Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс розкриває особливості створення освіти в інтересах сталого розвитку та з цією метою пропонує дієвий інструментарій.

Ви усвідомлюєте або лише намагаєтеся зрозуміти необхідність освіти на користь сталого розвитку для побудови безпечного майбутнього? Прагнете зрозуміти як організувати освітній процес на досягнення цілей сталого розвитку? Маєте намір осягнути як це оптимально зробити? Бажаєте отримати дорожню карту з впровадження цілей сталого розвитку у власну педагогічну діяльність?

Тоді гайда реєструватися на курс!

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Глобальні проблеми, такі як зміна клімату, диктують необхідність невідкладної трансформації нашого способу життя, нашого менталітету та звичок. Для того щоб ці зміни стали реальністю, нам потрібні нові практичні навички, ціннісні орієнтири та поведінкові установки, які забезпечать побудову стійкіших суспільств.

Освіта – це одночасно самостійна мета та засіб для досягнення цілей сталого розвитку. Вона є не тільки невід'ємною частиною, а й ключовим чинником сталого розвитку, що й має мотивувати заклади освіти впроваджувати цілі сталого розвитку в освітній процес.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники/працівниці закладів загальної середньої освіти (учительство всіх навчальних дисциплін, директори/директорки та їх заступники/заступниці, керівники/керівниці гуртків, психологи/психологині, виховательки/вихователі групи продовженого дня, бібліотекарі/бібліотекарки); педагогічні працівники/працівниці закладів позашкільної освіти (директори/директорки, методисти/методистки, керівники/керівниці гуртків, керівники/керівниці гуртків наукових секцій МАН); педагогічні працівники/працівниці закладів дошкільної освіти (директори/директорки та їх заступники/заступниці, методисти/методистки, виховательки/вихователі, керівники/керівниці гуртків); педагогічні працівники/працівниці закладів вищої освіти (викладацька спільнота, куратори/кураторки); консультанти/консультантки центрів професійного розвитку педагогічних працівників/працівниць; батьки.

Мета навчального курсу

удосконалювати та розвивати професійні компетенції педагогічних працівників і працівниць із впровадження цілей сталого розвитку в освітній процес закладів освіти.

Завдання навчального курсу

 • розглянути актуальність та сутність сталого розвитку;

 • знати цілі сталого розвитку;

 • охарактеризувати ключові компетенції в галузі сталого розвитку;

 • оволодіти педагогічними підходами та методами навчання, які варто використовувати в освіті на користь сталого розвитку;

 • проаналізувати конкретні завдання навчання, теми та методики навчання на досягнення цілей сталого розвитку;

 • зрозуміти особливості організації освітнього процесу закладу освіти в інтересах сталого розвитку;

 • отримати варіації вправ та інтерактивних методів на досягнення цілей сталого розвитку;

 • усвідомити зв’язок між завданнями навчання та міждисциплінарними компетенціями у сфері сталого розвитку; між правами людини та цілями сталого розвитку суспільства;

 • удосконалити вміння підбирати, створювати, адаптувати, трансформувати та комбінувати різноманітні вправи та методи навчання на користь сталого розвитку;

 • розвивати навички педагогіки партнерства; вміння критично та аналітично мислити; вміння працювати з цифровими технологіями; вміння організовувати навчання на основі досвіду та проводити рефлексію;

 • підвищувати професійну компетентність;

 • мотивувати педагогічну спільноту до конструювання освіти на користь сталого розвитку.

Опис досягнутих результатів навчання

Після опанування курсу слухачі/слухачки будуть:

 • знати: поняття «сталий розвиток», «компетенції», «громадяни стійких суспільств», «водний слід», «екологічний слід»; складові концепції сталого розвитку; цілі в області сталого розвитку; ключові компетенції в галузі сталого розвитку; основні педагогічні підходи та методи навчання, які варто використовувати в освіті на користь сталого розвитку; опис конкретних завдань навчання, теми та методики навчання на досягнення цілей сталого розвитку; приклади вправ і інтерактивних методів навчання на реалізацію цілей сталого розвитку;

 • розуміти: актуальність і сутність сталого розвитку суспільства; передумови реалізації сталого розвитку; значення Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992 р.); універсальний та неподільний характер цілей сталого розвитку; мету концепції освіти на користь сталого розвитку; необхідність реалізації завдань навчання у зв'язку з міждисциплінарними компетенціями у сфері сталого розвитку;

 • уміти: організовувати освітній процес у закладі освіти на користь сталого розвитку; підбирати, створювати, адаптувати, трансформувати та комбінувати різноманітні вправи та інтерактивні методи на досягнення цілей сталого розвитку; розвивати навички критичного та системного мислення у здобувачів і здобувачок освіти; організовувати навчання на основі досвіду та проводити рефлексію;

 • бути компетентними: у впроваджені цілей сталого розвитку в освітній процес закладу освіти.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Особливості сталого розвитку суспільства
1. Актуальність та сутність сталого розвитку.
2. Цілі сталого розвитку.
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Створюємо освіту на користь сталого розвитку
1. Навчання здобувачів і здобувачок освіти на основі принципів сталого розвитку.
2. Організація освітнього процесу закладу освіти на досягнення цілей сталого розвитку.
Всього годин: 14
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Практичні кейси, орієнтовані на реалізацію цілей сталого розвитку
1. Варіації вправ.
2. Приклади інтерактивних методів.
Всього годин: 10
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
4
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).