Курс:«Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу»

Автор курсу:
Левченко Вікторія Володимирівна
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

У запропонованому курсі «Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу» розглядається проблема стресу, стратегії подолання стресового стану та управління стресом учасниками освітнього процесу. Курс зорієнтований на розкриття уявлень про індивідуальні особливості подолання стресу, формування життєстійкості, розвиток стресостійкості, як важливої умови збереження здоров’я та здатності вести здоровий спосіб життя, що включено до ключових компетентностей Нової української школи.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

Матеріал курсу знайомить слухачів з основними концепціями дослідження стресу, причинами виникнення стресу, формами прояву стресових станів, впливами стресу на успішність діяльності й здоров'я. Визначаються особливості професійних стресів, методи саморегуляції стресових станів в сучасних умовах.

Особлива увага приділяється профілактичним заходам:

 • формування навичок з управління психічним станом,
 • діагностика та самодіагностика стресових станів, «емоційного вигорання»,
 • зняття емоційної напруги,
 • формування конструктивних стратегій поведінки в стресових ситуаціях,
 • подолання наслідків стресогенних стимулів,
 • отримання психологічної допомоги з відновлення власних ресурсів і нових можливостей,
 • створення умов для розвитку позитивного мислення, життєстійкості, резилієс дитини в освітньому просторі.

Курс адресований широкому колу фахівців – учасникам освітнього процесу: вчителям, учням, батькам, психологам, соціальним робітникам, а також всім тим, хто цікавиться питаннями здоров’я, адаптації і небайдужим ставленням до себе й до оточення.

У структурі курсу виокремлюються питання, які допоможуть виявити власні ресурси для профілактики стресових станів, скласти власну програму «Антистрес», враховуючи індивідуальні особливості розвитку та професійної діяльності, що знімить обмеження з активності та збільшить ефективність особистості. До найважливіших питань курсу належать наступні:

 1. Виявити та усвідомити власні реакції на стресові ситуації.
 2. Навчитися методам і прийомам подолання стресу в професійній діяльності й житті.
 3. Знайти шляхи надання допомоги та самодопомоги.
 4. Сформувати позитивне ставлення до нестандартних та стресових ситуацій, як до нових можливостей.
 5. Розвиток стресостійкості та позитивного мислення.

Але найголовніша мета курсу – розвинути здібність створювати безпечний психологічний простір в умовах освітнього закладу, що забезпечить діалог учасників освітнього процесу, відкритість відчуттів, здатність надати та отримати допомогу, відновити ресурси та знайти нові можливості й сенси для щасливого життя.

Для кого цей курс

Курс призначений для учасників освітнього процесу, зокрема вчителів Нової української школи, фахівців, які залучені до надання психологічної допомоги особистостям в подоланні стресових станів у сучасних умовах.

Мета курсу

Ознайомити слухачів з основними концепціями стресу, причинами виникнення та формами його прояву, впливами на успішність діяльності та здоров'я. Навчити слухачів методам саморегуляції стресових станів в практичній професійній діяльності, надавати допомогу людям, які потрапили у стресову ситуацію.

 

Завдання курсу

 

 • дати знання про особливості й сутність стресу та стрес-менеджменту;
 • сформувати уявлення про надання психологічної допомоги в стресовій ситуації в умовах освітнього простору;
 • придбати практичні навички з профілактики стресового стану, управління стресом та створення безпечного освітнього простору для школярів та вчителів Нової української школи.

Слухач повинен знати

 • основні теорії стресу; види реакцій на стресову ситуацію;
 • сутність психологічних проблем, які виникають у дорослих і дітей в травматичному стані;
 • особливості копінг-стратегій у подоланні стресу.

Слухач повинен уміти

 • орієнтуватись в проявах поведінки людей, які є наслідком травматичних подій;
 • надавати адекватну допомогу учасникам освітнього процесу, які пережили стресову ситуацію;
 • використовувати сформовані знання та вміння з психології стресу та стрес-менеджменту у педагогічній практиці.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Загальне поняття про стрес, травматичні ситуації, форми прояву стресу
1. Поняття про стрес: види, ознаки, реакції. 2. Травматичні ситуації і форми прояву. 3. Особливості стресових ситуацій у педагогічній практиці.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Основні підходи до вивчення поняття «стрес»
1. Теорія стресу Г. Сельє. Загальний адаптаційний синдром. 2. Нейробіологічний підхід до вивчення стресу. Гормональні аспекти стресу. 3. Базові ресурси особистості. Фактори індивідуальної стресостійкості. 4. Психічний стрес та його ознаки у дітей та дорослих.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Стрес-менеджмент в освітньому процесі в умовах Нової української школи.
1. Поняття «стрес-менеджмент» – процес управління стресом. 2. Створення безпечного психологічного середовища, як умова профілактики та подолання стресового стану. 3. Екзистенційний підхід до відновлення особистості після стресових і кризових подій.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний