Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки України, підвищення добробуту громадян можливо лише за умови підвищення якості освіти в цілому. Тому актуальним питання нині в Україні є поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти в контексті їх оптимізації. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток підходів щодо поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками на всіх рівнях та в найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти, вдосконалення відповідних навичок і здібностей педагогічних працівників щодо його здійснення та визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх оптимізації та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Формується освітніми запитами на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти (досягнення їх високого соціально-психологічного, професійного рівня та поліпшення якості навчання молоді, забезпечення її додаткової та продуктивної зайнятості в умовах оптимізації мережі вище вказаних освітніх установ тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками в контексті реформування освітньої галузі. Даний підхід передбачає використання педагогічними працівниками таких технологічних підходів і методик до поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками, які забезпечать максимальну ефективність діяльності відповідних установ. Як наслідок, це включає освоєння педагогічними працівниками основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти в різних його варіаціях з підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками. 

Цільова аудиторія 

викладачі та керівники (різні категорії педагогічних працівників) закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу 

формувати та вдосконалювати навички поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками на всіх рівнях, визначити умови та підходи адаптації освітнього процесу в контексті оптимізації мережі вище вказаних установ освіти і трансформації освітнього законодавства в цілому.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів 

Вони будуть знати:

 • не типові професійні підходи до поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками на всіх рівнях;

 • теоретичну та практичну основу поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання;

 • принципи побудови сучасних технологій поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками на всіх рівнях;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками на всіх рівнях тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних технологій поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами загальної середньої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних технологій поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • додаткові проектнотехнологічні засади технологічної підтримки поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів закладів загальної середньої освіти в освітньому середовищі з забезпеченням розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти всіма його учасниками тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти
1. Сутність і принципи розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти.
2. Особливості розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Сучасний стан розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти
1. Сучасний стан розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти за участю представників їх адміністрації.
2. Сучасний стан розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти за участю педагогічних працівників.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Заходи поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти
1. Заходи поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти за участю представників їх адміністрації.
2. Заходи поліпшення розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах загальної середньої освіти за участю педагогічних працівників.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).