Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Ви ніколи не замислювались про те, яким буде світ через якихось десять років? Дивлячись як стрімко розвивається людство, важко передбачити. Чи не так? Та саме в цьому світі наші діти житимуть та будуватимуть кар’єру. Тут STEM-освіта і стає у нагоді, адже вона не лише спрямовує увагу на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології, але й активно розвиває творчу складову особистості та критичне мислення. Ось чому складник STEM має критичну цінність у впровадженні реформи, яка відбувається зараз у середній освіті України. Сьогодні активно впроваджуються лише окремі проекти, але вже через кілька років така комплексна інтеграція застосовуватиметься по всій країні.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Що з себе представляє STEM освіта, якими принципами керується дана методика і які несе переваги?

У цьому курсі пояснюється:

  • чому саме впровадження STEM-технологій в школі здатне вплинути на зміни в освіті;

  • як це можна зробити в українських реаліях;

  • надані практичні поради щодо впровадження та представлено практичний досвід.

По завершенню навчання ви вмітимете:

  • Розробляти план реалізації моделі STEM-школи.

  • Планувати STEM-діяльність учнів з використанням різноманітних форм роботи.

Актуальність

Соціально-економічні процеси, модернізаційно-освітні виклики потребують педагога нової формації:  компетентного,  умотивованого, кваліфікованого,  який має академічну свободу й розвивається професійно  впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію, організовує процес навчання    із максимальним наближенням  до потреб, запитів і життєвих планів молодого покоління. Задля вирішення актуальних питань професійного розвитку педагога Нової української школи  в умовах запровадження STEM-освіти, забезпечення  академічної свободи та права педагогічних працівників на підготовку й підвищення кваліфікації в умовах формальної, неформальної, інформальної освіти розроблено спецкурс для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  У  курсі висвітлено особливості професійної діяльності педагогічних працівників щодо розвитку STEM-освіти; методологічні засади проектно-дослідної діяльності. 

Цільова аудиторія

Курс буде корисним для  науковців, працівників  закладів вищої освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників  закладів й  установ системи загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями  розвитку STEM-освіти.

Мета навчального курсу

Метою  освітнього курсу  є навчання плануванню навчальної діяльності задля розбудови моделі STEM-школи, в центрі якої є технічне конструювання та вивчення  STEM-предметів, використовується сучасне обладнання, мобільні технології, онлайнові інструменти та програмне забезпечення для комп’ютерів та мобільних пристроїв.

Завдання навчального курсу

Формування та розвиток наступних компетентностей:

інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі загальної середньої освіти:

фахових:

‒  розвивати здатність до навчання впродовж життя самоосвіти та самоаналізу;

‒  розвивати здатність до набуття спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх досягнень педагогічної науки, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності у галузі освіти;

‒  розвивати здатність на практиці ефективно використовувати різні теорії в області навчання та адміністрування, продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення;

‒  розвивати здатність формувати нові продукти  в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси.

Очікувані результати навчання

Знання і розуміння

-  способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні школярів;

-  методичної складової побудови  STEM-проєктів та STEM-уроків;

-  поняття STEM-освіти та шляхів її впровадження;

-  організації освітньої  діяльності  в умовах розвитку інформаційного суспільства з використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій, що відповідають потребам часу.

Розвинені вміння:

- керувати STEM-діяльністю школярів;

-  організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах;

-  використовувати  різні методи та прийоми розбудови моделі STEM-школи;

-  розробляти план реалізації впровадження STEM-навчання в школі;

-  проектувати навчально-виховний процес у закладі освіти  з використанням сучасних педагогічних інструментів та технологій.

Опис досягнутих результатів навчання

У результаті вивчення матеріалів спецкурсу та виконання практичних робіт слухач повинен:

знати:

✓ про пріоритетну роль освіти, необхідність її випереджального значення для економічного зростання держави, розвитку соціальних процесів у суспільстві;

✓ що таке STEM та актуальність запровадження підходів STEM-освіти;

✓ про вітчизняний та зарубіжний досвід роботи щодо STEM-освіти;

✓ основні технології, методи активного навчання та розвитку навичок, потрібних для успішної соціалізації молоді, вибору професій у сфері STEM.

уміти:

✓ правильно послуговуватися понятійним апаратом з питань STEM-освіти;

✓ визначати та використовувати методи навчання для реалізації змісту та процесів навчання різним віковим категоріям вихованців;

✓ аналізувати існуючи та обирати ефективні стратегії навчання щодо реалізації наскрізних змістових ліній;

✓ розробляти та запроваджувати інтегровані STEM-проекти.

володіти настановами до:

✓ навчання впродовж життя;

✓ вектора розвитку власної компетентності;

✓ ефективного та доцільного використання STEM-підходів;

✓ створення освітнього середовища спільного навчання, що сприяє набуттю наукових знань, розвитку дослідних навичок; 

Навчальний план 15 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Розвиток популярного напрямку в освіті
1. Історія виникнення тренду.
2. Огляд нормативної бази STEM-освіти в Україні.
3. STEM-освіта – можливості та переваги.
Всього годин: 4
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичне впровадження STEM-освіти в навчальний процес
1. Методика складання STEM-уроків.
2. STEM-проєкти: цікаво про складне.
3. Профорієнтація у стилі STEM.
4. Наукові дитячі табори відпочинку.
Всього годин: 6
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 1
Години
контролю:
1
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Педагогічні прийоми викладання в STEM-освіті
1. Методична складова.
2. Інтеграція – основний методичний прийом.
3. Проблемне навчання як прогресивний метод STEM-технологій.
4. «Родзинка» STEM-технологій - метод перевернутого навчання.
Всього годин: 5
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 1
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

300 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 15 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).