Курс:«Як підготувати успішну особистість: евристичні технології в освітньому процесі»

Автор курсу:
Ілляхова Марина Володимирівна
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Професійна місія сучасного вчителя полягає у здійсненні креативної, евристичної, новаторської діяльності, а також підготовці успішних учнів, які відповідатимуть інноваційним орієнтирам, соціальним настановам, економічним стратегіям інформаційного суспільства з інноваційно-креативним типом економіки. Саме тому навчальний курс презентує систему евристичних технологій і методик, які зорієнтують вчителя до новаторської діяльності в сучасних складних умовах, покажуть як увійти до інформаційного ринку креативних індустрій, як знайти власну траєкторію з метою створення найбільш сприятливих умов для розвитку успішної особистості.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про навчальний курс

У навчальному курсі розглянуто можливості розвитку успішної особистості з використанням креативних практик і евристичних технологій у навчанні. Визначено професійні, надпрофесійні (soft skills) і трансверсальні компетенції сучасного вчителя у реалізації ефективної професійної діяльності. Узагальнено досвід реалізації найефективніших евристичних технологій і методів у забезпеченні продуктивності освітнього процесу. Запропоновано механізм визначення індивідуального стилю навчання.

У матеріалах деталізовано неалгоритмічний механізм прийняття інноваційно-креативних рішень і алгоритмічні технології вирішення задач творчого типу. Акцентовано на організації освітнього процесу у формуванні успішної особистості і психологічних особливостях утворення ефективної учнівської групи.  

Кожна технологія, що описана у навчальному курсі ілюструється практичними прикладами, кейсами, проблемно-пошуковими завданнями, які допомагають евристично, нестандартно, креативно вирішувати складні задачі у процесі навчання. Проблемно-пошукові питання для самостійної роботи і практичні завдання для самоконтролю розраховано на актуалізацію креативного мислення, формування евристичного досвіду вирішення складних задач, активізацію інноваційного потенціалу, подолання психологічної інерції і розвиток пластичності мислення суб’єктів освітнього процесу. Матеріали курсу також містять тезаурус креативності і список рекомендованої літератури.

Тема навчального курсу містить такі маркери. «Важлива авторська заувага», «Важливо для самопізнання», «Концептуальна довідка», «Важливо занотувати», «Рекомендації і пропозиції», «Важливий приклад».

Кому адресований навчальний курс

Курс розроблено для вчителів, методистів, науковців, працівників вищих закладів освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитком професійної креативності та творчих здібностей.

Мета навчального курсу

Розвиток надпрофесійних (soft skills) і трансверсальних компетенцій, що відповідають за успішну життєдіяльність особистості, її високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання.

Реалізація завдань навчального курсу

Для досягнення ефективних результатів курсу необхідне:

 • Самостійне опрацювання слухачами навчального матеріалу.
 • Виконання контрольно-діагностичних матеріалів, спрямованих на удосконалення креативних компетенцій на практиці застосовувати набуті теоретичні знання.
 • Участь в рефлексійно-оцінювальному блоці курсу з метою використання здобутих компетенцій у професійно-педагогічній діяльності.
 • Розроблення власного професійного проекту.

Очікувані результати навчального курсу

Очікувані результати опрацювання матеріалів спецкурсу охоплюють:

Знання і розуміння

 • сутності креативних практик в освіті;

можливостей реалізації креативних індустрій;

 • ефективних евристичних технологій забезпечення навчального процесу;
 • креативних методик і психологічних прийомів розвитку успішної особистості учня.

Розвинені вміння

 • активізувати евристичний і креативний потенціал власного «Я»;
 • реалізувати новаторську і пошукову діяльність;
 • формувати евристичний банк ідей;
 • удосконалювати оригінальний і нестандартний підхід до власної професійної діяльності;
 • безперервно оновлювати знання з евристичних та інноваційних методик, що спрямовані на розвиток успішної особистості.

Диспозиції

(цінності, ставлення)

 • евристичність;
 • людиноцентризм;
 • готовність до змін, мобільність;
 • реалізація принципів креативної педагогіки; 
 • рефлексія власної професійної діяльності.

Ключові слова навчального курсу

Безперервна освіта, евристичні технології, інноваційна діяльність, інноваційні технології, креативність, креативні практики, креативне мислення, професійний саморозвиток, новаторська діяльність, творчий потенціал.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Креативні практики – можливості розвитку успішної особистості
1. Soft skills сучасного вчителя і трансверсальні компетенції. 2. Сутність і види креативних практик у освіті. 3. Креативні індустрії у розвитку успішної особистості.
Всього годин: 7
Лекції: 4
Самостійна робота: 1
Практична робота: 1
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Найефективніші технології і методи навчання: від креативної ідеї до ефективної діяльності
1. Неалгоритмічні методики прийняття інноваційно-креативних рішень. 2. Алгоритмічні технології вирішення задач творчого типу.
Всього годин: 17
Лекції: 8
Самостійна робота: 2
Практична робота: 6
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Організація освітнього процесу у формуванні успішної особистості
1. Психологічні особливості учнівського групи. 2. Типи компетентності учня. 3. Визначення індивідуального стилю навчання. 4. Організація «сесій синекторів».
Всього годин: 10
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний