Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Розвиток сучасної науки і техніки ставить перед школою нові завдання. Випускник сучасної школи, який житиме і працюватиме в новому тисячолітті, повинен володіти певними якостями, зокрема: самостійно набувати необхідні знання, вміло застосовуючи їх на практиці для розв'язування назрілих проблем; критично мислити, уміти бачити труднощі і шукати шляхи їх подолання; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Виклики сьогодення щодо можливості реалізації права людини на працю ставлять перед середньою освітою вимогу забезпечення випускника таким набором знань, умінь, навичок, компетенцій і компетентностей, які забезпечили б його можливість реалізувати свої потреби. Велике значення у цьому має уміння особистості самостійно визначати мету, ставити задачі та знаходити ефективне їх вирішення. Саме цьому учні навчаються під час виконання навчальних проєктів на уроках та в позаурочний час. Самостійний вибір теми, типу проєкту, форми роботи над ним, подачі результатів досліджень (презентація) формує у здобувача освіти почуття відповідальності і готовності до захисту своєї особистої точки зору. Уміння організувати проєктну діяльність як на уроці, так і в позаурочний час, є наразі досить актуальним. Під час виконання міжпредметних проєктів – формуються взаємозв’язки, як між усіма природничими науками, так і гуманітарними (історією, музикою, образотворчим мистецтвом тощо). Отриманий досвід проєктної діяльності дозволить учням у майбутньому вільно орієнтуватися у інформаційному полі, робити аналіз, узагальнення і висновки, вільно володіти аудиторією і аргументовано відстоювати власні думки. Курс є прикладом впровадження STEM-освіти, завдання якої – розвиток і виховання всебічно-розвиненої, освіченої, інноваційної особистості. Оволодіти майстерністю керування процесом, спрямовуванням учнівською діяльністю, отримати власне задоволення під час вдалого виступу учнів допоможе цей курс.

Головна мета курсу

Ознайомити слухачів курсу з поняттям навчальний учнівський проєкт, класифікацією навчальних проєктів їх етапами, методикою проведення та з прикладами міні-проєктів, довготривалих і міжпредметних навчальних проєктів та науковими дослідженнями МАН. 

Завдання

 • ознайомити з теоретичним матеріалом, що пов'язаний з методикою проведення навчальних учнівських проєктів;

 • сформувати вміння організовувати навчальні проєкти різних типів;

 • ознайомити з прикладами навчальних проєктів різних типів;

 • дати поняття про дослідницький навчальний проєкт, як елемент STEM-освіти;

 • активізувати інтерес до вивчення природничих предметів.

Очікувані результати, слухач курсу дізнається про

 • методику проведення групової роботи на уроці під час виконання навчальних проєктів;

 • типи  учнівських навчальних проєктів;

 • вимоги до оцінювання оформлення роботи, його змісту, презентації;

навчиться:

 • планувати та проводити учнівські навчальні міні-проєкти під час уроків;

 • планувати та проводити довготривалі учнівські навчальні проєкти;

 • планувати та проводити міжпредметні учнівські навчальні міні-проєкти;

 • планувати та організовувати дослідницьку діяльність учнів у МАН.

Цільова аудиторія

курс призначений для учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» та всіх, хто хоче впровадити новий метод навчання, навчальний проєкт,  у свою педагогічну практику.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Поняття про навчальну проєктну діяльність
1. Історія виникнення методу навчальних проєктів за кордоном і у вітчизняній педагогіці.
2. Класифікація навчальних проєктів.
3. Загальні поняття про методику проведення учнівського навчального проєкту.
4. Оцінювання навчальних проєктів.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Проведення мініпроєктів під час вивчення нових тем з хімії
1. 7 клас.
2. 8 клас.
3. 9 клас
Всього годин: 12
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Організація довготривалих міжпредметних дослідницьких навчальних проєктів
1. Проєкти, що охоплюють зміст предметів освітньої галузі «Природознавство».
2. Проєкти, що охоплюють зміст хімії і наук інших освітніх галузей.
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).