Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Інтерактивне навчання для розвитку творчого потенціалу: створюємо цікаві вправи на платформі "Всеосвіта"
»
Взяти участь Всі події
Урок:

Функції в табличному процесорі

23.11.2023
9 Клас

2

6

110

0

Вміст уроку:

Завдання №1:

Теоретичний блок

Логічний вираз — це вираз, який набуває одного з двох значень: True — істина або False — хибність.

Логічна функція — це функція, один або кілька аргументів якої — логічні вирази.

Функція IF(ЯКЩО) призначена для обчислення різних виразів залежно від умови:

IF(Умова; Вираз1; Вираз2)

  • Вираз1 — обчислюється, якщо умова істинна.

  • Вираз2 — обчислюється, якщо умова хибна.

Приклад:

Вивести слово «Гаряче», якщо число менше 5, і слово « Холодно» в протилежному випадку.


У програмі
Excel можна записати це розгалуження звикористанням функції IF(ЕСЛИ):

202.PNG

У функціях Excel логічний вираз може містити адреси комірок та / або арифметичні вирази.

Складеним логічним виразом називають вираз, утворений за допомогою логічних операцій.

Основними логічними операціями є NOT (заперечення), AND (логічний добуток), ОR (логічне додавання).

Приклад:

Перевірити, чи належить число в клітинці В1 проміжку від 1 до 10:

=IF(AND(B1>1;В1<10); «Так»; «Ні»).

Іноді буває доцільно використати вкладені логічні функції IF (ЯКЩО).

Вивести слово «Холодно», якщо число більше 10, слово «Тепліше», якщо число від 5 до 10, і «Гаряче», якщо число менше 5.


У програмі
Excel можна записати це розгалуження за допомогою функції IF (ЯКЩО):
=IF (D1<5; "Гаряче"; IF(D1<10; "Тепліше"; "Холодно"))

201.PNG

Розглянемо декілька логічних функцій.

203.PNG

Математичні функції

Математичні функції використовують для виконання математичних обчислень. З повним переліком математичних функцій можна ознайомитись на вкладці Функції у групі Бібліотека функцій.

матф.PNG

Математичні функції в Excel — це функції, призначені для виконання обчислень над числами та / або даними комірок: округлення, перетворення чисел тощо.

Приклад:

Якщо знайти добуток числових даних у діапазоні комірок А1:В2 й округлити його до десятих, то формула матиме вигляд: =ROUND(PRODUСT(A1:B2);1)

Статистичні функції

Статистичні функції в Excel — це функції, призначені для обчислення статистичних характеристик сукупностей даних, таких, як середнє арифметичне, медіана, мода, розмах варіювання, стандартне відхилення.

Функції, призначені для обчислення статистичних характеристик, згруповані в категорії Статистичні.

статф.PNG

Аргументами статистичних функцій можуть бути числа, імена, діапазони або посилання на клітинки, які містять числа.


Враховуються логічні значення й числа у вигляді тексту, внесені безпосередньо до списку аргументів.


Якщо аргумент, який є масивом або посиланням, містить текст, логічні значення або пусті клітинки, то такі значення ігноруються; проте клітинки з нульовими значеннями враховуються.


Аргументи, які є помилковими значеннями, або текст, який не можна перетворити на числове значення, спричиняють помилки.

4.PNG


Найчастіше використовувані функції (сума, середнє, максимальне, мінімальне значення) винесені на вкладинку Основне (піктограма ∑).


Розглянемо основні статистичні функції.


AVERAGE(число1;[число2];...)
— повертає середнє (арифметичне) аргументів.


• число1 — обов’язковий аргумент. Перше число, посилання на клітинку або діапазон клітинок, для яких потрібно обчислити середнє значення.
• число2 — необов’язковий аргумент. Додаткові числа, посилання на клітинки або діапазони, загальною кількістю до 255, для яких потрібно обчислити середнє.

Приклад:

Якщо діапазон A1:A20 містить числа, формула =AVERAGE(A1:A20) повертає середнє значення цих чисел.

MIN(число1;[число2];...) — повертає найменше число в наборі значень.


MAX(число1;[число2];...) — повертає найбільше значення з набору значень.


MEDIAN(число1;[число2];...) — повертає медіану вказаних чисел. Медіана є числом, яке розташоване посередині набору чисел.


MODE.MULT(число1;[число2];...) — повертає вертикальний масив найчастіше повторюваних значень у масиві або діапазоні даних. У випадку кількох мод повертається кілька результатів. Оскільки ця функція повертає масив значень, її потрібно вводити як формулу масиву (натисніть клавішу F2, а потім Ctrl + Shift + Enter).


RANK(число;посилання;[порядок]) — повертає ранг числа у списку чисел.

Ранг числа — це його місце за величиною серед інших значень у списку. (Якщо відсортувати список, то ранг числа буде дорівнювати його позиції).

Приклад:

Обчислити статистичні характеристики набору значень 2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 10.


статхар.PNG

Завдання №2:

Вільне введення тексту

10 з 10 (100%)

Виконати інтерактивні вправи

Рефлексія від 4 учнів

Сподобався:

4 0

Зрозумілий:

3 1

Потрібні роз'яснення:

4 0
Рекомендуємо

Табличні процесори, їхнє призначення

Табличні процесори, їхнє призначення

30

83 грн

41 грн

§ 18. Середовище табличного процесора

§ 18. Середовище табличного процесора

32

50 грн

3.5 Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами табличного процесора

3.5 Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами табличного процесора

21

Інформатика
10 клас

50 грн

§ 19. Робота з табличними даними

§ 19. Робота з табличними даними

46

50 грн

4.7. Налаштування параметрів роботи середовища текстового процесора

4.7. Налаштування параметрів роботи середовища текстового процесора

116

50 грн

Схожі уроки

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

755

Інформатика
9 клас

Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

Цикли з передумовою у вкладених циклах

Цикли з передумовою у вкладених циклах

541

Інформатика
6 клас

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.