Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дитяча тривожність: стратегії допомоги
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Інтеграція України в світовий освітній простір, ефективна реалізація соціально-економічних реформ у даному напрямів та підвищення якості освіти в цілому можливо лише за умови застосування сучасні підходів до організації освітнього процесу викладачами закладів фахової передвищої освіти. Тому даний курс передбачає всебічний розвиток професійних компетентностей викладачів закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для них умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на використання сучасних підходів до організації освітнього процесу викладачами закладів фахової передвищої освіти, формування та вдосконалення їхніх професійних компетентностей та визначення якісних критеріїв оцінки вище вказаних якостей та вмінь у контексті реформування освітньої галузі та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Обґрунтовується інтенсивним розвитком онлайн-навчання, в тому числі в освітній галузі, в умовах відсутності єдиних та ефективних підходів до формування та вдосконалення професійних компетентностей викладачів закладів фахової передвищої освіти щодо організації освітнього процесу в сучасному соціально-економічному середовищі. Це передбачає використання викладачами таких підходів і методик до організації освітнього процесу, які забезпечать максимальну ефективність навчання здобувачів освіти, передусім, у фахових передвищих закладах освіти. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних підходів до організації освітнього процесу в різних його варіаціях.  

Цільова аудиторія

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення фахових компетентностей педагогічних працівників щодо надання освітніх послуг в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • підходи в новій парадигмі освіти до розвитку закладі фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;
 • теоретичні та практичні особливості компетентнісно-орієнтованого навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
 • принципи, особливості та основні складові побудови науково-дослідного навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
 • системи інтенсивного онлайн-навчання та інформаційно-комунікативні технології  щодо організації вивченні окремих дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик і технологій, включаючи електронне навчання;
 • знання психолого-фізіологічних особливостей здобувачів освіти означеного віку, основ андрагогіки; уміння створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища,
 • знання особливостей (специфіки) інклюзивного навчання, забезпечення
 • додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
 • мовленнєвої, комунікаційної, емоційно-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння методиками вивчення і професійного розвитку особистості здобувача фахової передвищої освіти;
 • спрямованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами науково-дослідного спрямування освітнього процесу;
 • спрямованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами інтенсивного онлайн-навчання;
 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами ігрових, дискусійних технологій навчання;
 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами кооперативного навчання;
 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами соціально-психологічного тренінгу,
 • можливість оволодіння технологіями кооперативного навчання;
 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками нейролінгвістичного програмування;
 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами ефективного педагогічного спілкування;
 • здатністю до застосування методу проектів і проективної освіти тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання здобувачів фахової передвищої освіти
1. Характеристика професійної діяльності викладачів фахової передвищої освіти.
2. Визначення професійної ролі викладача в розвитку особистості здобувача фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Організація науково-дослідної складової навчання здобувачів фахової передвищої освіти
1. Характеристика науково-дослідної складової навчання здобувачів фахової передвищої освіти.
2. Переваги і перспективи розвитку науково-дослідної складової навчання здобувачів фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Організація інтенсивного онлайн-навчання здобувачів фахової передвищої освіти
1. Концепція побудови та розвитку системи інтенсивного онлайн-навчання здобувачів фахової передвищої освіти.
2. Типова схема проєктування інтенсивного онлайн-навчання та розподілу учасників освітнього процесу за сприйманням інновацій.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).