Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»

Автор курсу:
Швень Ярослава Леонідівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Модератор рубрики «Психологія андрагогіки» Віртуальної кафедри андрагогіки
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
24 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Сучасний освітній трансерфінг є передумовою для переосмислення професійного самовдосконалення вчителя. Реалізація актуальних освітніх завдань Нової української школи залежить безпосередньо від ефективності дій учителів, їх розуміння важливості цих завдань та володіння відповідними стратегіями їх реалізації на засадах soft skills. Саме тому підготовка вчителів до постійних змін в освітньому процесі є актуальним завданням навчання впродовж життя.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

Як стати фахівцем нової формації – ось основний запит, на який має реагувати формальна і неформальна освіта дорослих.

Тож, даний курс дасть відповіді на запитання: як ефективно навчати вчителів у системі формальної і неформальної освіти, ураховуючи психологічні особливості; що потрібно знати організаторам формальної і неформальної освіти з проблем вікової і педагогічної психології; які психічні процеси відбувається в дорослому віці; як актуалізувати пізнавальну діяльність вчителів, підтримувати мотивацію і сприяти самомотивації педагогів у системі формальної і неформальної освіти.

Для кого цей курс

Курс призначений для: а) організаторів формальної освіти (на всіх етапах міжкурсового періоду); для працівників методичних служб усіх рівнів – у системі науково-методичної роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів), закладах загальної середньої освіти тощо); б) для організаторів неформальної освіти (громадські організації, просвітницькими центри і платформи професійного розвитку вчителів; в) для вчителів – під час роботи з батьками, реалізовуючи завдання педагогіки партнерства (батьки – це також доросла аудиторія, яка повсякчас не має психолого-педагогічної освіти і врахування психологічних особливостей навчання (організація батьківських зборів, семінарів та ін.) сприятиме вдосконаленню міжособистісною комунікації між усіма учасниками освітнього процесу); для директорів закладів загальної середньої освіти.

Головна мета курсу

Формування уявлень про психологічні засади зрілого віку і психологічні особливості освіти вчителів в умовах формальної і неформальної;  набуття практичних навичок та вмінь з активізації пізнавальної діяльності і підтримувальної освітньої мотивації вчителів в умовах неперервної освіти.

Завдання

  • Ознайомлення із теоретичними відомостями із педагогічної і вікової психології (зрілий вік);
  • Набуття професійних навичок з активізації пізнавальної діяльності вчителів у системі формальної і неформальної освіти;
  • Ознайомлення із засадами підтримувальної мотивації і самомотивації вчителів в умовах неперервної освіти.

Очікувані результати, слухач курсу навчиться

  • Розуміти специфіку дорослого віку;
  • Розуміти особливості психологічних особливостей освіти вчителів в умовах формальної і неформальної освіти;
  • Розрізняти діагностику, педагогічну діагностику і психодіагностику в освітньому процесі;
  • Використовувати методи і прийоми активізації пізнавальної діяльності дорослих в освітньому процесі формальної і неформальної освіти;
  • Уміти підтримувати освітню мотивацію і самомотивацію педагога.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 24 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Особливості дорослого віку і професійна самоактуалізація вчителя
1. Особливості дорослого віку. 2. Готовність педагога до змін та до інноваційної діяльності. 3. Психологічні особливості освітньої діяльності вчителів.
Всього годин: 7
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Активізація пізнавальної діяльності вчителів у системі неперервної освіти
1. Актуальність психодіагностики в освітньому процесі навчання вчителів. 2. Методи і прийоми активізації уваги, сприйняття, пам’яті, мислення, емоційної сфери (емоційного інтелекту), вольових зусиль.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Освітні мотиваційні механізми вчителів
1. Підтримувальна освітня мотивація вчителів. 2. Стимулювання освітньої діяльності вчителів у системі формальної і неформальної освіти.
Всього годин: 7
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
24 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний