Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»

Автор курсу:
Швень Ярослава Леонідівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Розробник спецкурсу «Технологія проведення воркшопу» для курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Сучасні освітні виклики і трансформації вимагають переосмислення роботи з дорослими людьми і появу сучасних освітніх технологій, які відрізняються динамікою, професійною інтеракцією та емоційним комфортом під час самого навчання. Безперервний розвиток нових технологій уже зараз провокує людей постійно працювати над собою: удосконалюватися, опановувати додаткові навички та змінювати професії. Відповідно і вчитель не може лишатися осторонь, адже від того, наскільки швидко він вчиться, перемикається на нові методики та експериментує, залежить якість його роботи та результати його учнів. Тож, з метою професійного розвитку сучасного педагога в умовах формальної та неформальної освіти теоретично і практично обґрунтовано соціально-психологічні особливості проведення воркшопу і розроблено технологію підготовки і проведення воркшопу в освітній діяльності.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

У навчальному курсі обґрунтовано концептуальні ідеї використання динамічного навчання загалом і воркшопу зокрема, адже актуальні проблеми педагогічного лідерства, що передбачають обговорення цінностей Нової української школи, створення можливостей для викладання і навчання, спільна робота педагогів й учнів, керівництва закладу освіти якнайкращим чином можуть бути актуалізовані саме у форматі воркшопу.

У навчальному курсі розглянуто ефективність проведення воркшопу і відмінності із тренінгом; закцентовано увагу на необхідності психологічного супроводу освіти дорослих (учителів, працівників методичних служб, директорів, батьків) в умовах формальної і неформальної освіти, яка набирає обертів; визначено особливості дорослого віку і психофізіологічні особливості навчання дорослих; зосереджено увагу на функції «ведучого» воркшопу; обґрунтовано сучасні підходи до використання форм, методів, прийомів воркшопу; розглянуто етапи планування, підготовки, схему проведення воркшопу.

Тож, актуалітетом в освіті дорослих є впровадження в освітню практику динамічної форми навчання – воркшопу як технології професійної інтеракції з метою розвитку професійної компетентності (набуття відповідних знань, умінь і навичок) – soft skills –  у стислі терміни .

Для кого цей курс або цільова аудиторія

Курс призначений для педагогічних працівників, керівників і працівників методичних служб усіх рівнів, заступників директорів і директорів закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти, психологів, тренерів і супервізорів, а також усіх, хто працює з дорослою аудиторією.

Головна мета курсу

Формування уявлень про теорію і методику динамічного навчання дорослих в умовах неперервної освіти і набуття практичних навичок та вмінь з технології планування і проведення воркшопу в освіті дорослих.

Завдання

 • Ознайомлення із теоретичними відомостями щодо виникнення і функціонування воркшопу як освітньої технології динамічної професійної інтеракції;
 • Набуття професійних навичок планування і проведення воркшопу в освіті дорослих.

Очікувані результати, слухач курсу навчиться

 • Розуміти специфіку динамічного навчання в освіті дорослих;
 • Розрізняти технологію проведення воркшопу і тренінгу в освіті дорослих;
 • Розуміти особливості дорослого віку;
 • Ураховувати психофізіологічні і нейропсихологічні особливості навчання під час роботи з дорослою аудиторією;
 • Розуміти роль «ведучого» воркшопу і опанувати навички фасилітативного супроводу воркшопу;
 • Планувати проведення воркшопу для освіти дорослих;
 • Використовувати навчальні методики воркшопу і формувати «професійне портфоліо» методик, методів і прийомів;
 • Уміти добирати і використовувати психодіагностичний інструментарій під час проведення воркшопу з метою соціально-психологічного впливу на усвідомлену освітню діяльність дорослих;
 • Уміти розробляти і реалізовувати проведення воркшопу в освіті дорослих.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Історія виникнення воркшопу. 2. Відмінність воркшопу від тренінгу або «воркшоп ≠ тренінг». 3. Воркшоп = динамічне навчання.
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 1
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Воркшоп: психологічні особливості
1. Психофізіологічні і нейропсихологічні особливості навчання дорослої аудиторії. 2. Функції «ведучого» воркшопу.
Всього годин: 14
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 8
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Технологія підготовки і проведення воркшопу
1. Елементи планування і схема воркшопу. 2. Навчальні методики, методи і прийоми воркшопу.
Всього годин: 16
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 8
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний