Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Програма курсу «Теоретико-практичні засади підготовки до ЗНО з української мови. Лексика. Фразеологія» моделює базові аспекти теорії і практики базових знань з української мови для підготовки до ЗНО з лексики і фразеології. Зміст даного курсу є актуальним у контексті вимог і запитів суспільства, перехідних трансформаційних освітніх процесів, адже вчителі української мови повинні володіти сучасним інструментарієм і мати необіхідні методичні вказівки для якісної підготовки здобувачів освіти до ЗНО. Цей курс буде корисним для вчителів української мови закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти; завідувачів і консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які надають освітні консультації вчителям української мови; науково-педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, які підвищують кваліфікацію вчителям української мови в ОІППО.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Нові підходи до змісту шкільного курсу української мови, вимоги до мовної компетенції здобувачів освіти згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти в умовах підготовки до ЗНО окреслили проблему вдосконалення фахової компетентності вчителя української мови як головного носія національної мови. На інноваційний спектр освітньої діяльності вчителя української мови і літератури суттєво впливають тенденції в розвитку мови. Учитель української мови нової формації — це дослідник, якому вкрай важливо компетентно орієнтуватися в широкій фаховій інформації, знати сучасні наукові концепції, уміти залучати до наукового пошуку учнівську молодь, уміти здійснювати якісну підготовку здобувачів освіти до ЗНО. Отже, виникає потреба в координації зусиль формальної і неформальної освіти на якісне професійне вдосконалення вчителів української мови в контексті підготовки здобувачів освіти до ЗНО загалом і розвитку професіоналізму зокрема. 

Цільова аудиторія

педагогічні працівники закладів закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти; завідувачі і консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників; науково-педагогічні працівники закладів  післядипломної освіти.

Мета навчального курсу

розкрити теоретичні й практичні засади підготовки до ЗНО з української мови (розділи «Лексика», «Фразеологія») відповідно до сучасних мовних норм.

Завдання навчального курсу

розкрити зміст і сутність сучасних мовних норм з лексики і фразеології; проаналізувати диференціальні/перехідні зміни мовних норм; здійснити  аналіз лексичних помилок та причини їх виникнення в контексті підготовки до ЗНО з української мови; здійснити аналіз лексичних і синтаксичних явищ у фразеології; сприяти розвитку лексикографічної компетентності вчителів української мови в сучасному інформаційному просторі; надати рекомендації вчителям української мови щодо підготовки здобувачів освіти до ЗНО в розрізі вивчення лексики і фразеології.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

загальні:  застосовувати отримані знання в освітній діяльності; професійна конкурентноздатність учителя української мови в період підготовки до ЗНО;   навчатись упродовж життя; навички ефективної взаємодії суб’єктів освітнього процесу.

фахові: мовна компетентність; пошук нових освітніх технологій для ефективної підготовки здобувачів освіти до ЗНО; здатність організовувати якісну освітню діяльність здобувачів освіти для підготовки до ЗНО; готовність до професійної діяльності в перехідних умовах.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • розвиток мовної компетентності;

  • розвиток фахової компетентності вчителів української мови;

  • удосконалення навичок методики навчання української мови для підготовки до ЗНО;

  • удосконалення управлінням освітнім процесом у період підготовки до ЗНО;

  • особистісно-професійне самовдосконалення педагогічних працівників для навчання впродовж життя і в у мовах неформальної та інформальної освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Розвиток мовної компетентності, фахової компетентності (українська мова) і компетентність навчання впродовж життя.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Вступ до курсу.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Теоретико-практичні засади підготовки до ЗНО: описова лексикологія
1. Групування слів української мови: авторський підхід.
2. На допомогу під час підготовки до ЗНО: аналіз лексичних помилок та причини їх виникнення.
3. Лексикографічна компетентність як індикатор визначення готовності вчителя-філолога до педагогічної діяльності в сучасному інформаційному просторі.
Всього годин: 16
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Теоретико-практичні засади підготовки до ЗНО: фразеологія
1. Семантична класифікація фразеологізмів. Паремії у фразеологічному фонді сучасної української мови.
2. Лексичні та синтаксичні явища у фразеології : омонімія, синонімія та антонімія, синтаксична роль фразеологізмів.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).