Курс:«Сучасні підходи до організації імітаційних технологій навчання викладачами закладів фахової передвищої освіти в контексті реформування освітньої галузі»

Автор курсу:
Клокар Олег Олександрович
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
07.07.2020
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки України, ефективна реалізація реформ у цьому напрямі та підвищення якості освіти й життя громадян в цілому можливі лише за умови застосування сучасних підходів до організації імітаційних технологій навчання викладачами закладів фахової передвищої освіти. Тому цей курс передбачає всебічний розвиток професійних компетентностей викладачів закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для них умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на використання сучасних підходів до організації імітаційних технологій навчання викладачами закладів фахової передвищої освіти, формування та вдосконалення їхніх професійних компетентностей та визначення якісних критеріїв оцінки вище вказаних якостей та вмінь у контексті реформування освітньої галузі та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Визначається запитом роботодавців до закладів фахової передвищої освіти на високі та якісні фахові навички їхніх випускників. Це можливо лише в умовах формування сучасних підходів до організації імітаційних технологій навчання викладачами закладів фахової передвищої освіти та вдосконалення їхніх професійних компетентностей щодо цього процесу. Це передбачає використання викладачами таких підходів і методик до організації освітнього процесу, які забезпечать максимальну ефективність навчання здобувачів освіти, передусім, у фахових передвищих закладах освіти. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних підходів до організації імітаційного навчання здобувачів фахової передвищої освіти в різних його варіаціях.   

Цільова аудиторія

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення фахових компетентностей педагогічних працівників щодо використання ними сучасних підходів до організації імітаційних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • інноваційні підходи до побудови та використання окремих методик навчання здобувачів у закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;
 •  теоретичні та практичні особливості імітаційно-орієнтованого навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
 • принципи, побудови та основні складові організації імітаційно-орієнтованого навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
 • системи наскрізного моделювання окремих навчальних явищ і процесів щодо напрацювання практичного досвіду роботу здобувачів фахової передвищої освіти за фахом тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик і технологій, включаючи – організації імітаційного навчання;
 • знання соціально-психологічних особливостей здобувачів освіти означеного віку, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;
 • знання особливостей (специфіки) організації імітаційного навчання;
 • додаткової підтримки в імітаційному навчанні його учасників з особливими освітніми потребами;
 • вербальної, невербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння методиками вивчення і професійного розвитку особистості здобувача фахової передвищої освіти;
 • спрямованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами науково-дослідного спрямування освітнього процесу;
 • спрямованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами імітаційного навчання;
 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами ігрових, дискусійних технологій навчання;
 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами партнерського навчання;
 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами соціально-психологічного тренінгу;
 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками нейролінгвістичного програмування;
 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами ефективного педагогічного спілкування;
 • здатністю до застосування методу проектів і проективної освіти тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Особливості і принципи організації імітаційних технологій навчання здобувачів фахової передвищої освіти
1. Особливості організації імітаційних технологій навчання здобувачів фахової передвищої освіти. 2. Принципи організації імітаційних технологій навчання здобувачів фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Організація ігрових і соціально-психологічних імітаційних технологій навчання здобувачів фахової передвищої освіти
1. Організація ігрових імітаційних технологій навчання здобувачів фахової передвищої освіти. 2. Організація соціально-психологічного тренінгу як імітаційної технології навчання здобувачів фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Організація дискусійних і партнерських варіантів імітаційних технологій навчання здобувачів фахової передвищої освіти
1. Організація дискусійних імітаційних технологій навчання здобувачів фахової передвищої освіти. 2. Організація партнерських варіантів імітаційних технологій навчання здобувачів фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
07.07.2020

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний