Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Впровадження інтегрованих уроків в навчальний процес має на меті не лише удосконалення та поширення предметних та мовних навичок, визначених навчальними програмами з певних дисциплін та іноземної мови мови, але й комплексне формування ключових компетентностей особистості - динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, що визначає здатність особистості успішно соціалізуватися.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Курс «Як спланувати інтегрований урок іноземної мови: від теорії до практики» розрахований на освітян, які викладають іноземну мову та хотіли би більше дізнатися про можливості інтегрованих уроків/проєктів та впроваджувати їх у навчальний процес. Адже головним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних дисциплін. Курс передбачає три модулі, під час яких слухачі матимуть змогу ознайомитися з метою проведення інтегрованих уроків, видами методик, ідеями щодо створення власних інтегрованих уроків або проєктів та практичними порадами щодо етапів підготовки.

Актуальність

Концепція «Нова українська школа» передбачає спрямованість освітнього процесу на формування ключових компетентностей «різнобічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Реформування змісту освіти ґрунтується на формуванні ключових компетентностей, потрібних для успішної самореалізації особистості в суспільстві. Важливий акцент новозмін пов’язаний із визначенням рівнозначності усіх ключових компетентностей та їхнє формування шляхом подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних проєктів шляхом інтегративного підходу.

Інтеграція предметів у сучасній школі – один із напрямків активних пошуків нових педагогічних технологій, що забезпечать формування високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу. Іноземна мова – один з найуніверсальніших предметів, здатних збагачувати та інтегрувати зміст освіти.

Цільова аудиторія

Курс призначений для освітян, які викладають іноземну мову та мають бажання впровадити інтегровані уроки у свою педагогічну практику, вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти, за напрямами: професійна діяльність вчителя (формування ключових та предметних (галузевих) компетентностей відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”

Мета навчального курсу

Ознайомити слухачів курсу з поняттям інтегрований урок, класифікацією та методиками створення вищезазначених уроків та з практичними прикладами та ідеями щодо запровадження у навчальний процес.

Завдання навчального курсу

 • визначити принципи ефективної інтеграції навчальних дисциплін з уроком іноземної мови;

 • дати поняття про інтегровані уроки;

 • дібрати педагогічні технології, дидактичні методи та прийоми навчання формування ключових компетентностей особистості;

 • дібрати технології, методи та прийоми навчання інтегрованого уроку;

 • розглянути шаблони створення інтегрованих уроків.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться

професійно-педагогічна компетентність: володіння методикою викладання предмету, зокрема методики проведення інтегрованих уроків;

інформаційно-цифрова компетентність: здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;

інноваційність: відкритість до нових ідей, способів виконання дій.

Очікувані результати навчання охоплюють

Знання і розуміння:

 • сучасних тенденцій розвитку освіти;

 • особливостей процесів викладання інтегрованих уроків;

 • способів реалізації інтегрованих уроків.

Розвинені вміння:

 • керувати проектною діяльністю здобувачів освіти;

 • організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);

 • конструювати та реалізувати сучасні програми навчання;

Диспозиції (цінності, ставлення):

 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток.

Опис досягнутих результатів навчання

По закінченню курсу слухачі навчаться планувати та реалізовувати інтегровані уроки. Курс сприяє формуванню широкого кола компетентностей та підвищення кваліфікації слухачів курсу за вищевказаною темою.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ. Базові поняття інтегрованого уроку/проєкту
1. Вступ.
2. Теоретичні засади інтегрованих уроків.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Види методик інтеграції навчальних предметів на уроці іноземної мови
1. Особливості інтегрованого уроку іноземної мови.
2. Предметно-мовне інтегроване навчання.
3. Інтеграція природничо-математичних дисциплін та іноземної мови.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Особливості планування інтегрованих уроків/проєктів
1. Розробка плану реалізації.
2. Приклад впровадженого інтегрованого проєкту.
Всього годин: 12
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).