Анотація курсу

Програма курсу «Тайм-менеджмент у професійній діяльності вчителя» моделює базові аспекти теорії і практики базових знань з соціальної психології. Змістовий контент курсу базується на теоретико-методологічних засадах психології управління, теоріях освітнього менеджменту і самоменеджменту. У першому модулі розкрито основи тайм-менеджменту і особливості його використання в роботі вчителя. Другий модуль актуалізує практичні лайфхаки тайм-менеджменту і рекомендації щодо їх використання в педагогічній діяльності.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Програма курсу «Тайм-менеджмент у професійній діяльності вчителя» спрямована на розвиток професійного самовдосконалення педагогів в умовах неперервної освіти і сучасних тенденцій економіки «суспільства знань». Цей процес сприяє розвитку у вчителів здатності до навичок самоорганізації, практичного оволодіння динамікою навичок самоменеджменту для ефективної педагогічної діяльності. Тож, даний курс стане в нагоді мотивованим педагогам, які власним прикладом формують ціннісні орієнтири для здобувачів освіти в умовах дитиноцентрованого освітнього середовища.

Актуальність

Суспільство знань, ресурсами якого є знання, інтелект, компетентності, ціннісні орієнтири, орієнтується на педагога нової формації, бачить його компетентним, кваліфікованим, який має академічну свободу й розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію, організовує дитиноцентрований процес. Тож, мова йде про педагога інноваційного типу діяльності. Такий фахівець здатний сприймати зміни, творити зміни, жити і працювати в постійно змінюваному середовищі і при цьому бути ефективним і конкурентноспроможним.

Задля вирішення актуальних питань професійного розвитку педагога-професіонала відповідно до соціально-економічних та освітніх викликів, гнучкого поєднання і реалізації професійного самовдосконалення в умовах неперервної освіти розроблено даний курс для вчителів для розвитку навичок тайм-менеджменту загалом і самоменеджменту зокрема.

Цільова аудиторія

педагогічні працівники закладів закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти; завідувачі і консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників; науково-педагогічні працівники закладів  післядипломної освіти; психологи; тренери; HR-працівники.

Мета навчального курсу

розкрити теоретичні й практичні аспекти використання навичок тайм-менеджменту в професійній діяльності вчителя для підвищення конкурентноспроможності і професіоналізму в плануванні і управлінні власним часом.

Завдання навчального курсу

розкрити зміст і сутність тайм-менеджменту; розкрити особливості використання тайм-менеджменту в роботі вчителя; обгрунтувати поняття педагогічного тайм-менеджменту; опанувати практичні навички тайм-менеджменту; з’ясувати психологічні особливості і правила тайм-менеджменту в роботі вчителя; надати рекомендації вчителям з удосконалення навичок тайм-менеджменту для підвищення ефективності освітнього процесу.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • розвиток професійної компетентності;

  • розвиток управлінської компетентності;

  • удосконалення навичок самоменеджменту;

  • удосконалення управлінням освітнім процесом;

  • особистісно-професійне самовдосконалення педагогічних працівників для навчання впродовж життя і в у мовах неформальної та інформальної освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Розвиток професійної компетентності і компетентність навчання впродовж життя.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основи тайм-менеджменту: особливості використання в освітньому процесі
1. Зміст, сутність, принципи тайм-менеджменту.
2. Тайм-менеджмент у роботі педагога.
3. Педагогічний тайм-менеджмент як елемент конкурентноспроможності і професіоналізму.
Всього годин: 14
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні аспекти тайм-менеджменту
1. Психологічні особливості тайм-менеджменту і хронофаги.
2. Навички тайм-менеджменту в педагогічній діяльності: сприйняття будування, адаптація.
3. Лайфхаки тайм-менеджменту.
Всього годин: 16
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 8
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).