Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Зміст програми курсу розроблено на основі програми «Модульна програма підвищення кваліфікацїі керівників Нової української школи» (авторський колектив під науковим керівництвом професора Н.І.Клокар), яка була схвалена Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від 19.09.2018 року). Змістовий контент курсу базується на методологічних засадах педагогічної і вікової психології, психології особистості (когнітивної сфери), розвитку ключових умінь особистості.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Модернізаційні   зміни,   що   відбуваються в  галузі  професійної  (професійно-технічної) освіти,  потребують постійного    вдосконалення    педагогічної майстерності   педагогів,   розвитку   їхньої професійної  компетентності, готовності до інноваційної діяльності, адаптивності і гнучкості у виборі методів, прийомів і технологій для глибинного й ефективного навчання здобувачів професійної (професійно-технічної освіти). Це  особливо  актуально  в  умовах  виникнення нових професій, що потребує внесення змін у змісті професійної (професійно-технічної) освіти майбутніх фахівців. Нинішнє  суспільство  потребує  робітника,  здатного  до  максимально  точного і  якісного  виконання  дорученої  йому  справи, який  адаптивно і гнучко зростає в процесі професійного становлення,  уміє перетворити  будь-який  виробничий  процес у  творчу (винахідницьку)  діяльність,  знаходить  нові,  ефективніші  шляхи  вирішення  життєвих  та виробничих проблем.

Мета навчального курсу

розвиток когнітивної гнучкості і критичного мислення учасників освітнього процесу для ефективного навчання в умовах  закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Основні завдання навчального курсу

Розвиток готовності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розвитку когнітивної гнучкості особистості.

Удосконалити  професійно-педагогічну компетентність педагогічних працівників засобами опанування технік і прийомів розвитку критичного мислення як складової когнітивної сфери особистості – для ефективного і глибинного навчання в умовах закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Мотивувати педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до постійного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти.

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійної роботи і тестів.

Навчально-методичне забезпечення програми

навчального курсу представлено матеріалами для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична складова – лекційний виклад для самостійного опрацювання матеріалу, практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і закріплення отриманих знань, гіперпосилання на психодіагностичні методики і відеоролики, список рекомендованих літературних джерел).

Цільова аудиторія – директори, заступники директорів, педагогічні працівники, методисти закладів професійної (професійної) освіти.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності педагогічних працівників для ефективного науково-методичного супроводу ефективного навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти засобами розвитку когнітивної гнучкості, критичного мислення, розв’язання проблем;

  • Опанування техніками і прийомами критичного мислення як складової когнітивної сфери особистості;

  • Удосконалення психолого-фасилітативної компетентності з метою мотивації освітньої діяльності учасників освітнього процесу;

  • Розвиток педагогічної майстерності як актуалітету особистісно-професійного самовдосконалення особистості.

Професійні вимоги (компетенції) та продовження навчання

Професійні вимоги (компетенції)

Визначає посадова інструкція

Продовження навчання

Програма навчального курсу передбачає можливість подальшого розширення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок педагогічних працівників в умовах неперервної освіти.

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Збагачення професійних знань у процесі їх практичного застосування.

Опрацювання курсу проходить у дистанційному форматі з використанням інформаційних технологій (теоретичні і практичні завдання, гіперпосилання на корисні е-ресурси, тести для самоперевірки, рекомендації і поради).

Система оцінювання

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як зараховано / не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату за успішне проходження навчального курсу.

Програмні компетентності

Загальні

- застосовувати отримані знання в професійній діяльності;

- готовність до інноваційної педагогічної діяльності;

- професійна конкурентноздатність;

- пошук нових рішень;

- здатність організовувати якісну професійну діяльність;

- створювати ефективне освітнє середовище і умови для глибинного навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

- навчатись упродовж життя.

Фахові

- когнітивна гнучкість і адаптивність до освітніх змін;

- критичне мислення;

- комунікативні і організаторські вміння і навички;

- готовність до розвитку критичного мислення здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти як когнітивної складової особистості;

- залучати учасників освітнього процесу до інтерактивної взаємодії в освітньому процесі, спонукати до рефлексії;

- уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати для вирішення різноманітних освітніх завдань і здатність залучати до цього колектив.

Програмні результати навчання

  • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності педагогічних працівників для ефективного науково-методичного супроводу ефективного навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти

  • Опанування техніками і прийомами критичного мислення як складової когнітивної сфери особистості;

  • Удосконалення психолого-фасилітативної компетентності з метою мотивації освітньої діяльності учасників освітнього процесу;

  • Розвиток педагогічної майстерності як актуалітету особистісно-професійного самовдосконалення.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
Вступ до курсу.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Критичне мислення як складова когнітивної сфери особистості
1. Особливості розвитку особистості здобувача професійної (професійно-технічної) освіти.
2. Розвиток когнітивної сфери особистості здобувача професійної (професійно-технічної) освіти.
3. Когнітивний стиль професійної діяльності педагога.
Всього годин: 14
Лекції: 7
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Техніки та прийоми розвитку критичного мислення в освітньому процесу закладу професійної (професійно-технічної) освіти
1. Глибинне навчання і Таксономія Блума.
2. Феномен запитань і запитувань в освітньому процесі.
Всього годин: 14
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).