний стиль діаграми (вкладка Конструктор, підменю Стилі діаграм).

  8.10. Розмістити легенду справа від області побудови діаграми (клацнути на легенді правою клавішею мишки, у контекстному меню обрати , натиснути Праворуч).

     8.11. Зберегти файл.


     8.12. Заповнити діапазон клітинок B10:Q10 числами від -7 до 8

    8.13. Здійснити необхідні обчислення у комірках діапазону B11:Q13 (скористатися математичними функціями SIN() та COS(), наприклад =2*SIN(B10)-5).

      8.14. Для комірок діапазону B11:Q13 встановити вирівнювання по центру (як по горизонталі, так і по вертикалі), формат – числовий із 2 знаками після коми).

      8.15. Перевірити правильність обчислень та форматування. При необхідності внести необхідні виправлення.



       8.16. Побудувати на основі діапазону A10:Q13 точкову діаграму .

      8.17. Відформатувати діаграму за вказним зразком (назва, стиль, розміщення легенди, фон).

      8.18. Зберегти файл.

      8.19. Показати роботу вчителеві.



  9. Перейти на аркуш “Динаміка продажу”:


  10. Побудувати комбіновану діаграму, яка б відображала різницю між запланованою та реальною кількістю продаж:

      10.1. У комірку ввести слово “Різниця”.

      10.2. У комірках діапазону D2:D13 обчислити різницю між проданою та запланованою кількостями продаж.

   10.3. На основі діапазону побудувати комбіновану діаграму, виставивши для План і Продано тип діаграми Графік з маркерами.

     10.4. Додати ряд Різниця:

               ¤ Вкладка Конструктор, .

               ¤ У діалоговому вікні “Вибір джерела даних” натиснути :

          ¤ У полі Ім’я ряду обрати комірку D1 (Різниця), у полі Значення ряду видалити символи {1} і обрати діапазон D2:D13, натиснути ). 

     10.5. Аналогічно додати ряд План (посилання на комірку B1 та діапазон B2:B13).

     10.6. Скориставшись стрілочками , розташувати назви рядів у вказаному порядку. Натиснути кнопку .

     10.7. У вкладці Конструктор обрати , вибрати вкладку Усі діаграми, .

     10.8. Обрати вказані типи діаграм для кожного пункту.  Натиснути .

     10.9. Виділити частину між графіками, зафарбувати жовтим кольором.

     10.10. Для зафарбованої частини під графіками обрати , .

     10.11. Додати назву діаграми “Динаміка продажу” (колір тексту – зелений, накреслення – напівжирне).

     10.12. Скориставшись інструментами і , відформатувати лінії та маркери за вказаним зразком.

     10.13. Розмістити легенду праворуч від області побудови діаграми.

     10.14. Задати градієнтну заливку зеленим кольором для фону діаграми.


  11. Зберегти файл.


  12. Показати роботу вчителеві.


Завдання №4 Завантаження файлу

Для закріплення вивченого матеріалу виконайте онлайн вправу.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0