Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Навчальний курс презентує практикум з розвитку пам’яті і уваги педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти. Подані технології, методики і вправи допоможуть педагогу знайти власну траєкторію ефективного запам’ятовування, адаптувати найефективніші методики до освітнього процесу з метою отримання бажаних результатів у власній життєво-професійній діяльності і формуванні у сучасних учнів навичок концентрації та фокусування.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Зміст програми розроблено на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти (галузі знань: 01 Освіта, тематичні курси «Креативні практики в освіті»), яка була схвалена Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від «19» грудня 2019 р.)

Актуальність

Сучасний світ поглинуто швидкозмінними інформаційними потокам. Ми стали заручниками інформаційного перенавантаження, але його темпи дедалі зростатимуть. Саме тому найнеобхіднішими якостями ефективної життєво-професійної активності сучасного педагога, управлінця є продуктивна пам'ять, швидка реакція, нейропластичність, толерантність до змін, високий фокус уваги та її концентрація. У світі неперервних змін, ефективна пам'ять та висока концентрація уваги – це потужний ресурс у досягненні бажаних результатів життєво-професійної діяльності, самовдосконалення та високої продуктивності.

Навчальний курс є унікальним, цілісним практикумом з розвитку пам’яті і уваги педагогічних і керівних кадрів освіти. Подані технології, методики і вправи допоможуть педагогу знайти власну траєкторію ефективного запам’ятовування, адаптувати найефективніші методики до освітнього процесу НУШ з метою отримання бажаних результатів у власній життєво-професійній діяльності і формуванні у сучасних учнів навичок концентрації та фокусування.

Цей навчальний курс необхідний для вас, якщо ви гостро відчуваєте наступні проблеми:

 • увага стає дедалі більш розсіяною і ви змушенні у швидкозмінних інформаційних потоках стрибати від задачі до задачі;

 • учням складно зосередитися на навчанні навіть під час вивчення цікавого матеріалу;

 • помічаєте у себе прискорене формування «кліпового мислення»;

 • звикаєте обробляти велику кількість інформації частіше поверхнево, аніж глибино.

Регулярне виконання вправ, що подано у практикумі дозволять вам підвищити ефективність життєво-професійної діяльності, покращити когнітивні навички, а ігри адаптовані до освітнього процесу допоможуть зробити уважність і зосередженість невід’ємними рисами ваших учнів.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти та спеціальних закладів освіти, директори, заступники директорів, методисти, організатори післядипломної педагогічної освіти.

Мета навчального курсу

Удосконалити і розвинути механізми ефективного запам’ятовування та концентрації уваги у педагогічних і керівних кадрів освіти в умовах безперервної освіти, що відповідає за високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до вимог концепції «Нова українська школа».

Завдання навчального курсу

Розвинути готовність педагогічних і управлінських кадрів до ефективної життєво-професійної активності складовими яких є розвинена пам'ять, навички миттєвої реакції, нейропластичність, толерантність до постійних змін, високий фокус уваги.

Удосконалити професійну компетентність педагогічних і управлінських кадрів засобами опанування технік і прийомів розвитку ефективного запам’ятовування як складової когнітивної сфери особистості.

Мотивувати педагогічних і управлінських кадрів до постійного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти, з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів громадянського суспільства андрагогіки, психології та педагогіки партнерства.

Актуалізувати знання класичних мнемотехнік та сучасними прийомів, методик ефективного запам'ятовування; опанувати практичні прийоми, методики високої концентрації і гнучкі навички (soft skills: креативність, комунікація) для успішної життєво-професійної діяльності; розширити карту освітніх технологій з метою ефективного планування і організації освітнього процесу відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».

Навчальні заняття

за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійної роботи і тестів.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • Знання психологічних технологій, мнемотехнік з розвитку продуктивної пам’яті, прийомів ефективного запам'ятовування і високої концентрації уваги.

 • Вміння упроваджувати систему тренування пам'яті і уваги, заснованої на розвитку нейропластичності і когнітивної гнучкості до освітнього процесу.

 • Здатність до активізації механізмів когнітивної ефективності у досягненні самореалізації та життєво-професійної продуктивності.

 • Мотивація учасників освітнього процесу до розвитку когнітивної гнучкості, толерантності до змін, високого фокусу уваги.

Опис досягнутих результатів навчання

 • Розуміння порушень концентрації уваги і механізмів запам’ятовування в учасників освітнього процесу та вміння усунути проблеми, що пов’язані з когнітивною сферою особистості.

 • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності в практичній діяльності для реалізації та інтеграції методів і технологій розвитку продуктивної пам’яті, прийомів ефективного запам'ятовування і високої концентрації уваги.

 • Розвиток власної життєво-професійної ефективності і формування авторського педагогічного стилю, як складової особистісно-професійного самовдосконалення.

 • Готовність до використання у практичній діяльності основних принципів, методів, прийомів ефективних навичок продуктивного запам’ятовування і концентрації уваги та розроблення індивідуального плану розвитку життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі.

 • Володіння навичками системного використання андрагогічних, креативних технологій і коуч-практик в освітньому процесі, створення дитиноцентрованого формату освітньої діяльності, співпраці, інноваційності й адаптивності.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Вступ до курсу.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Ефективна стратегія запам’ятовування як ресурс високої конкурентоздатності педагога
1. Різновиди техніки «Асоціації» та їхнє використання.
2. Техніки запам’ятовування промов і виступів.
3. Техніки запам’ятовування чисел.
4. Як запам’ятати іноземні слова?
5. Цифрові інструменти у розвитку пам’яті: сайти і мобільні додатки.
Всього годин: 14
Лекції: 7
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Технології і вправи на розвиток високої концентрації і уваги
1. Увага на 100%.
2. Як працює увага?
3. Техніки створення ідеальної капсули уваги.
4. Вправи та ігри на розвиток візуальної пам’яті і високої концентрації уваги та їхнє застосування в освітньому процесі.
Всього годин: 14
Лекції: 7
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).