Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Естетичне ставлення школярів до світу, до різних видів мистецтва формується під впливом стихійних факторів соціального оточення, засобів масової інформації, дисциплін художньо-естетичного циклу. Сучасні загальноосвітні школи мають стати осередками виховання справжньої духовності, плекання творчої особистості, виховання людини, що характеризується високою емоційно-естетичною культурою. Представлений курс «Психологічні аспекти естетичного виховання на уроках зарубіжної літератури» спрямований на ознайомлення курсантів з основними методами та прийомами реалізації естетичного виховання на уроках зарубіжної літератури як рушія засвоєння та відтворення учнем соціально-культурного досвіду. Курс сприятиме формуванню в курсантів власних навичок застосування цих прийомів та методів з метою розвитку соціальної компетентності учнів в контексті навчання на особистому досвіді, в процесі дискусій і прийняття рішень.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Актуальність теми зумовлена завданнями, сформульованими в Законі України «Про освіту», у Національній доктрині розвитку освіти України, що спрямовують діяльність вчителів/викладачів та вихователів закладів освіти на формування освічених, всебічно розвинених, культурних дітей, підлітків та юнацької молоді у нашій державі. Сьогодні проблема формування художньо-естетичної культури у нашій  країні залишається актуальною.

Для успішної адаптації учня до колективу необхідною умовою є відповідний культурний рівень особистості. Питання формування художньо-естетичної культури у дітей та молоді були висвітлені у роботах видатних педагогів А. Макаренка, В. Сухомлинського, І. Зязюна, та інших.

Світовий досвід стверджує, що ХХІ століття — епоха змагання інформації з інтелектом. Розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні цінності і пріоритети, – ключове завдання освіти XXI століття. Це зумовлює пошук нових орієнтирів в освіті, які визначають її ціннісний вимір та гуманістичну сутність.

Поглиблене вивчення сучасних проблем суспільства висвітлює необхідність активізації діяльності в площині духовного відродження, переосмислення цінностей, повернення до морально-естетичних надбань українського народу та світової культури. Одним зі шляхів прогресивного розвитку суспільства та інтеграції в європейський простір є об’єднання дітей і дорослих навколо естетичних цінностей, зокрема мистецтва, котре впливатиме на свідомість та поведінку особистості в напрямі її духовно-естетичної досконалості.

Естетичне оволодіння людиною світу включає в себе такі види діяльності – пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна, перетворювальна і комунікативна. Потрібно формувати у дітей та майбутнього вчителя естетичну культуру, як загальнонаціональну й ціннісну основу освіти та суспільства в цілому..

Філолог може домогтися планомірності та гнучкості у вирішенні проблеми естетичного виховання учнів. Педагог вчить розрізняти красиве і потворне , відповідати за свої вчинки, робити висновки. За допомогою вчителя діти творять самих себе.

Цільова аудиторія

Вчителі/викладачів зарубіжної літератури та української  літератури і мови, дисциплін гуманітарних напрямків закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм. 

Мета програми

Висвітлити форми та способів естетичного виховання в контексті вивчення зарубіжної  літератури.

Формувати та вдосконалювати фахові компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо надання освітніх послуг у закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Дослідити взаємозв’язки, які не тільки збагачують й поглиблюють літературні знання школярів, але й виховують і розвивають естетичні смаки, допомагають сформувати естетичні критерії.

Завдання курсу

  • Створити умови для розвитку та саморозвитку учня, допомогти у формуванні естетичних критеріїв  у навчальній та виховній (освітній) діяльності.

  • Допомогти у особистісно-професійній самореалізації вчителів/викладачів.

  • Ознайомитися з методиками, які варто використовувати на уроках, з метою сприяння інтересу до предмета "Зарубіжна література".

  • Удосконалювати професійно-педагогічну компетентність вчителів/викладачів у їх практичній діяльності для реалізації та інтеграції інноваційних освітніх ігрових методик, створених для ефективного проведення уроків зарубіжної літератури.

  • Навчити педагогів створювати дидактичний матеріал до уроків.

Очікувані результати навчання

усвідомити роль естетичного виховання в освітньому процесі як ресурсу для розвитку здобувачів освіти;

опанувати техніками і прийомами психологічних аспектів естетичного виховання;

удосконалити психолого-фасилітативні компетентності педагогів з метою мотивації освітньої діяльності здобувачів освіти;

особистісно-професійне самовдосконалення педагогів у мовах неформальної та інформальної освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Формування широкого кола компетентностей, що сприятимуть процесу розвитку естетичного виховання особистості, її самореалізації  та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Поняття про естетичне виховання
1. Вступ. Сприйняття художньої літератури.
2. Поняття естетичного виховання та його функції.
3. Естетичне виховання і мистецтво.
4. Фактори естетичної культури та естетичного виховання.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Історія та ефективність естетичного виховання
1. Історія естетичного виховання в добу Античності.
2. Історія естетичного виховання в добу Середньовіччя.
3. Історія естетичного виховання в добу Відродження.
4. Історія естетичного виховання в Новий час.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Технології естетичного виховання на уроках зарубіжної літератури
1. Шляхи і засоби естетичного виховання школярів.
2. Особливості естетичного виховання молодших школярів (5-6 клас).
3. Особливості естетичного виховання підлітків (7-9 клас).
4. Особливості естетичного виховання школярів юнацького віку (10-11 клас).
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).