Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Програма курсу «Технологія посередництва і медіація в освітньому процесі» моделює базові аспекти теорії і практики базових знань з організаційної, соціальної психології, психології спілкування. Змістовий контент курсу базується на теоретико-методологічних засадах конфліктології та навичок спілкування, а також розкриває наскрізні складові - уміння співпрацювати і спілкуватись в освітньому процесі. У курсі розкрито теоретичні засади конфліктної взаємодії загалом і в освітній діяльності зокрема; практичні засади реалізації технологій посередництва і медіації, а також рекомендації щодо їх використання в освітній діяльності.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Програма курсу «Технологія посередництва і медіація в освітньому процесі» спрямована на розвиток професійного самовдосконалення педагогів в умовах неперервної освіти і сучасних тенденцій економіки «суспільства знань». Цей процес сприяє розвитку у вчителів здатності до навичок медіації, практичного оволодіння технологій посередництва для ефективної педагогічної діяльності. Тож, даний курс стане в нагоді мотивованим педагогам, які власним прикладом формують ціннісні орієнтири для здобувачів освіти в умовах дитиноцентрованого освітнього середовища та з метою врегулювання конфліктних ситуацій і розв’язання проблем.

Актуальність

Суспільство знань, ресурсами якого є когнітивна, емоційна, ціннісна і діяльнісна сфера особистості, орієнтується на педагога нової формації, бачить його компетентним, кваліфікованим фахівцем, який розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію, організовує дитиноцентрований процес, використовує різні соціальні ролі відповідно до ситуації - який поєднує в собі роль наставника, ментора, тьютора, фасилітатора, медіатора. Тож, мова йде про педагога інноваційного типу діяльності. Такий фахівець здатний сприймати зміни, творити зміни, жити і працювати в постійно змінюваному середовищі і при цьому бути ефективним і конкурентноспроможним, фахівцем у питанням ефективного посередництва і врегулювання проблем.

Задля вирішення актуальних питань професійного розвитку педагога-професіонала відповідно до соціально-економічних та освітніх викликів, гнучкого поєднання і реалізації професійного самовдосконалення в умовах неперервної освіти розроблено даний курс для вчителів для розвитку навичок технологій посередництва загалом і медіації зокрема.

Цільова аудиторія

педагогічні працівники закладів закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти; педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, вищої, післядипломної освіти; завідувачі і консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників; психологи; соціальні педагоги.

Мета навчального курсу

розкрити теоретичні й практичні аспекти технологій посередництва в умовах конфліктних взаємодій загалом та практику використання технології медіації учасниками освітнього процесу зокрема.

Завдання навчального курсу

 • розкрити зміст і сутність конфліктної взаємодії в освітній діяльності;

 • розкрити емоційні і раціональні інтереси в конфліктній взаємодії;

 • з’ясувати психологічні особливості технологій посередництва для реалізації в освітньому процесі;

 • актуалізувати поняття медіації;

 • розкрити психологічні засади медіації; розкрити роль медіатора у процедурі вирішення конфлікту;

 • надати рекомендації вчителям з технології проведення медіації в освітньому процесі.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • розвиток професійної компетентності;

 • розвиток конфліктологічна компетентності;

 • удосконалення навичок посередництва та ефективної комунікації;

 • удосконалення навичок медіації;

 • особистісно-професійне самовдосконалення педагогічних працівників для навчання впродовж життя і в у мовах неформальної та інформальної освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Розвиток професійної компетентності і компетентність навчання впродовж життя.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Конфліктна взаємодія в освітній діяльності: теоретичні засади
1. Стратегії стилів поведінки в умовах конфліктної взаємодії.
2. Емоційні і раціональні інтереси в конфлікті.
3. Динаміка конфліктної взаємодії.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Сучасні технології посередництва
1. Стратегія «Перемогти може кожен».
2. Технологія подолання розбіжностей і суперечностей.
3. Win-win технологія.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Технологія проведення медіації
1. Зміст медіації і психологічні засади її проведення.
2. Ролі і функції медіатора.
3. Технологія проведення медіації.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).