Анотація курсу

Представлений навчальний курс «Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в освітньому просторі» спрямований на ознайомлення курсантів з сучасними моделями організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, а також спрямований на ознайомлення з підходами до вирішення проблем розвитку, навчання і соціалізації таких дітей, а також направлений на надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в процесі навчання та соціалізації.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність 

Активне впровадження інклюзивного навчання в заклади освіти зумовлює удосконалення існуючого змісту освіти на всіх її рівнях. З урахуванням основних тенденцій щодо змін у системі освіти дітей з особливими освітніми потребами окреслено напрями діяльності, які потребують підвищеної уваги, одним з яких є психологічний і соціальний супровід інклюзивного навчання в Україні. Центральним орієнтиром в організації навчального процесу школярів з особливими освітніми потребами постає активність особистості, як головна її властивість.  Це можливо за умови організації навчальної діяльності: проведенні корекційно-розвивальної роботи, визначенні особливостей її змісту, спе­ціальних методів, способів і умов, які максимально сприятимуть засвоєн­ню знань і соціальному розвитку дітей. 

Розроблений навчальний курс «Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в освітньому просторі» містить матеріали сучасних моделей організації навчання дітей з особливими потребами. Окреслює теоретико-методологічні засади та психолого-педагогічні моделі допомоги дітям з особливими освітніми потребами в процесі навчання та соціалізації.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів, психологів спеціальних та інклюзивних закладів освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога/дитини,  корекційних педагогів, практичних психологів, вчителів-дефектологів, логопедів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, студентів профільних вузів та батьків.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є підготовка курсантів до здійснення освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для всебічного особистісного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, збереження їх психічного здоров’я, впровадження діагностичних, розвивальних, корекційних, просвітницьких програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей означеної категорії дітей.

Завдання навчального курсу

Ознайомити з новітніми технологіями здійснення соціально-психологічного супроводу розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Ознайомити з програмно-методичними документами та матеріалами, вимогами, державними стандартами щодо забезпечення соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу, основними напрямками та перспективами розвитку освіти.

Удосконалити фахову майстерність щодо використання психодіагностич­них, корекційних, розвивальних, профілактичних, просвітницьких методик у своїй практичній роботі.

Удосконалити уміння і навички консультативної роботи.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Педагоги, що працюють у спеціальних та інклюзивних закладах освіти, потребують володіння на високому професійному рівні базових компетенцій, пов’язаних з освітою та розвитком осіб з тими чи іншими особливостями, які перебувають у загальноосвітньому просторі. Відтак, у них мають бути на достатньому рівні сформовані компетентності, що оптимізують діяльність педагога, дають більше можливостей з урахуванням різноманітних освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами, тим самим забезпечуючи їх у включення в загальноосвітнє середовище.

Очікувані результати навчання охоплюють

Після проходження навчання  кожен учасник/учасниця:

  • володітимуть технологіями соціально-психологічного супроводу розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

  • опанують програмно-методичні документи та матеріали, вимоги, державні стандари щодо забезпечення соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу дітей з ООП.

  • сформують навички щодо використання  психодіагностич­них, корекційних, розвивальних, профілактичних, просвітницьких методик у своїй практичній роботі.

Форми реалізації навчального курсу

Навчальний курс передбачає онлайн навчання. Онлайн навчання відбувається на сайті онлайн освіти Всеосвіта: https://vseosvita.ua/

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Організаційно-методичні засади навчання дітей з особливими освітніми потребами в початковій школі
1. Особливості організації освітнього процесу.
2. Організація навчання дітей з особливими потребами в різних типах закладів освіти.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Технології психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі
1.Технологія системної корекційної роботи з дітьми з особливими потребами.
2. Технологія застосування компетентнісно орієнтованого підходу в роботі з дітьми з особливими потребами.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Етапи та принципи психолого-педагогічного супроводу
1. Етапи та принципи психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.
2. Технологія командної взаємодії (співпраця фахівців).
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Презентація проєкту
1. Пошукова діяльність та презентація проєкту на платформі Всеосвіта.
2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 5
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)