Анотація курсу

Програма курсу «Психологічні засади управління освітньою організацією» моделює теоретичні і практичні засади психології управління освітньою організацією в сучасних трансформаційних умовах. Змістовий контент курсу базується на теоретико-методологічних засадах психології управління, гуманістичної психології, теоріях освітнього менеджменту. У першому модулі розкрито основні психологічні чинники управління освітньою організацією. Другий модуль актуалізує роль керівника освітньої організації, його психологічну готовність до управлінських функцій, оптимізацію стилів керівництва і управління мотивацією суб’єктів освітньої організації. Третій модуль розкриває психологічні засади ефективної взаємодії суб’єктів освітньої організації, серед яких - навички конфліктологічної компетентності і практичні рекомендації для організації ефективної взаємодії суб’єктів освітньої організації.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

«Учителем учителів – а тільки вчитель учителів і є справжнім керівником, якому вірять і якого поважають, – можна стати лише тоді, коли з кожним днем усе більше заглиблюєшся в деталі, в тонкощі педагогічного процесу, коли перед тобою відкриваються все нові й нові грані того, що можна назвати мистецтвом впливу на душу людини» В.Сухомлинський.

В умовах освітніх трансформацій визначальним і конкурентноспроможним є принцип професіоналізму – компетентного, об’єктивного, сумлінного й неупередженого виконання посадових обов’язків, постійного підвищення керівником освітньої організації рівня своєї фахової компетентності, удосконалення організації управлінської діяльності і розвиток особистісно-професійного самовдосконалення. Тож, зростає потреба у керівниках нової формації – кваліфікованих, гуманістично спрямованих, управлінців-фасилітаторів, людиноцентрованих, з навичками психологічно виправданого використання сучасних засобів управління освітньою організацією. Сучасному керівникові психологія управління освітньою організацією потрібна як система світобачення для якісного й компетентного виконання посадових обов’язків, управління конструктивною взаємодією суб’єктів освітньої організації для ефективного фукнціонування закладу, зрештою – для розвитку професійної самосвідомості керівника. 

Цільова аудиторія

керівники (директори, заступники директорів) закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти; працівники методичних служб (завідувачі, методисти); психологи.

Мета навчального курсу

розкрити теоретичні й практичні засади психології управління освітньою організацією в сучасних трансформаційних умовах.

Завдання навчального курсу

  • розкрити психологічні засади управління освітньою організацією в умовах трансформаційних процесів; проаналізувати умови ефективного управління освітньою організацією;

  • актуалізувати роль керівника і вплив його діяльності на управління освітньою організацію;

  • визначити психологічні чинники ефективної взаємодії суб’єктів освітньої організації.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • Усвідомлення психологічних чинників управління освітньою організацією на ефективність її взаємодії в цілому;

  • Опанування психологічними прийомами управлінської ефективності;

  • Удосконалення соціальної компетентності керівників з метою ефективного управління освітньою організацією;

  • Особистісно-професійне самовдосконалення керівників освітніх організацій для навчання впродовж життя і в у мовах неформальної та інформальної освіти.

Обсяг (тривалість) програми –

30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Психологічні засади управління освітніми організаціями
1. Зміст і структура управління освітніми організаціями.
2. Гуманістичний підхід в управлінні освітніми організаціями.
3. Роль психологічного клімату на ефективність управління освітніми організаціями.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Роль керівника в умовах управління освітніми організаціями
1. Психологічна готовність керівника до управління освітньою організацією.
2. Стиль керівництва в умовах управління освітньою організацією.
3. Мотивація діяльності персоналу освітньої організації як чинник успішного управління.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Психологічні засади ефективної взаємодії суб’єктів освітньої організації
1. Типологія конфліктів в освітній організації.
2. Профілактика виникнення конфліктів в освітній організації.
3. Практичні рекомендації для організації ефективної взаємодії суб’єктів освітньої організації.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).