Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Навчання та розвиток дітей з порушеннями слуху включено в загальний та безперервний корекційний процес, що вимагає від вчителя-дефектолога знання та використання різноманітних методик викладання. У курсі розглянуто особливості засвоєння навчального матеріалу цією категорією дітей, особливо детально обґрунтовується система розвитку навичок сприймання, читання та говоріння. Представлено способи подолання труднощів у формуванні усного мовлення дітьми з порушеннями слуху та розглянуто етапи корекційно-розвиткового заняття.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Серед проблем спеціальної педагогіки завжди були актуальними питання корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (зокрема складні порушення слуху). Пошуки оптимальних шляхів її реалізації, удосконалення форм і методик спеціального навчання, розробка нових корекційних технологій продовжуються і нині. Питання специфіки діяльності сурдопедагога потребує нових рішень та постійного самовдосконалення.

Людина і навколишнє середовище знаходяться у постійній взаємодії. Ця взаємодія здійснюється за допомогою різних аналізаторів. Слуховий аналізатор серед інших має першочергове значення. Завдяки слуху пізнаються різноманітні звуки навколишнього середовища. Але основне призначення слуху - це сприймання мовлення.

Повноцінний слух - фактор формування мовлення, що сприяє - розвитку абстрактно-логічного мислення, загальному і психічному розвитку людини.

Ураження слухової функції веде до розладу загального і мовленнєвого розвитку, до відхилень у психічному розвитку дитини.

Дитина з порушенням слуху розвивається в надзвичайно складних і специфічних умовах. Самостійно оволодіти словесною мовою як засобом спілкування вона не може. Не сприймаючи мови оточуючих людей, вона не має змоги наслідувати й контролювати її. Така дитина перебуває в умовах соціальної ізоляції як в сім’ї, так і на вулиці. Вона не може бути повноцінним членом дитячого колективу.

Без спеціально організованого корекційного навчання діти з порушенням слуху залишаються німими, а це ускладнює їх подальшу адаптацію в суспільстві.

Проблема якісного навчання дітей з особливими потребами в сучасних умовах життя України набуває неабиякого значення, оскільки існуюча система освіти не відповідає повною мірою вимогам суспільства, не надає їм можливості досягти достатнього рівня опанування базових знань з усіх галузей здійснення комплексної реабілітації дітей зі складними вадами розвитку, а відтак позбавляє дитину змоги набути певний соціальний досвід.

Саме тому пріоритетним завданням у трансформації сучасного освітнього соціуму постає активізація корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та забезпечення результативності їхньої навчальної діяльності.

Цільова аудиторія

Вчителі-дефектологи, вчителі, вихователі та батьки учнів з порушеннями слуху, сурдопедагоги закладів освіти зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, фахівців навчально-реабілітаційних центрів, які обізнані зі специфікою психофізичного розвитку та особливими освітніми потребами учнів з порушеннями слуху.

Мета навчального курсу

Оволодіти корекційно-розвитковими та методичними прийомами роботи з учнями, що мають порушення слуху з метою засвоєння лексичних одиниць, формування усного та письмового мовлення у дітей.

Завдання навчального курсу

  • розглянути особливості засвоєння навчального матеріалу учнями, що мають порушення слуху;

  • засвоїти основні правила організації навчання учнів;

  • сформувати уявлення про навчання осмисленому читанню учнів з порушеннями слуху;

  • проаналізувати розвиток навичок сприймання та говоріння в учнів, що мають порушення слуху;

  • розглянути основні труднощі у формуванні усного мовлення та надати рекомендації щодо їх подолання;

  • надати слухачеві курсу чітке уявлення про етапи корекційно-розвиткового заняття з учнем, що має порушення слуху.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Особливості засвоєння навчального матеріалу учнями, що мають порушення слуху
1. Характеристика особливостей розвитку дітей з порушеннями слуху.
2. Основні правила організації навчання учнів з порушеннями слуху.
Всього годин: 8
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Навчання осмисленому читанню та говорінню учнів з порушеннями слуху
1. Пояснення нових лексичних одиниць. Засоби тлумачення слів.
2. Словникова робота як складова цілісної системи корекційних цілей.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Розвиток навичок сприймання та говоріння в учнів, що мають порушення слуху
1. «Вимова-дактиль-жест» та їх функціонування у мовленні дитини з порушеннями слуху.
2. Основні труднощі у формуванні усного мовлення учнів з порушеннями слуху та способи їх подолання.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 4. Корекційно-розвиткові заняття в системі роботи вчителя-дефектолога
1. Етапи корекційно-розвиткового заняття для учнів з порушеннями слуху.
2. Розробка наочних матеріалів як один з методичних прийомів роботи з учнями, що мають порушення слуху.
Всього годин: 6
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 1
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).